Tekst: Simon Mæng Tjørnehøj 

Væk med SU’en, nedskæringer på uddannelse og alle skal presses hurtigere igennem universitetet – Hvad sker der??

Velkommen til et nyt studieår, og for mange studerendes vedkommende, velkommen til universitetslivet! Selvom du måske nu først lige er i gang med at starte på universitetet og ikke nødvendigvis har den helt store interesse i politik, så har du helt sikkert alligevel hørt en hel masse om universitetet og uddannelsessektoren generelt, inden du er startet. De seneste år er livet på universiteterne nemlig kommet mere og mere i fokus som følge af en lang række invasive reguleringsmekanismer og lovforslag fra politikerne på Christiansborg. Fremdriftsreformen, uddannelsesloftet og SU-reformen er bare nogle af de få eksempler, som er blevet implementeret i den seneste årrække – Men hvad ligger der bag alle disse buzz-words? Hvilke ting får indflydelse på netop din tid på universitetet, og dit studieliv? Og hvad kan du som almindelig studerende gøre ved det?

Fremdriftsreformen,
af studerende ofte døbt, det mindre mundrette, men måske mere passende, ”hurtigere-ud-reformen”, er nok det mest velkendte indgreb for den almene studerende. Fremdriftsreformen havde til hensigt at sænke gennemførselstiden blandt studerende i hele Danmark. Det skulle ske ved en lang række foranstaltninger såsom tvungen merit, som blandt andet skabte situationen, hvor Danmark fik sin første biolog med speciale i teatervidenskab. Efterfølgende er Fremdriftsreformen blevet justeret, så universiteterne i stedet er blevet ansvarlige for at sænke tiden på deres pågældende uddannelsesinstitutioner eller miste økonomiske midler. I forhold til Fremdriftsreformen er du startet på det universitet, som har Danmarks laveste gennemførselstid. Det betyder, at vi er blevet bedt om, at gennemførselstiden i stedet for at falde, ikke må stige. Derfor kan du i løbet af din tid på universitetet også komme ud for, at systemet kan ende med at blive rigidt for dig eller dine studiekammerater i et forsøg på at holde gennemførselstiden nede.
Det nyeste i fremdriftssagen er, at dele af reformen måske skal afskaffes, da regeringen samtidig er ved at skrive de samme parametre ind i det nye bevillingssystem, så det bliver måske en interessant historie at følge i efteråret.

Uddannelsesloftet,

oprindeligt tænkt som et decideret loft, men efter massive protester ændret til en 6-årig karantæne, er den bredt udskældte lov, som Folketinget i december vedtog for at spare 300 millioner kroner yderligere på uddannelsessektoren. Med mindre du lige nu ved, at din uddannelse er den perfekte uddannelse for dig, og du aldrig nogensinde kunne overveje at læse andet, så kommer uddannelsesloftet også til at påvirke dig. Med uddannelsesloftet bliver du frataget muligheden for at læse en uddannelse på samme eller højere niveau i en 6-årig periode efter at have afsluttet en uddannelse. Som studerende er vi derfor endnu engang presset til at vælge rigtigt fra start, og du står over for ekstra store valg, da du med uddannelsesloftet har mistet en stor del af din mulighed for at blive klogere på dig selv og ombestemme dig i løbet af din uddannelse.

SU,

er forhåbentlig en størrelse, du som studerende kender til. Det er grundstenen i dit studieliv, og uden den var en uddannelse en umulighed for rigtigt mange af dine studiekammerater. Så sent som i 2013 blev der sidst ændret i SU-systemet, og så sent som sidste år havde regeringen det oppe at vende igen. Der var både snak om at omlægge SU’en generelt til lån, såvel som at fjerne SU’en på kandidaten, i forbindelse med de fortsatte nedskæringer på uddannelser. Blandt andet på grund af Uddannelsesalliancens arbejde blev det dog ikke en realitet. Om SU-nedskæringer bliver et emne igen dette efterår, eller vi oplever et helt år uden nye forslag om at skære i SU’en, så kan du godt gøre dig klar på, at du i løbet af din tid som universitetsstuderende kommer til at opleve gentagne angreb på dit levebrød. Det på trods af, at 69 % af den danske befolkning er imod at skære på SU’en.

Nedskæringer på uddannelse,

har været en fast del af regeringens finanslov siden 2015. Der skulle spares 8,7 milliarder kroner på vores i forvejen pressede uddannelsessystem. Det betyder, at tilskuddet til universiteterne pr. studerende falder drastisk i disse år. Aalborg Universitet har været heldige med at have rigtigt godt styr på sin økonomi i disse år, hvilket betyder, at vi i første omgang gik fri af massefyringerne på universiteterne. Men med udsultningen af vores universitet og vores uddannelser kommer du i din tid til at opleve klare optrapninger af konsekvenserne på egen person. Allerede nu oplever vi, at vores undervisere bliver presset i en sådan grad, at undervisningskvaliteten flere steder er i fare. Der er problemer med at få eksamenssvar til tiden, og flere steder har vi oplevet deciderede fejl. Flere steder har rusturene og rusperioderne været oppe at vende i forhold til sløjfelse. Helt generelt vil du formentligt, på grund af uddannelsesnedskæringerne, gentagne gange opleve, at det i forhold til netop dit studie ikke kommer til at handle om, hvordan kvaliteten forbedres, men hvordan der kan spares, uden at kvaliteten ødelægges for meget. Det er en kæmpe udfordring, som vi alle kommer til at kunne mærke i vores daglige gang på universitetet, og den kommer kun til at forstørres over de kommende år.

Hvad kan DU gøre?

Det vigtigste, du som studerende kan gøre, er at engagere dig! Ligesom alle andre steder i samfundet, så har vi ingen indflydelse på resultatet, hvis ikke du som studerende engagerer dig. Det kan du gøre på mange niveauer, både nationalt, på universitetsniveau såvel som helt nede på dit specifikke studie! Først og fremmest vil jeg opfordre dig til at overveje at stille op til universitetsvalget. Med alle de udfordringer, som du kommer til at opleve i din tid som universitetsstuderende, er studienævnet vores sidste skanse og bastion for at sikre de studerendes vilkår. Flere steder er der ofte problemer med at finde studerende til at sidde med og sikre, at de studerendes stemme bliver hørt, og i nogle studienævn sidder der ikke engang en eneste studerende! Derfor vil jeg opfordre dig til – hvis du kan lide din uddannelse og synes, at uddannelseskvalitet er vigtigt – at tjekke, om der sidder nogle studerende i dit akademiske råd, institutråd eller studienævn, og stille op til universitetsvalget, så vi sammen kan sikre, at du får det bedst mulige universitetsliv!

Vil du gerne aktivt deltage i kampen imod de forskellige indgreb, kan du tjekke følgende facebookgrupper ud, uddannelsesloftet (”Nej til uddannelsesloftet – vi kæmper videre!”), SU-nedskæringer og nedskæringer på uddannelse (”Uddannelsesalliancen i Nordjylland”), og ellers er du mere end velkommen til Studenterforum, som afholdes den første mandag i hver måned (4. september og 2. oktober osv.), til Basseralle – en studenterpolitisk festdag d. 3. oktober eller til hver en tid at kontakte mig på politik@studentersamfundet.aau.dk!

Men vigtigst af alt håber jeg, at din tid på Aalborg Universitet bliver uden for store benspænd fra rigide og studiehæmmende reformer og politiske indgreb!

Mange venlige hilsner
Simon Mæng Tjørnehøj
Studenterpolitisk Ordfører
Studentersamfundet, Aalborg Universitet