Tekst: Alexander Kokkedal

Studerende står klar med rådgivningen

Det giver altid anledning til en form for stolthed, når gæve studerende på vores lille universitet i det nordjyske begynder eller tager del i noget, hvor de allerede under studiet får anvendt deres teoretiske viden til håndtering af praktiske problemstillinger.

Et sådant foretagende er Lejerens Frie Retshjælp, der blev startet op og drives af de studerende på Juridisk Institut på Niels Jernes Vej. Retshjælpen har siden 7. februar været aktiv med at yde gratis støtte i lejeretlige henseender til alle uanset alder, indtægt og geografisk placering – og uanset om man er lejer eller udlejer.

Lejerens Frie Retshjælp har fra starten kunne kontaktes såvel på hjemmesiden www.lejerens-fr.dk som på Facebook @lejerensfrieretshjaelp, hvor de løbende poster opslag om den daglige gøren og laden og informerer om det arbejde, retshjælpen yder.

Men hvordan foregår arbejdet set med de frivilliges øjne? Hvorfor bruger de deres tid på at hjælpe fremmede gennem lejelovens regeljungle for ingen penge? Og hvad kan de egentlig tilbyde dig og mig? Tja… vi kunne jo prøve at spørge.

 

Et ambitiøst projekt

Mike Vestergaard læser Erhvervsjura på 4. semester og er stifter af og bestyrelsesformand for Lejerens Frie Retshjælp. Han og Emil Vejby, der læser Jura på 2. semester og er juridisk rådgiver og Mikes højre hånd i administrative henseender, kan ude på Juridisk Institut fortælle om retshjælpen og deres arbejde i den.

Retshjælpen har siden den spæde start i februar haft gode vilkår for at vokse sig større, hvilket også har været ambitionen hele vejen. ”Fra starten af har vi tænkt, at Lejerens Frie Retshjælp skulle være Danmarks mest professionelle retshjælp set på den måde, at vi driver den som en forretning, og vi har ikke de geografiske afgrænsninger, som en normal retshjælp har,” fortæller Mike Vestergaard, som dog understreger, at al foreningens rådgivning er gratis.

Retshjælpen har i den korte levetid behandlet godt 850 sager pr. 10. april, hvor Mike egenhændigt tog de første 170 sager. Det er et omfattende stykke arbejde at gøre for 0 kr., men den dedikation er årsag til, at retshjælpen klarer sig så godt. ”Det, som gør, at vi har succes, er den professionalisme og ambition, vi går til det med. Det er ikke bare et spørgsmål om at starte en retshjælp for at skrive det på CV’et, men fordi vi for alvor vil fremad med det,” fortæller Emil Vejby.

Og takket være den frivillige indsats i Lejerens Frie Retshjælp har mange lejere sparet en masse penge, hvor Mike Vestergaard kan berette: ”Jeg tror, vi i går rundede 85.000 kr. i besparelser til folk, hvor de er kommet i mål enten ved, at lejer selv kontakter udlejer og foreholder loven for dem, og de så anerkender problemstillingen, eller at vi sender en skrivelse til dem.”

 

Hjælper hele vejen

Indsatsen kommer til udtryk ved, at der på retshjælpens hjemmeside er en gennemgang af lejeloven og løbende bliver lagt artikler op, der oplyser om lejers og udlejers rettigheder, ligesom den digitale rådgivning fra foreningens frivillige både kan tjene et konfliktforebyggende formål og hjælpe lejer eller udlejer på vej til at hævde sin ret.

”Missionen er at være med hele vejen; både at se, om vi ikke kan forhindre nogle problemstillinger, men selvfølgelig også være med dem, når der opstår nogle problemstillinger både som udlejer og som lejer,” siger Mike Vestergaard.

At man som studerende bevæger sig fra kolde cases til at hjælpe egentlige mennesker, indebærer også, at man kan vejlede på forståelig manér og være serviceminded. Emil Vejby fortæller: ”Jeg tror, at den juridiske verden har fået et lidt slet ry for at være distancerede for det, man egentlig laver, og at udviklingen er en anden i dag, og der tror jeg helt sikkert også, at vi er med på bølgen på den måde.”

