Når gruppemøder foregår online, er det nemt bare at gøre som man plejer, bare online. Det er dog langt fra alle gruppemøder som fungerer lige så godt på den online platform, som de gør i grupperummet. Derfor har vi samlet nogle tips, som gør det lidt nemmere.

 1. Alle var video tændt
  Det er uvant for de fleste, og forfængeligheden bliver sat på prøve, men den menneskelige dynamik er vigtig – også på afstand.  Normalt fylder kropssprog over halvdelen af hvordan vi kommunikerer med hinanden, og uden det spænder vi ben for forståelsen af hvad der bliver sagt.

 2. Mødeplan
  Ved planlægning af et møde er det smart at blive enige om hvorfor I skal holde møde. Har I nogle problemer I skal drøfte, opsamle siden sidst, eller blot tjekke ind for at sige hej? Det hjælper med at holde mødet på sporet.

 3. Forbered jer på forhånd
  Forberedelse hjælper til at holde mødet mere fokuseret. Det hjælper med at styre samtalen og sørge for, at alle har noget at byde ind med og blive hørt.

 4. Kør et mødenotat
  Effektiviteten falder ofte når de fysiske møder flyttes online, hvis man ikke er OBS på det nye format. Et mødenotat kan hjælpe med at huske hvad I har snakket om og hvad I er kommet frem til.

 5. Husk at samle op undervejs
  Hvis man skal stoppe en samtale som er kommet af sporet eller er blevet for omfattende, kan det være smart at spørge ”Så hvad er vi kommet frem til”. På den måde bliver det nemmere at anføre i mødenotatet og samtalen kommer nemmere tilbage på sporet.

 6. Pas på ikke at afbryde hinanden
  I den digitale kommunikation kan man opleve forsinkelse, lydmæssig overstyring og/eller baggrunds lyd. Derfor er det vigtigt at have øje for det, tage høretelefoner på og afbryd kun hvis der er grund til det.

 7. Alle tager ansvar
  Det er okay at komme lidt på afveje og sågar joke lidt lige som det ville være ansigt til ansigt, men hvis et møde skal være effektivt, er det vigtigt at alle tager ansvar for at komme tilbage på sporet.

 8. Reflekter over jeres gruppemøder
   Det er ikke altid det bliver italesat, hvis et gruppemøde ikke er godt for alle parter. Lige som samarbejdsaftalen, så lav en strategi for jeres gruppemøder. Her kan I måske tage en snak om hvad der vil give et dårligt gruppemøde, og så kan I lave en strategi for at undgå det.

 9. Spørg om hjælp
  I nyt format kan der opstå problematikker man ikke er vant til. Snak sammen om problemer og tøv ikke med at inddrage jeres vejleder. Vejlederne har oplevet deres del af problemer, og har også andre tråde at trække i end I har. Husk at I skal være sammen om at løse problemerne når problemet opstår i gruppen.

 10. Hold jer selv og hinanden til ilden.
  I er hinandens tætteste samarbejdspartnere i den her situation, så derfor er alle udfordret af hverdagen i hjemmet. Hjælp hinanden med en overskuelig planlægning og fx at tjekke ind dagligt for at få det sociale boost mange gruppemøder mangler i disse tider

Har I erfaringer med hvad der virker eller ikke virker for jer som gruppe, vil vi gerne høre fra jer. Skriv til redaktor@agenda.aau.dk så vi kan hjælpe flere studerende med vellykkede gruppemøder.

Læs også 5 råd til den mundtlige eksamen ONLINE