De fleste af os skal i år afholde den mundtlige eksamen online. Det kan skabe usikkerhed og bekymringer hos mange – både ansatte og studerende. AAU har forberedt sig på mange af de udfordringer den digitale platform kan skabe, og de fleste undervisere er ekstra opmærksomme på at vi skal have en god oplevelse. Ansvaret ligger dog ikke hos dem alene. Der er flere ting som vi i en projektgruppe kan gøre for at være bedre forberedte på den digitale mundtlige eksamen:

 1. Spor jer ind på hinanden
  Når den primære kontakt man har haft i gruppen har været online, får man sporet sig ind på hinanden på en anden måde end normalt. Det er svære at fange de små signaler, som er vigtige at kende når man er presset. Hold mange online møder, og få italesat hvad I hver især er gode til og hvad der er svært – også i konfliktsituationer. Det er ikke sikkert I husker det hele om hinanden, men det giver et bedre grundlag for at kunne håndtere en presset situation, som eksamen kan være.

 2. Forbered ansvarsområder
  Forskellige ansvarsområder er nok ikke noget nyt for de fleste, men i den online rum bliver det nemmere at afbryde eller overse gruppemedlemmer. Derfor er det vigtigt at I er mere forberedte. Forbered oplæg for hinanden, og stil alle de spørgsmål I kan komme i tanke om, så den med ansvarsområdet for et emne bliver mere forberedt, og I andre i gruppen får bedre forståelse og endnu mere viden. På den måde får alle i gruppen styr på selv nicheområderne og vil kunne svare hvis censor spørger en anden end den der havde ansvar for emnet.

 3. Test eksamenssituationen
  De fleste forbereder i forvejen eksamenssituationen i gruppen, men når man ikke sidder ved siden af hinanden, møder vi andre og nye udfordringer. I kan med fordel tage fat i andre medstuderende, som kan agere eksaminator og censor. Så får I testet hvordan I præsenterer opgaven, skiftes til at snakke osv. Fordelen er også at I hjælper hinanden på tværs af grupper, så flere bliver mere trygge med situationen.

 4. Afprøv mediet
  Det er meget forskelligt rundt på AAU, hvordan undervisningen har foregået under nedlukningen, og for dem der ikke er helt trygge i det medie, er det vigtigt at blive tryg i det. Test det med hinanden, så I er klar til eksamenssituationen.

 5. Tag forholdsregler
  Hvis I bor med andre mennesker, kan I aftale at de går en tur, eller er stille og bruger mobilnetværket mens du er til eksamen. Vi kan ikke kontrollere ydre omstændigheder, men de fleste har forståelse for den alternative situation.

Har du allerede prøvet en mundtlig eksamen online, vil vi rigtig gerne høre fra dig fra dig. Skriv og fortæl om din/jeres oplevelse på redaktor@agenda.aau.dk eller bare send dit telefonnummer, så ringer vi dig op og hører lidt om hvordan oplevelsen har været, så vi alle kan hjælpe hinanden i den atypiske situation vi står i.

Læs også 10 tips til gode gruppemøder ONLINE