Underviserne er denne gang blevet mødt med helt nye udfordringer, da skærmen kom imellem os, og vi skulle lære hinanden at kende digitalt. En udfordring som ikke har været nem for alle, men særligt én underviser brændte igennem og insisterede på, at den personlige relation OGSÅ kan skabes gennem skærmen.

TEKST Dianna Korshøj

ÅRETS UNDERVISERE 2021
ENG Erik Lund
HUM Kresten Lundsgaard-Leth
SAMF Christian Haslam
SUND Marciej Plocharski
TECH Jens Myrup Pedersen

Mundbind, komplementær sprit-dispenser og et halvfuldt forelæsningslokale var synet, der bød den årlige prisuddeling velkommen. Årsfesten, som vi kender den, blev aflyst, men det skulle ikke holde os fra at hædre dem, der har gjort en ekstraordinær indsats i et år, som har krævet så ufatteligt meget fra os alle. En time blev sat af under corona-venlige omstændigheder for at ære værdien af den personlige overrækkelse af to helt særlige priser. Spar Nord Fondens Forskningspris og Den Obelske Familiefonds Undervisningspris blev sat i stævne på CREATE, hvor både blomster og taler var lagt på stribe. Selvom denne artikel stiller skarpt på den pris, I har nomineret jeres fantastiske undervisere til, sendes et særligt tillykke til ph.d. Zakaria Djebbara, som med sin grundforskning og tværfaglige arbejde har kastet lys på den biologiske og sanselige oplevelse af arkitektur [læs mere her]. Og sanselighed er måske lige netop dét, undervisningen i denne tid har manglet. Selvom den højnede frihed i studiet har sine umiddelbare fordele for os som studerende, har det skabt særlige udfordringer hos vores undervisere, som ellers stod beredt med en stor didaktisk rygsæk. Hvis en udforsker, pakket og klar til næste ekspedition, ender i munkekloster i Tibet, med meditation som ypperste værktøj. Hvad gør man så?

Løsningen for årets nominerede var et fokus på aktualitet, nærvær og interaktion som et gammelt værktøj med nye muligheder. På hver deres måde, har alle de nominerede formået at fastholde deres studerendes interesse og læring bag skærmen, og derfor har de også gjort sig særligt bemærkede og som gode repræsentanter for, hvad undervisning på AAU stræber mod. Selvom prisoverrækkelsen ikke gav tid til alle de nominerede, skal de med deres pris fra fakulteterne modtage et kæmpe tillykke herfra. Den forskel underviserne – også dem, der ikke kom igennem nåleøjet, har udvist under de ændrede præmisser, er påskønnet blandt deres studerende, for der er ingen tvivl om, at de få ekstraordinære har gjort en verden til forskel. Det skal vi huske at påskønne – Også selvom studietiden er vores egen tid, så lægger underviserne megen arbejde forud, og den ekstraordinære indsats er særligt noget af det manden på toppen, Årets underviser 2021, netop blev hædret for.

Læring er noget, man giver til de studerende, ved at give dem lov til at møde den virkelige verden og løse rigtige problemstillinger. Når man, som jeg, eksperimenterer med sin undervisning og gør det på nye måder, så kan jeg godt blive i tvivl – burde jeg være mere traditionel og gøre lidt mere som alle andre? Derfor er det enormt fedt at få denne anerkendelse, der viser, at det jeg gør, det er det rigtige

Sådan lød ordene i takketalen fra Jens Myrup Pedersen, da han kort forinden blev hædret som årets underviser 2021, for prisen faldt på et tørt sted. Rank og taknemmelig modtog han prisen, og med hans jyske udstråling kan det ses, at ’tak’ kun var et fattigt ord, da han sendte tankerne ud til alle de studerende, som har taget sig tid til at nominere ham. 

Jens har et særligt forhold til undervisningen; det er ikke blot formidling, men læring og interaktion, som sker mellem underviser, studerende og studerende imellem, og han ved, at det er ham, der sætter tonen. For Jens ligger sig ikke bare op ad ’best practice’ når det kommer til undervisning, men afmåler situationen efter bedste evne og tør prøve nye metoder og teknikker. Derfor var hans svar også en overraskelse, da vi spurgte ham, hvad han tror, fastholder deltagerantallet under timelange digitale forelæsninger og de medfølgende break out rooms:

Jeg tror, de studerende skal have noget at vende tilbage til. At det gør en forskel, at vi samler op, når de har været brudt op i de små rum”.

Opsamling er prisværdigt, og ønskværdigt når det kommer til læringsudbytte, men interesse i undervisningen er af en helt anden kaliber. For som årets underviser 2021, er det langt fra det eneste, som har spillet en rolle for de studerende. I nomineringen fortæller John Tønnes, Formand for Den Opelske Familiefond, at den helt store pris går til Jens, fordi udover at benytte diverse digitale platforme i sin undervisning, er Jens ”særdeles fleksibel og dynamisk i samarbejdet med de studerende”. Dét har givet Jens en særlig plet på landkortet for undervisning. For Jens er kendt som lidt af en guru i folkemunde, og selvom hans fleksibilitet er beundringsværdigt, er det langt fra dét eneste, der skiller ham ud fra flokken.

