Tekst: Alexander Kokkedal

 

Fra pakhus til bypark
Aalborg har igennem årene haft et væld af kulturelle iværksættere, der på mange fronter har bidraget til byens identitet som kulturby. Typisk kun begrænset af hvad der var plads og midler til.

Tilbage i 2008 valgte Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling (i dag BusinessAalborg), i samarbejde med Aalborg Universitet og en håndfuld af byens kulturaktører, at give plads til et eksperiment, hvor urbane kunstformer parret med teknologi kunne florere. Man valgte at placere projektet i et tidligere pakhus på Østre Havn på Rapsgade 4. Deraf kommer navnet, som man har holdt fast i lige siden – Platform 4.

Fra 2008 til 2012 holdt foretagende til på samme adresse og kunne i tillæg til det lokale renomme nyde statslig anerkendelse, da Platform 4 til sæson 2011 blev tildelt 1,5 millioner kr. i kunststøtte af Statens Kunstfond. Penge, der skulle gå til at søsætte flere nytænkende projekter i spændingsfeltet mellem kunst og teknologi.

I løbet af 2012 rykkede Platform 4 ud af pakhuset igen, da det skulle restaureres. Man ledte efter nye rammer at fortsætte i, og øjet faldt på den gamle restaurant i Karolinelund, der havde været hjemsted for Restaurant Påfuglen i det nu nedlagte Tivoli Karolinelund.

Her ligger Platform 4 i dag med grønne arealer og masser af aktiviteter til den ene side og bytrafikken til den anden. I det daglige bliver stedet med dets værksteder, scene, café og køkken drevet af en række mennesker, der holder det kørende og åbent for alle. I den hyggelige café med udsigt til parken kan man sætte sig og få øl, burger med helstegt gris eller bare en kop kaffe. I salen kan man opleve koncerter og DJ sets med nogle af tidens mest interessante kunstnere – med særligt fokus på elektronisk musik.

 

Kulturhus med faglige aktiviteter
Casper Clasen er projektleder på Platform 4 og har været med i projektet siden sin studietid. Han blev en del af stedet som frivillig og fik kort efter et studiejob som kommunikationsansvarlig på Platform 4. Han blev siden tilknyttet stedet på flere fronter, og efter en årrække som en af de drivende kræfter var han også en del af gruppen, der ledte Platform 4 frem til en fusion med Studenterhuset per 1. januar 2017.

At de fysiske rammer for Platform 4’s aktivitet har ændret sig efter flytningen har bevirket, at projektets konkrete output på nogle områder også er anderledes, end da det lå på Østre Havn.

”Vi er et modulært sted, der ændrer sig sammen med tiden og stedet. Det at flytte fra en stor lagerbygning til en restaurantbygning ændrer naturligvis på formatet i sig selv.” fortæller Casper Clasen. ”Her har vi værksteder, et stort industrikøkken, en café og ikke mindst en sal, som vi har indrettet til koncerter og klubaftener. På den måde er vi stille og roligt gået mere i retning af at være et kulturhus i bred forstand, end et decideret hackerspace som på Østre Havn.”

Dog pointerer han, at selve fundamentet for Platform 4 som en smeltedigel af teknologi, kunst og kultur er det samme. Det kan ses på nogle af de aktiviteter, der foregår på Platform 4. ”Vi har også mere teknisk funderede aktiviteter som workshops, artist talks og kunstprojekter. De er typisk baseret på emner, der relaterer sig direkte til stedets output. Det kan være installationer, programmering af lys og visuals, eller teknisk afvikling af events, men også mere generelle emner som eksempelvis digitalisering.” fortæller Casper Clasen.

Grundet interessen for det tekniske har Platform 4 et slægtskab med studier som Arkitektur & Design, Medialogy og Art & Technology, hvor studerende ofte har været forbi og lavet deres projekter. Stedet har også været vært for gæsteforelæsninger og workshops uden for campus i samarbejde med en række studier. Senest var det sammen med en flok it-studerende, der sammen med Platform 4 arrangerede en række talks om datasikkerhed og det digitale samfund under navnet ‘IT X’. Og til november ser endnu et samarbejde af den type dagens lys, når Platform 4 byder velkommen til studerende og forelæsere fra Interaktionsdesign, til en række talks under temaet ‘Interaction Design After Dark’.

 

Vidensdeling i praksis
Mange opgaver på Platform 4 varetages af frivillige, der enten står bag disken eller giver en hjælpende hånd med det tekniske under arrangementer.

En af dem er Andreas Harbo Rukjær, der til dagligt læser kandidatuddannelsen i Acoustics and Audio Technology på Aalborg Universitet. Hans tid som frivillig på Platform 4 startede under bacheloren, da han var med til at arrangere en festival i Karolinelund uafhængigt af Platform 4, men han fik øjnene op for stedet og begyndte at komme der mere og mere.

Han blev frivillig og kunne på stedet se masser af muligheder, der var elektronik- og lydrelaterede, hvilket gik hånd i hanke med den faglighed, han stod med.

“Platform 4 har vist sig som et fantastisk sted at få viden til at cirkulere. Der er en helt oplagt sammenhæng mellem den enormt alsidige viden, vi i fællesskab kan mønstre, og de meget konkrete situationer, hvor man kan anvende den viden i praksis her på stedet.” fortæller Andreas Harbo Rukjær

Selvom nogle aktiviteter på Platform 4 måske ræsonnerer bedre med folk, der har en vis faglig baggrund, er der plads til frivillige med enhver baggrund og med eller uden tilknytning til universitetet.

”Vi er en blandet skare. Vi har ikke nogen regel om, at man skal være studerende eller have særlige tekniske kompetencer for at være frivillig hernede. I takt med, at det hele startede i samarbejde med universitetet, har der været mange studerende, der er kommet og har lavet deres projekter her, men der er mindst lige så mange, der kommer her for at være en del af vores kulturaktiviteter.” siger Andreas Harbo Rukjær.

Især internationale studerende har i tidens løb søgt mod Platform 4, og stedet udgøres for cirka halvtreds procents vedkommende af folk, der kommer fra andre lande end Danmark.

”Vi prøver at række ud til de mange nye internationale studerende, der kommer, fordi vi føler, at stedet også har en form for international karakter.” fortæller Andreas Harbo Rukjær. ”Vi laver mange niche- og undergrundsaktiviteter. Sådan nogle ting, som måske minder lidt om ”hjemme” for folk, der kommer fra større europæiske byer.”
Følg Platform 4
Platform 4 kommer til at have en række aktiviteter over efteråret, der spænder fra koncerter og klubaktiviteter til workshops og talks. I løbet af oktober er der introaftener for nye folk hver anden uge. Har man interesse i at følge Platform 4, kan man gøre det over Facebook og Instagram, henholdsvis @platform4 og @platform_4, eller via hjemmesiden, platform4.dk. Henvendelser kan foregå enten over Facebook eller pr. mail på info@platform4.dk.