Når man som rådgiver må konstatere, at lejeren ikke bliver snydt, kaldet det på en mere menneskelig tilgang. ”Der er tit den sondring mellem, at dem, der har ret, også skal få ret, men nogle gange forekommer det, at folk simpelthen ikke har ret, og så er det et spørgsmål om at forklare dem det, for der er nogle ting, der kan være urimelige, men hvor man ikke har ret i en juridisk forstand,” fremhæver Emil Vejby og fortsætter: ”Så er det helt klart en formidlingsopgave, der nok ikke er så meget juridisk, men mere menneskelig.”

 

Nye services

Lejerens Frie Retshjælp er i stadig udvikling, hvor ambitionen er på et tidspunkt at få egne lokaler og kunne åbne op for telefonisk rådgivning. Den 5. april begyndte retshjælpen som noget nyt at hjælpe potentielle lejere med at forstå deres tilsendte lejekontrakt.

”Her i går begyndte vi et nyt initiativ, hvor vi gennemtjekker folks lejekontrakter. Det kan være meget rart at vide, at den er god nok, og at der ikke er noget, man behøver være opmærksom på, så man i tryghed kan gå ind og skrive under på den lejekontrakt,” beretter Emil Vejby.

Mike Vestergaard ser et potentiale specielt i denne type rådgivning og pointerer, at man i fællesskab med Aalborg Universitet kan lette nye studerendes boligsituation: ”Det er en service, vi også kan tilbyde AAU, hvis vi skulle indgå i et samarbejde – det er netop det med, at så mange nye studerende kommer til byen.”

Retshjælpen forventer et stort pres, især når sommeren kommer, og mange lejligheder skifter hænder. Allerede nu ruster de sig til dette ved at udvide teamet af rådgivere. ”Det er ofte i forbindelse med fraflytning, at der opstår problemer – navnlig i forbindelse med flyttesynet, fraflytningsrapport, depositum osv. Det er ofte der, at konflikterne opstår, for i løbet af lejemålet forholder mange ting sig stille og roligt, men så går det løs.” fortæller Emil Vejby.

 

Rådgivningens former

Sara Hyltoft er 22 år og læser Jura på 2. semester. Hun er ansat i Aalborg Lufthavn og ved siden af det finder hun tiden til at være juridisk rådgiver i Lejerens Frie Retshjælp.

Netop gennem det frivillige arbejde er der mulighed for at nå ud til mange, og her kan man gøre en forskel på mange fronter – både i forhold til at spare lejer eller udlejer mange penge, men også blot ved at afklare, hvordan man gebærder sig i lejeretlige forhold.

”Nogle har bare det simple spørgsmål om, hvilke regler der gælder, når man opsiger sit lejemål, mens andre har brug for hjælp mht. regninger, der ender med at give dem store besparelser for måske 30.000 kr. Men det er meget fra ingenting til kæmpebeløb,” fortæller hun.

Det kan være svært for den gennemsnitlige lejer eller udlejer at forstå de mange reglers anvendelsesområde, og at de i det hele taget eksisterer. Mange problemstillinger behandlet i retshjælpen relaterer sig netop til, at folk ikke kender reglerne – omtrent lige så mange som dem, der vedrører en part, som prøver at snyde.

”Lige p.t. vil jeg måske sige, at det er meget fifty-fifty. Jeg oplever ofte, at mange har en konflikt med sin udlejer og ønsker hjælp til at finde de retlige argumenter, der kan understøtte deres påstand, mens andre blot har spørgsmål til, hvordan reglerne er på et givent område,” beretter Sara Hyltoft.

 

Forskellige problemstillinger

Retshjælpen tager hul på en sag inden 24 timer efter dens modtagelse, og selve sagsbehandlingstiden kan spænde vidt fra blot få minutter til nogle dages varighed, hvor rådgiver og (ud)lejer har kontakt med hinanden, og hvor retshjælpen er med klienten hele vejen.

