corona

/corona

Eksamensforberedelse og studievejledning / Exam preparation and student guidance

English below

Kære studerende

Vi skriver til dig fordi selvom den planlagte ”Studiemiljødagen 2020 – Det gode studieliv!” måtte udskydes pga. covid-19 nedlukning af universitetet, og […]

Udmøntning af udvidet fase 2 af genåbningen på AAU / Execution of expanded phase 2 of the reopening at AAU

English version below

Kære alle

Det bliver nu muligt at afholde fysiske mundtlige eksamener kandidatspecialer, bachelorprojekter og afsluttende masterprojekter. Det er konsekvensen af den udvidede fase 2 […]

Udvidet fase 2 af genåbningen på AAU / Extension of phase 2 of reopening at AAU

English version below

Kære alle medarbejdere og studerende på Aalborg Universitet

Folketingets partier indgik natten til torsdag, d. 21. maj 2020 en aftale om at udvide fase […]

Adgang til AAU under fase 2 / Access to AAU during phase 2

English below

Kære alle

I sidste uge indgik Folketingets partier en aftale om genåbning af Danmark (fase 2), som omfatter en genåbning af undervisning og eksamener på […]

Delvis åbning af AAU fase 2 / Partial re-opening of AAU (phase 2)

(English version below)

Kære alle

Aalborg Universitet kan fra den 18. maj i mindre grad øge den delvise genåbning af universitetet for undervisning og eksamener, hvor der […]

Livet i Karantæneland

En hilsen fra et ly med muskelsvind

Danmarks nedlukning er hård for os alle. Isolation, ensomhed og socialt afsavn er efterhånden reglen frem for undtagelsen, og alligevel håndterer vi alle […]

5 råd til den mundtlige eksamen ONLINE

De fleste af os skal i år afholde den mundtlige eksamen online. Det kan skabe usikkerhed og bekymringer hos mange – både ansatte og studerende. AAU har forberedt sig på mange af de […]

Bestilling af materialer fra AUB / Ordering materials from Aalborg University Library

For English see below

Kære alle

Vedr. Bestilling af kapitler, artikler og fysiske bøger under Covid-19 nedlukning for studerende og ansatte, der har et akut materialebehov

DanishEnglish