Artikel af Alexander Kokkedal

Allerede fra studiestartsdagen af stifter du bekendtskab med foreninger drevet af studerende, der går på AAU. I løbet af rusperioden og i takt med, at du falder til på dit studie, vil flere foreninger blive synlige. De kan være fokuseret på alle eller enkelte studier og står fx bag fredagsbarer, faglige og sociale arrangementer, er studenterpolitisk aktive og arbejder i det store billede med at gøre din tid på universitetet så indholdsrig som muligt.

Gennem disse foreninger kan du finde gode venner, opbygge et netværk og være med til at forbedre studiemiljøet, hvor du går. Ved at blive studenterpolitisk aktiv inden for visse foreninger kan du også være med til at rykke dit studie eller universitetet i en positiv retning – fx ved at deltage i universitetsvalget i slut-november.

Her følger præsentationer over en række af de foreninger, du finder på AAU – skrevet af foreningerne selv og med deres kontaktoplysninger. Det er et beskedent udpluk, for foreninger er der masser af. Håbet er, at du finder en forening, der passer til dig – og ellers kan du stifte din egen.

 

Electronic Systems Students (ESS)

ESS er en forening for de studerende fra instituttet “Elektroniske Systemer”, og deres formål er at styrke forbindelsen mellem de studerende og deres studienævn. De arrangerer derudover også en række studierelevante events for at hjælpe de studerende med at skabe et godt netværk på tværs af årgange.

Kontakt: mail: ess@studentersamfundet.aau.dk

 

Erhvervsøkonomisk Sammenslutning Aalborg (ESA)

ESA er en gratis forening for studerende på HA, EBA og Cand.merc. De ønsker at skabe et godt fundament for et fedt studiemiljø, som foruden pleje af sociale relationer også byder på ny viden og interesse for nye områder. Desuden er de de studerendes stemme i Det Erhvervsøkonomiske Studienævn.

Kontakt: mail: esa-info@business.aau.dk, Facebook: @AAUESA

 

FakSUND

FakSUND er studenterforeningen for Sundhedsstuderende. De arbejder for et fakultetsfællesskab imellem de forskellige studier på SUND-fakultetet, såsom Sundhedsteknologi, MedIS, Idræt, Medicin osv. Det gør de ved at lave faglige og sociale arrangementer som Jule-Hygge-Nygge og igennem vores møder i løbet af semestret, hvor man er mere end velkommen, og der vil være gratis mad og forplejning!

Kontakt: mail: Faksund@gmail.com, Facebook: @FakSUND

 

Foreningen af Erhvervsjurister og Jurister i Aalborg (FEJ Aalborg)

Foreningens primære formål er at fremme studiets sociale og faglige miljø. FEJ arrangerer faglige og festlige arrangementer, herunder studierelevante kurser og den store kom-samf-bar for hele samf-basis. FEJ har over 500 medlemmer på Juridisk Institut og drives af en bestyrelse på 11 studerende.

Kontakt: mail: bestyrelse@fej-aalborg.dk, Facebook: @FEJAalborg

 

Frie Borgerlige Studerende

Frie Borgerlige Studerende er AAU’s borgerlige tværfaglige studenterforening. De søger, at være relevante for alle borgerlige studerende på AAU, lige meget hvilken uddannelse man kommer fra. Selvom det er politikken, der samler os alle, så bestræber de os også på, at kunne samle os omkring sociale arrangementer både på og udenfor AAU.

Kontakt: Facebook: @FrieBorgerlige, adresse: Studenterhuset, Gammeltorv 10, lok. 404

 

Gymnasielærerforeningen på AAU (GA)

Læser du til gymnasielærer på AAU, eller overvejer du det? Så er Gymnasielærerforeningen på AAU noget for dig! GA afholder løbende forskellige arrangementer, som har til formål at belyse jobbet i gymnasieskolen fra forskellige vinkler samt være netværksskabende inden for studiet og sektoren.

Kontakt: mail: GA-kontakt@outlook.dk, Facebook: @GAAAUNIVERSITET

 

Historisk Forening AAU (HiF)

Historisk Forening AAU varetager de studerendes interesser. De blev dannet i 2014 med det specifikke formål at forbedre studiemiljøet både fysisk og psykisk. De har banet vejen for en ny læsesal, gruppearbejdspladser og iskoldt vand på Krogh. 3. Vi afholder også foredrag, hvor alle er velkommen.

