Tekst: Alexander Kokkedal

Bedre ordninger til iværksættere

Sebastian Korsbakke Jensen er 24 år og læser Jura på sit sidste semester på Aalborg Universitet. Han stiller op til regionsrådet for Venstre, og fører fælles valgkampagne sammen med byrådskandidaten Sólbjørg Jacobsen, cand.jur. fra AAU.

Hans mærkesager inkluderer, at ikke-heteroseksuelle skal kunne donere blod, en bedre psykiatri, bedre behandling af veteraner og bedre tilbud til iværksættere.

Om hjælpen til iværksættere forholder det sig i Region Nord sådan, at man gennem Startvækst kan ansøge om et klippekort til en vis værdi, til køb af rådgivning hos private konsulenter, f.eks. advokater, revisorer og finansielle rådgivere, så man kan få styr på det praktiske i forhold til at starte egen virksomhed.

Den ordning mener Sebastian Korsbakke Jensen ikke er god nok. Pengene kommer for det meste konsulenterne til gode, og det er tvivlsomt, hvor meget iværksætteren får ud af det.

”I iværksætterne har vi nogle utroligt intelligente og kreative mennesker, men det er ikke forretningsmennesker, og man skal jo alt andet lige kende sine begrænsninger. Det vil sige, at du fodrer sådan set rådgiverkødranden uden omkring iværksætteren med den her ordning.” siger Sebastian Korsbakke Jensen.

Han foreslår i stedet en ordning, hvor iværksætterens nystartede virksomhed ”købes” af professionelle, der hjælper med at bygge virksomheden op omkring iværksætteren, hvorefter iværksætteren så får mulighed for at ”købe” den tilbage igen.

”På den måde tror jeg, at vi kan koncentrere pengene om at få et langt større udbytte, end vi gør i dag, hvor jeg faktisk vil kalde det, at vi smider penge lige ud af vinduet til den her kødrand af advokater, revisorer og andre rådgivere.” siger Sebastian Korsbakke Jensen.

 

Der skal være en regional veterankoordinator
Veteranernes vilkår er et vigtigt område for Sebastian Korsbakke Jensen. Han er selv menig soldat i Hjemmeværnet, og har haft mulighed for at snakke med veteraner om deres behov. Han så gerne, at man i tillæg til kommunale veterankoordinatorer, der hjælper veteraner og pårørende med f.eks. beskæftigelse og sociale problemer, også fik én ind at sidde i regionen, så der kan koordineres på et overordnet plan.

”Det er meget vigtigt for mig, hvis vi får en regional veterankoordinator, at der står i jobopslaget, at man selv skal være veteran, for som veteranerne selv har fortalt mig, snakker de altså bare bedst med andre veteraner. Psykologer kan godt bidrage, men de kan ikke hjælpe.” understreger Sebastian Korsbakke Jensen.

 

Psykiatrien skal sammentænkes på ny måde

Sundhedsvæsenet ligger under regionen, og psykiatrien gør derfor også. Her er der mulighed for, at regionsrådet sætter ind på en række fronter, bl.a. ved at se på den måde, der arbejdes i psykiatrien på.

”Vi har en psykiatri, som jeg vil gå så langt som til at sige bruger forældede metoder. Ikke at de ikke gør et godt stykke arbejde – det gør de helt sikkert – men vi kan sammentænke psykiatrien på en helt anden måde, f.eks. i forhold til brug af daghøjskoler.” siger Sebastian Korsbakke Jensen.

Fra studiet har han været vidne til, hvordan ophold på daghøjskoler har gjort en stor forskel for medstuderende. Det handler bare om at sprede budskabet.

”Ingen ved, hvad daghøjskoler er. Det er et ’døende levn fra fortiden’, men de har faktisk vist deres værd i forhold til at kunne få folk tilbage på ret køl, og der er flere eksempler herude fra universitetet med folk, der faktisk har været en tur inde på enten Daghøjskolen Fokus eller SIND Daghøjskole, sådan at de blevet færdige med deres uddannelse.” fortæller Sebastian Korsbakke Jensen.

 

’Ny kontraktpolitik’
Hvor de mange kandidater har nogle mærkesager, hvor det ikke specifikt nævnes, hvad kandidaten vil kunne gøre på området, vil Sebastian Korsbakke Jensen prøve en ny tilgang, hvor han rubricerer de forskellige led i realiseringen af en mærkesag.

Han starter med en vision, f.eks. at Nordjylland får verdens bedste sundhedssystem, så har han en mission, der konkretiserer de enkelte opgaver under visionen, og endeligt er der nogle konkrete forslag til, hvordan den enkelte mission kan klares.

En anden tilgang er hans løfte om, at hans målsætninger vil blive lagt frem til diskussion i regionsrådet senest inden for de første 2 år, han sidder i det. ”De konkrete forslag på min flyer kan man være helt sikker på, at hvis jeg bliver valgt, vil de blive stillet i regionsrådssalen. Det er en helt ny måde at føre politik på – jeg kalder det ’ny kontraktpolitik’.” slutter han.

Du kan følge/kontakte Sebastian Korsbakke Jensen gennem hans personlige Facebook-side, sebastiankorsbakke.jensen, ved at adde ham på instagram, @sebastiankorsbakke, eller Snapchat, Sebsen93. Han kan desuden kontaktes på telefon: 30 70 28 98.