For English see below

Kære alle

Vedr. Bestilling af kapitler, artikler og fysiske bøger under Covid-19 nedlukning for studerende og ansatte, der har et akut materialebehov

Aalborg Universitetsbibliotek lukker nu op for digitalisering og levering af kapitler fra bøger og artikler fra tidsskrifter, samt for en begrænset afhentningsordning af fysiske bøger og tidsskrifter fra universitetsbiblioteket via www.aub.aau.dk, hvor der findes link til formular på forsiden.

Vilkår og begrænsninger for bestilling af materiale fra biblioteket

Ordningen gælder for studerende ved Aalborg Universitet, der har brug for materialer for at kunne færdiggøre et projekt, som f.eks. speciale eller bacheloropgave. Ordningen gælder også for ansatte ved universitetet. Ordningen gælder kun Aalborg Universitetsbiblioteks egne bøger og tidsskrifter, der er tilgængelig i papirformat.

Vær dog opmærksom på, at vi måske ikke kan skaffe alle de materialer, du har bestilt, da vi er afhængige af, at materialerne står på vores hylder.

Digitalisering og levering:

 • Vi kan kun scanne ind og uploade ud fra de gældende kopieringsregler. Dvs. 20% eller maks. 50 sider af en fysisk bog eller af en årgang af et fysisk tidsskrift. Vi må altid kopiere op til 4 sider uanset materialets samlede længde
 • De ønskede sider kommer til at ligge som et pdf-dokument på Moodle. Vi sender besked med link til Moodle-siden, når pdf-dokumentet ligger klar

Fysiske bøger og tidsskrifter

 • Når materialet er klar til afhentning, får du besked om, hvor og hvornår du kan hente det
 • Du får også anvist, hvordan vi gør udlevering og aflevering sikkert for dig og for os
 • Du må låne materialet i 14 dage
 • Materialer kan afleveres i Aalborg og i Esbjerg. Hvis du er ansat eller studerende i København bliver du desværre nødt til at sende materialerne tilbage til Aalborg med posten. Du betaler portoen

Eksisterende reservationer i bibliotekets system:

 • Eksisterende reservationer i bibliotekets system vil ikke bliver behandlet pt. Vi behandler dem, når situationen er mere normal
 • Hvis du har reservationer stående i bibliotekets system, som du ikke længere har brug for, må du meget gerne gå ind og slette dem

Venlig hilsen

Maj Rosenstand

Bibliotekschef

Aalborg Universitetsbibliotek

————————————————-

English version

Dear all,

Regarding. Ordering chapters, articles and printed books during Covid-19 lockdown for students and staff in need for literature

Aalborg University Library now admits digitization and delivery of chapters from books and journal articles, as well as a limited pick-up service of printed books and journals from the university library’s collection at www.en.aub.aau.dk where there is a link to an online form on the frontpage.

Terms and limiations regarding ordering items from the library

This service applies to students at Aaborg University, who need the material in order to finish a project – e.g. thesis or bachelor thesis. The service also applies to university staff. The service is limited to the library’s own collections of printed books and journals.

Please notice that we may not be able to meet all you requests as we need to keep the material in the collection.

Digitization and delivery:

 • We have to comply to existing regulations regarding copying. That is 20% or a maximum of 50 pages of a book or journal volume. We are always permitted copy four pages of a work regardless of its length
 • The requested pages will be uploaded as pdf in Moodle. We will notify you with a link to the Moodle page once the pdf is ready

Printed books and journals:

 • Once the material is ready for pick-up, you will be notified about where and when to pick it up
 • You will also receive instruction regarding safe delivery and return
 • You may keep the material for 14 days
 • You can return material in Aalborg and Esbjerg’s. Unfortunately, students and staff at Campus Copenhagen have to return the material by mail. You pay for postage.

Current requests made in Primo:

 • We are unable to handle regular request made in Primo at present. They will be handle once the situation is normalized
 • If you have request in Primo that you no longer need, we would appreciate if you delete them

Best regards,

Maj Rosenstand

Head of Library Aalborg University Library