Tekst: Alexander Kokkedal

Flere varme hænder, mindre bureaukrati
Johnas Knudsen er 22 år. Han læser Samfundsøkonomi og stiller op til byrådet for Liberal Alliance. Han er formand for Liberal Alliances Ungdom Aalborg og går til valg med mærkesager, der bl.a. lyder på sænkning af kommuneskatten, mere udlicitering i den offentlige sektor og at gøre Aalborg til en mere erhvervsvenlig by.

I forhold til kommuneskatten er Aalborg den af landets fire største kommuner (hvor de andre er København, Aarhus og Odense), der har den højeste kommuneskat – 25,4 % i 2017 mod Odense som den næsthøjeste af de fire med 25 %.

”Det er negativt både for borgerne og for virksomhederne, for det betyder jo, at borgerne har færre penge til sig selv.” siger Johnas Knudsen, der gerne så, at borgerne fik mere medbestemmelse i, hvad de bruger deres penge på. Penge opkrævet via kommuneskatten skal i øvrigt bruges på flere varme hænder, og færre skal gå til bureaukrati: ”For os er det vigtigt, at pengene bliver brugt på den borgernære velfærd som f.eks. ældreplejen, skoler, handicaphjælp, hjælp til de svageste – de mest udsatte i samfundet, misbrugere og hjemløse. ”

Det kan være uhensigtsmæssigt at bruge pengene på større projekter, f.eks. letbanen i Aalborg, hvor der findes billigere løsninger. Her var Liberal Alliance det eneste parti i byrådet, der stod imod forslaget om letbanen, der var budgetteret til 1,7 milliarder kr. ”Heldigvis nåede vi også frem til det, vi gerne ville, som var en løsning, der både kunne løse problemet med den offentlige transport, men som også var billigere, hvor vi sparede 2/3 af det oprindelige beløb.” fortæller Johnas Knudsen om erstatningen +BUS, der er budgettet til omkring 540 millioner kr. og har til formål at give lettere adgang til kollektiv transport gennem byen.


Borgernes penge skal bruges bedre, og udlicitering kan hjælpe

Udlicitering i det offentlige hører blandt Johnas Knudsens mærkesager, og han nævner eksempler på erfaringer med at overdrage visse dele af ældreplejen og handicaphjælpen til private, der kan levere ydelserne til en lavere pris.

Han fremhæver i øvrigt udlicitering inden for byggesektoren som noget, man bør fortsætte med. ”Det er altid godt i forhold til byggeri, at man laver nogle udbud af det, så man kan se, hvad de private aktører gerne vil tilbyde at lave det her til.” siger Johnas Knudsen. ”Og det skal man gøre på de fleste ting i det offentlige – der bør man på en eller anden måde konkurrenceudsætte det, så vidt det er muligt, så man kan få mere for skattekronerne.”

I byrådet vil netop det at gøre tingene billigere være noget, han vil arbejde for: ”Når vi først kommer i gang med arbejdet, når vi laver en konkret sag, skal vi se på, om vi kan gøre det her billigere. Kan vi sætte det i udbud for at spare nogle penge på det her område, så vi kan bruge borgernes penge bedre.”

 

Et godt erhvervsklima skal sikre Aalborgs vækst og velstand
Aalborg har en historie som industriby, og selvom den i de senere år også er gået over til at være en studie- og kulturby, ligger industrien stadigvæk i byens DNA.

”Industrien og erhvervslivet er grundlæggende en positiv ting, og derfor skal den også have en stor rolle at spille i Aalborg.” fortæller Johnas Knudsen. ”Det handler også om, hvorvidt der er arbejdspladser til folk, der bor her. Når vi bor mange borgere, så bliver vi også nødt til at have meget industri for, at vi kan have jobs til dem. Derfor bliver vi også nødt til at skabe bedre rammevilkår for Aalborgs virksomheder.”

Dansk Industri måler årligt de danske kommuners erhvervsklima, altså de faktorer, der spiller ind på erhvervslivets trivsel i den pågældende kommune. I 2017 ligger Aalborg på en 69. plads mellem Bornholm og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Johnas Knudsen udpeger Aalborgs infrastruktur med motorveje ind til byen og den lette adgang til uddannet arbejdskraft som positive faktorer.

Udfordringerne kommer hovedsageligt gennem dækningsafgiften og byggesagsgebyrer samt den lange tid, sagsbehandling tager. Om dette udtaler Johnas Knudsen: “Med Aalborgs erhvervsklimas forfærdelige placering på en 69. plads er det på tide, at vi gør noget for, at Aalborg får et godt erhvervsklima, så vi kan sikre kommunens fremtidige vækst og velstand. Aalborg har potentialet til at få Danmarks bedste erhvervsklima. Det kræver bare, at vi arbejder for det.”

 

Følg med i Johnas Knudsens valgkamp på hans Facebook, @JohnasKLA, hvor han skriver om sine mærkesager op til og under valget, og der vil være mulighed for at stille ham spørgsmål. Han vil desuden deltage i debatter i forbindelse med kommunalvalget.