Jens er aktuel i sin undervisning, og når nyhedsforsiderne prydes af et undervisningsrelevant emne, skubber han gerne de planlagte slides til side for en stund og får de studerendes tanker og viden i spil. Han fortæller, at selvom den planlagte undervisning bliver en smule reduceret og forsinket, tror han, at det har stor betydning, at de studerende får mulighed for at bruge deres faglighed på en anden måde, som er helt tæt på deres hverdag. Lige netop den pointe bakkes op af en af hans studerende, Kristian Helmer Kjær Larsen, som studerer på 8. semester på civilingeniøruddannelsen i Kontrol og Animation. Han fortæller os at lige netop den mulige aktuelle afbrydelse, og Jens’ levende undervisningsform, er noget, som gør undervisningen spændende at deltage i. Men for Kristian er det ikke kun dét, som gør Jens til en helt særlig underviser. Som vejleder har Jens nemlig også efterladt et særligt indtryk.

Kristian fortæller, at Jens ikke kun stiller krav til sin egen undervisning, men forventer også noget helt særligt af sine studerende. Han lader dem ikke slippe igennem med bare den åbenlyse og nemme løsning, men udfordrer dem til at tænke nyt og kreativ, så løsningen har mulighed for at nå endnu længere. Det kan til tider være hårdt, men det er også ret fedt at blive presset til at yde sit bedste, for de studerende har ikke et sekund været i tvivl om, hvorvidt Jens ville støtte dem i processen.

Denne støtte, tillid og opbakning giver også særlig genlyd, da Jens fortæller om skiftet til den digitale platform. Som mange andre skulle han gentænke sine undervisningsmetoder, for den interaktion, han normalt tillægger sin undervisning, blev under nedlukningen udfordret. Prisen for årets underviser understreger her sine mange muligheder, for da alt lukkede ned, blev et af de grundpræmisser, Jens arbejdede ud fra, at tage de studerende alvorligt. Ord han tidligere selv havde hørt fra den tidligere prisvinder Johan Heinsen, da han år forinden modtog selvsamme pris, Jens nu også er modtager af. Det er nemt at blive anonym, når en skærm kommer imellem os, så Jens har under nedlukningen gjort alt i sin magt for at tage de studerende, deres læring og dem som individer alvorligt. Forholdene har ikke gjort det nemt, men Jens har gjort, hvad han kunne for stadig at kunne være mennesker sammen gennem skærmen, og måske er det netop derfor, han i dag kan kalde sig årets underviser 2021; en pris som rektor, Per Michael Johansen, i år er særlig stolt af at kunne uddele.

Rektor fortæller, at særligt i år betyder det alt at kunne have gode eksempler som Jens, som selv under disse præmisser kan understøtte en eksponentiel læringskurve hos de studerende. At de studerende stadig har været åbne og modtagelige for undervisningen, og at underviserne har været i stand til at lave sådan et tigerspring i deres brug af både teknologi, egen læring og undervisningsmetoder, er beundringsværdigt. For vi har alle lært meget i denne tid, og derfor er det også vigtigt, at vi tager den viden og erfaring med fremadrettet. I undervisningen skal vi lade os inspirere at Jens og de mange andre nominerede, for det de har gjort, er prisværdigt.

Men hvordan kan det være, at vi er et af de universiteter, som har klaret sig bedst* under nedlukningen? Der må vi være svar skyldige, men rektor peger på, at vores universitet har en hel særlig mentalitet. PBL-modellen kan give noget helt særligt, hvor vi i vores arbejde bliver konfronteret med nye problemstillinger og udfordringer, vi bliver sat til at løse. I genskæret af hvad både Jens og Kristian fortæller, kan noget i hvert fald tyde på, at Jens og de andre nominerede har stået med en stor udfordring og taget hinanden seriøst, for gensidigt ikke kun at kunne ’overleve’ situationen, men at skabe noget nytænkende og bæredygtigt i læringsrummet, hvor både underviser og studerende er en aktiv del af mødet.

Snart går vi et nyt semester i møde, og nye nomineringer skal finde sted, så måske kan vi alle tage ved lære af den umiddelbare jyske beskedenhed. Janteloven kan placere os alle på usikker grund – måske særligt når man træder ud af kassen og forsøger sig med noget nyt, som Jens gør i sin undervisning. Derfor skal vi som studerende ikke bare sætte os tilbage og nyde, når vi oplever en underviser, som gør noget særligt for at gøre de mange timer, vi bruger i forelæsningslokalerne til noget særligt. Vi skal huske at anerkende og give feedback, for det er en af de helt særlige måder, som gør, at underviserne virkelig får blod på tanden og tør gå forrest for os. For lige præcis dét kan stille os endnu bedre som færdiguddannede, og så har vi måske endda taget både hinanden og vores læring alvorlig.

*sammenlignet med antallet af klager på andre universiteter.

Vidste du…
… at Jens desuden hjælper studerende med at bidrage til en bedre verden? f.eks. søsættes studenterprojekter som hjælper brasilianske skraldere og fattige børn i Sydamerika, så studerende virkelig får øjnene op for hvad deres faglighed kan bruges til, men også at det kræver noget at bringe sin faglige viden i spil sammen med andre.