Kontakt: mail: HistoriskForening@cgs.aau.dk, Facebook: @hifaau, formand: Steffen Elias Nielsen

 

Idrætsrådet

Idrætsrådet er den lokale studenterforening for idrætsstuderende. Deres formål er et fantastisk fællesskab og studiemiljø på idrætsstudiet. I foråret stod Idrætsrådet bl.a. for Ekstern Idrætsdag et arrangement med over 300 idrætsstuderende fra hele landet. Så hvis du kunne tænke dig at være med til at planlægge flere lignende begivenheder for dit studie, kontakt endelig Idrætsrådet.

Kontakt: mail: Idraetsraadet@studentersamfundet.aau.dk, Facebook: @idraetsraadet

 

Medicinerrådet Aalborg

Medicinerrådet Aalborg er en studenterpolitisk forening for de medicinstuderende på Aalborg Universitet. Foreningen arbejder med at fremme studiemiljøet, og sikre kvaliteten på uddannelsen gennem arrangementer og engagement i universitetets råd og nævn. Medicinerrådet arbejder for at repræsentere alle de studerende, og gøre tiden på studiet så god som muligt.

Kontakt: mail: mraau.kontakt@gmail.com, Facebook: @mraalborg

 

MedIS-Rådet

MedIS-Rådet søger at repræsentere de studerende på Medicin med Industriel Specialisering (MedIS) for ledelsen på AAU og offentligheden for at kunne kvalitetssikre MedIS-uddannelsen. De arbejder også for at fremme og forbedre uddannelsens identitet gennem afholdelse af studierelevante arrangementer for de studerende.

Kontakt: mail: medisraadet@gmail.com, Facebook: @medisraadet

 

POLIS

POLIS er studenterforening ved Skolen for Statskundskab. Foreningens primære formål er at skabe et sundt socialt miljø på uddannelsen og derigennem styrke det faglige og sociale engagement på studiet. Dette sker gennem faglige og sociale arrangementer for alle de studerende.

Kontakt: mail: polis@dps.aau.dk, Facebook: @polisaau, hjemmeside: polis.aau.dk, adresse: Det Sociale Rum (DSR), Fibigerstræde 3, lok. 33

 

Sociologisk Forening i Aalborg (SoFiA)

SoFiA er studenterforeningen for alle studerende på sociologi. Foreningen er drevet af en frivillig bestyrelse, der arrangerer faglige og sociale arrangementer såsom filmaften, julehygge og sociologiske foredrag. De afholder generalforsamling d. 2. oktober i Hyggesoc´en på Kroghstræde 5, hvor du har mulighed for at høre mere om SoFiA og få gratis pizza.

Kontakt: mail: sofia@socsci.aau.dk, Facebook-gruppe: SoFiA Aalborg

 

Studenterrådet for Psykologi

Studenterrådet for Psykologi er de studerendes sted på Psykologi, hvor alle psykologistuderende er mere end velkomne! Her mødes psykologistuderende på tværs af årgangene for at være fælles om studiet. Her kan de psykologistuderende være sammen om faglige udfordringer og styrke et socialt fællesskab på studiet.

Kontakt: mail: psykologi@studentersamfundet.aau.dk

 

Studentersamfundet

Studentersamfundet er studenterorganisationen for alle studerende på AAU. Organisationen hvor alle er velkomne uanset studie, holdninger eller politisk overbevisning. Studentersamfundet kæmper for alle studerendes vilkår under studiet, og for igennem arrangementer og medlemsfordele at forbedre DIT studieliv. Du er altid velkommen her i fællesskabets arme!

Kontakt: mail: Bestyrelsen@Studentersamfundet.aau.dk, Facebook: @studentersamfundetaau

 

Økonomernes Forening (ØF)

ØF er økonomernes forening på Aalborg Universitet, hvor foreningens primære målgruppe er de økonomistuderende på universitetet. ØF´s primære formål er at øge de sociale og faglige aktiviteter for de økonomistuderende på Aalborg Universitet, samt at samle de studerende omkring et fælles mødested, så kommunikationen på tværs af semestre øges og vedligeholdes.

Kontakt: mail: oef@business.aau.dk, Facebook-gruppe: Økonomernes Forening AAU