Behandlingstiden kan  trække ud, og dette sker oftest typisk, hvor den korrekte rådgivning beror på en individuel vurdering, og hvor der skal lægges en masse oplysninger på bordet. Sara Hyltoft nævner som eksempel: ”Når der er nogle mangler ved lejemålet, der forøger en lejers varmeregning – fx et vindue, der ikke er repareret – hvordan beviser man så det, og er sagen konkret nok til, at man selv må gå ud og ordne det her vindue på udlejers regning?”

Sara Hyltoft tager også del i retshjælpens arbejde med at læse lejekontrakter igennem, og særligt én problematik ser hun tit: ”Den mest hyppige problemstilling, jeg oplever ved gennemlæsning af lejekontrakter, er i forbindelse med tidsbegrænsede lejemål. Et tidsbegrænset lejemål er, når lejemålet udløber efter fx 3 år. Problemet er bare, at der er nogle saglige begrundelse bag en sådan tidsbegrænsning, og det oplever jeg, at mange lejere og udlejere faktisk ikke er klar over.”

 

Motiveret for at yde den bedste service

Det faglige miljø blandt de juridiske rådgivere er helt i top, og selvom man for det meste arbejder med sine egne sager, er der altid mulighed for at spørge nogen til råds, så man også selv kan styrkes for fremtiden.

”Jeg har oplevet et par gange, hvor der har været noget, jeg er i tvivl om, men så er det fedt at have et team, der kan guide hinanden den rigtige vej. Ofte har en af teamet kompetence inden for et givent område, eller også har én siddet med en lignende sag, og på den måde hjælper vi hinanden,” nævner Sara Hyltoft.

  Og det er vigtigt at have styr på det faglige i retshjælpen – vigtigere end når man skal vurdere retsstillingen mellem X og Y i et eksamenssæt. ”Den store forskel er, at når jeg sidder med rigtige mennesker, så bestræber jeg mig meget på, at det skal være 100 % rigtigt. Ikke derved sagt, at jeg ikke gør det i en opgave på skolen, men der kan man lidt bedre sluge at få et 7-tal, end man kan sluge at lave en fejl, så personen kommer til at skulle betale en masse penge,” slutter Sara Hyltoft.

 

Behovet for tilbuddet

Benjamin Brinch Skov læser Erhvervsjura på 4. semester og var en af de første frivillige i Lejerens Frie Retshjælp. Som sådan har han både arbejdet med rådgivningen selv og været vidne til de andre frivilliges arbejde.

Af hjemmesiden kan man læse, at foreningen af sine frivillige forventer en ugentlig arbejdstid på 2-5 timer. Dette er også idealet, men det stopper ikke de juridiske rådgivere fra at klø hårdere på. ”Det har været noget mere her i starten, men det er også fordi, det så hurtigt har taget fart, og vi har så travlt, som vi har, men målet er, at det skal være 2-5 timer. Jeg vil sige, at de sidste par uger er det nok nærmere 10 timer hver uge og måske lidt mere,” fortæller Benjamin Brinch Skov. Dog vælger de frivillige selv det ekstra arbejdspres for at søge udfordringerne.

Denne ekstra arbejdsmængde, de frivillige tager på sig, kan måske forklares ved den gode gerning, man gør for den enkelte på lejeretlige områder: ”Jeg føler helt sikkert, at vi kan gå ind og gøre en forskel, og jeg tror også, det er derfor, at vi er blevet så store så hurtigt. Det er netop fordi, det er et enormt stort område, og der er rigtigt mange såvel lejere som udlejere, der falder igennem, hvis der ikke er en organisation ligesom os, som går ind og hjælper frivilligt.”

At søge juridisk rådgivning er noget, man forbinder med at punge ud i dyre domme, og alene det kan måske afskrække den retligt ukyndige part fra at hente hjælp, og der kan Lejerens Frie Retshjælp få placeret sagens omstændigheder i en juridisk ramme, så man i det mindste har en idé om, om der er en sag, før man skal betale nogen noget. ”Når det skal køres videre i systemet, hvor de skal køre sagen ved boligretten, og der skal komme noget ud af den, så er det der, vi slipper den videre til nogle samarbejdspartnere i vores netværk,” fortæller Benjamin Brinch Skov.

