Mens Danmark er i lockdown, arbejder både de studerende og de ansatte på AAU hjemmefra. På AAU inside: AAU arbejder hjemmefra kan du få indblik i dine undervisere og vejlederes hverdag, mens de tilpasser sig livet i selvkarantæne. Her får du et par highlights fra et par ansattes nye hverdag. Du kan finde flere råd fra andre undervisere på siden AAU arbejder hjemmefra, som opdateres løbende.

BILLEDER AAU INSIDE

Inger Askehave 
På gæsteværelset i sit hjem sidder prorektor Inger Askehave og koordinerer opgaver, holder møder over Skype og behandler de mange spørgsmål, der skal tages hånd om i denne noget forvirrende tid. Selvom AAU er under lockdown er der altså stadig massere at se til, og møderne bliver ofte lange, fortæller Askehave. Heldigvis bringer familiemedlemmerne gerne en kop kaffe i løbet af dagen. Frokostpauserne holdes med familien, og ved dagens ende går hun en rask tur med familien og hunden. 

Anette Larner
Hos Anette Larner, post-doc på Institut for Politik og Samfund, fylder børnene en del, hvorfor skemalægning og tryghed er i højsædet. Det er vigtigt, at børnene kan følge med i, hvad der sker, og at familielivet og nærheden prioriteres. Derfor arbejder Larner og hendes mand på skift, og har snakket med børnene om den nye hverdag. Når der skal arbejdes, lukkes døren, og høretelefoner lukker hvin og leg ude. Selvom det ikke er nyt for Larner at arbejdede hjemme, har nedlukningen været en omvæltning: ”Jeg bor i Aarhus, så jeg arbejder af og til hjemmefra for at kunne få familielivet til at fungere. Hjemmearbejdet og familielivet er dog blevet en hel del intensiveret i disse corona-lockdown-tider”.

Anne Pors
På trods af corona opretholdes kontakten til kollegaerne hjemme hos Anne Pors, specialkonsulent i AAU Innovation og TAP-repræsentant i AAU’s bestyrelse. Her startes dagen på hjemmekontoret med at tjekke ind hos teamet og fortælle om opgaver for dagen og status. Dagen struktureres og mål sættes: ”Struktur er vigtigt for min dag, og jeg starter hver dag med at skrive ned, hvad jeg gerne vil nå i dag. Det gør jeg altid, også almindeligvis, men det hjælper særligt i denne tid”. Som hos flere andre prioriteres en gåtur midt på dagen her.