Danmark er en del af den Europæiske Union, det demokratiske fællesskab i Europa. Det betyder at vi – lige som de andre medlemslande, har repræsentanter siddende i parlamentet.

Det er et fællesskab, hvor medlemslandende bliver enige om normer og retningslinjer som skal efterleves. Det kan være alt lige fra fiskekvoter til grænseværdier for luftkvalitet. Selvom det er muligt at ungså nogle regulativer i form af et forbehold som Danmark fx har i forhold til Euroen, er det vigtigt at vi har repræsentanter i Europa Parlamentet, så danske normer og værdier også er reflekteret i parlamentet.

Valget til Europa Parlamentet er røget lidt i skyggen af folketingsvalget, og der er noget længere mellem debatterne. Ikke desto mindre har det stadig samme vigtighed, og der skal stadig indvælges 14 kandidater ved valget 26. Maj. Derfor har vi sammensat et lille overblik over spidskandidaterne og deres mærkesager, så du kan starte din kandidatjagt lige her:

.

Billeder, navne og mærkesager er
lånt fra Folketingets hjemmeside.
Klik på kandidatens navn for at
komme til originalsiden.

.

Jeppe Kofod (A)
Kamp mod international skattefusk og social dumping
Sammen beskytter vi grænserne
Sammen gør vi EU til en klimaunion

Morten Helveg Petersen (B)
Et grønnere Europa – kampen mod klimaforandringerne
Et stærkere Europa – kampen for en fælles og solidarisk flygtninge- og migrantpolitik
Et friere Europa – kampen mod nationalisterne

Pernille Weiss (C)
En ambitiøs klima- og energipolitik
Skabelse af vækst og arbejdspladser
Kontrol med migrationen til Europa

Margrete Auken (F)
Ambitiøs grøn omstilling og kamp mod plastikforurening
Åbenhed i den fælles lovgivning
Stop aggressiv skattetænkning

Mette Bock (I)
Fred
Frihed
Frihandel

Rina Ronja Kari (N)
Tag magten tilbage
Stop social dumping
Mere åbenhed og gennemsigtighed

Peter Kofod (O)
Udvidet og permanent grænsekontrol 
Velfærdsforbehold
Opgør med tåbelige EU-regler

Morten Løkkegaard (V)
EU skal tænke klima & miljø først
Nyt europæisk asylsystem
Fart på frihandelen

Nikolaj Villumsen (Ø)
Grøn omstilling skal redde klima og miljø
Til kamp mod grådighed og skattely
Lige vilkår for lige arbejde

Rasmus Nordqvist (Å)
Green New Deal
Forpligtende fællesskab
Europæisk empati