 

Om at nå ud til folk

Retshjælpen klarer sig som sagt ganske fint online med stor popularitet trods kun et par måneders eksistens. Benjamin Brinch Skov fortæller om betydningen af at nå ud til folk: ”Lige nu laver vi en stor indsats på de sociale medier, primært på Facebook, for at komme ud til så mange folk som muligt, og det går rigtig godt. Jeg tror faktisk, det var for en lille uges tid siden, at vi blev den største danske frivillige retshjælp på de sociale medier.”

Og det stopper ikke bare på Facebook, da man har planer om også at kunne hjælpe folk gennem andre medier, fx telefonisk. ”Indtil videre er det hovedsageligt over mails. Der er dog et ønske om, at vi skal have tilknyttet et lokale, hvor vi så også skal have tilknyttet nogle telefoner,” nævner Benjamin Brinch Skov.

Der hører mange facetter til det at drive effektiv markedsføring på tværs af platforme, og godt var det da også, da retshjælpen i løbet af marts fik indslag på P4 og TV2 Nord. ”Det er klart, at vi har været på TV2 Nord, og det fanger nogle, som vi ikke kan på Google og Facebook, fordi det er elektronisk,” konstaterer Benjamin Brinch Skov.

”Jeg vil sige, at den yngre målgruppe og den mellemste målgruppe fanger vi rigtigt fint ved at være så synlige på Google og de sociale medier, men der er selvfølgelig den ældste målgruppe, som måske ikke er helt så aktive på it-delen, som vi også rigtig gerne vil have fat i, da vi ikke har nogen geografiske eller demografiske begrænsninger – heller ikke på alderen,” siger han.

 

Vil du være med på holdet?

Vi vender tilbage til Mike Vestergaard og Emil Vejby, der kan fortælle, at som et led i professionaliseringen af Lejerens Frie Retshjælp leder de efter frivillige med kompetencer inden for markedsføring, kommunikation og journalistisk virksomhed, ligesom nogle til at forbedre hjemmesiden ville være meget velkomne i foreningen.

”Det ville klæde os at have professionelle grene indenfor alle områder af foreningen, således vi har studerende tilknyttet, der sidder med deres uddannelsesområde. Det vil forbedre det samlede produkt,” fortæller Mike Vestergaard.

De juridiske rådgivere kan ikke lave hjemmesider og håndtere markedsføringen, når de samtidig skal varetage deres kerneområde. Emil Vejby understreger behovet for en tydelig sondring i forhold til, hvordan arbejdsopgaverne fordeles: ”Tiden for generalister er ved at være slut, og det går også i tråd med, at vi er en retshjælp for lejere, og tilsvarende vil vi med vores afdelinger selvfølgelig gerne have specialister, der gør det godt.”

Selvom retshjælpen kan bryste sig af sine mange samarbejdspartnere, ser Mike Vestergaard gerne, at de studerende på Aalborg Universitet udfylder rollerne, da det følger kulturen på universitetet. ”Vi kunne godt lede efter et firma, der ville hjælpe os gratis, men vi vil hellere have studerende, fordi det går i tråd med, hvordan AAU er, og hvordan vi er opdraget på universitetet,” udtaler Mike Vestergaard.

 

Nogle kontaktoplysninger

Hjemmesiden indeholder meget nyttig information i forhold til at afklare, hvilke regler gælder for dig, og kontakt til selve retshjælpens rådgivere får du enten ved at udfylde formularen på: www.lejerens-fr.dk/kontakt eller pr. mail på: mail@lejerens-fr.dk.

Hvis du ønsker at høre Lejerens Frie Retshjælp om, hvorvidt der er en plads til dig i teamet, kan du skrive enten på ovenstående mailadresse eller via job@lejerens-fr.dk.

Hav en god sommer, når tiden kommer – og godt lejemål i øvrigt!