Valgdeltagelsen er historisk lav blandt unge, men hvorfor egentlig, når de fleste politikområder berører vores  dagligdag eller fremtid?

Tekst: Rosa Sulaiman

To store valg står for døren i Danmark. Det ene ved vi med sikkerhed afholdes den 26. maj. Det er europaparlamentsvalget, hvor vi stemmer repræsentanter fra danske partier ind i den europæiske union. Det andet er folketingsvalget som blandt andet afgør, hvem der skal sidde i statsministerstolen – præcis hvornår dette skal afholdes ved vi ikke endnu.

Når den siddende regering bestemmer at der skal indføres et 2%-besparelseskrav på universiteterne betyder det, at midler til forskning indsnævres, man skærer redskaber, som vi kan bruge til analysearbejde eller vores projekter væk og vores undervisere bliver fyret på stribe. Ville du prioritere sådan, hvis du bestemte? Et andet eksempel er når Europa-Parlamentet forbyder salg af engangsplastik for at redde klimaet. Et tredje er da EU indførte dataroaming i hele EU, så det blev lovbestemt at vores telefoniudbydere skulle give os mulighed for at nå hinanden og omverden, mens vi er væk fra Danmark.

Danmark er et land der lever på erfarings- og meningsudveksling, og vi er tilmed så heldige, at vi lever i et land med ytrings- og forsamlingsfrihed, så hvis man mener noget, får man tildelt en platform, hvor man kan ytre eller praktisere sine meninger. I enkelte lande er det en luksus kun for eliten, hvis det overhovedet er en mulighed for nogen.

Hvem skal bestemme over DIT liv?
Ytrings- og forsamlingsfriheden samt stemmeretten gør at vi har medbestemmelse, og derfor er det enormt vigtigt at tage ejerskab over den ret! Sæt dig ind i hvad der rører på sig i samfundet og engager dig i den politik, DU føler fører Danmark i en bedre retning end dagen før. Ved at stemme respekterer vi hinanden og det demokrati vi er en del af, og som værner om vores rettigheder.

Brug din danske ret, vær med til at bestemme over DIT liv og vær med til at skabe det Danmark DU vil være en del af.

Simply put: Stem eller eller lad være med at brokke dig!