Tekst: Alexander Kokkedal

 

Til dig med iværksætterdrømme

Væksthus Nordjylland kunne d. 2. januar lægge en pressemeddelelse ud om, at de med midler fra Vækstforum Nordjylland og EU’s socialfond lancerede forløbet Innovativ Vækst, der er et intensivt iværksætterforløb af op til 26 ugers varighed.

De intenderede deltagere er dimittender fra AAU og UCN samt andre med en perspektivrig forretningsidé, og det er netop denne idé, som deltagerne skal videreudvikle og lære at formidle gennem forløbet. På Innovativ Vækst-forløbet vil der være et årligt optag af 45 potentielle deltagere, og det foregår på den måde, at et dommerpanel efter forløbets første seks uger sorterer 20 % af deltagerne fra. Efter de følgende 10 uger finder endnu en reduktion sted, efterhånden som deltagerne enten viser sig for dårlige til at markedsføre deres idé, eller idéen i sig selv er ”shit”, for at citere en vis project manager på Innovativ Vækst om en deltagers produkt.

  1. 23. februar havde Agenda mulighed for at gæste Innovativ Vækst i auditoriet på NOVI 1, hvor de forberedte deres pitches til dagen efter, hvor den første omtalte reduktion på de 20 % skulle finde sted. Her modtager deltagerne feedback om alt fra, hvordan man laver et slideshow, til hvad man kalder ting i forretningssammenhænge, og hvordan man er en god orator.

Der var mulighed for at snakke med såvel deltagere som arrangører i Innovativ Vækst, og om deres baggrunde, idéer og forhåbninger kan man læse i det følgende.

 

Innovativt spildesign

Philip Nymann har en kandidat i Interaktive Digitale Medier fra AAU. Sammen med sine fire kammerater, som han læste på bacheloren i Medialogy sammen med, kører han sit startup, Tunnel Vision Games, der er et spilfirma.

Han deltager i Innovativ Vækst med spillet ’See You On The Other Side’, om hvilket han forklarer: ”Vi udvikler et atmosfærisk puzzle game i første person, hvor man bevæger sig rundt i et univers som en form for detektiv med vrangforestillinger, og i det her univers har detektiven ikke nogen skygge, men han kan til gengæld hoppe igennem skygger.”

I spillet kan man ikke kollidere med skygger, og det medfører, at man kan bevæge sig gennem vægge og falde igennem gulve med skygger på. For at spillet ikke skal blive ensformigt, inkorporerer man fire komplementære måder at interagere med verden på: ”Det kunne for eksempel være, at vi har en lampe, som man kan flytte rundt på og bevæge rundt, så man kan lave en bro af lys, som man kan gå på sådan helt literally.”

De fem founders lagde første hånd på spillet under studiet på Aalborg Universitet: ”Det startede egentligt som et studieprojekt for 2 ½ – 3 år siden, hvor vi tog ned til Amsterdam og vandt en pris med det. Nu har vi lavet nogle andre ting også og egentlig haft meget opmærksomhed omkring spillet, men vi valgte at vente med at lave en virksomhed op omkring det, så vi kunne blive færdige med at studere, hvilket vi gjorde her i sommers, og nu er vi ved at bygge videre på det.”

Om begrundelsen for at deltage netop i Innovativ Vækst forklarer Philip Nymann: ”Grunden til, at vi deltager i det her, er simpel, fordi vi skal give det bedste fundament til at bygge vores virksomhed op og være et forum, hvor alle har den samme intention om at forretningsudvikle og lære omkring det at drive forretning.”

For studerende, der overvejer at starte en virksomhed op ved siden af studiet, råder Philip Nymann dem til at være afklaret om, hvor meget arbejde de er villige til at lægge i det: ”Vi lavede det her projekt som 5. semester-studerende og havde egentlig muligheden for at starte som iværksættere dér. Det er vigtigt, at man tager et valg om, hvad man gør, for man kan ikke i min erfaring lave to ting halvt.”

 

Broen mellem studerende og erhvervsliv

Lasse Petersen er udlært i innovation og iværksætteri gennem det såkaldte MIKE-program og er desuden CEO ved CareerHub, hvor han står for opbygningen af virksomheden og sikringen af, at den bliver et godt market fit. CareerHub beskæftiger sig med at matche de studerende med opgaver i virksomheder, som ligger uden for Aalborg. Det var i sin tid ham, der fik idéen til virksomheden, og nu er de et team på fire med to udviklere, en marketings- og kommunikationsansvarlig og så ham selv.

At han deltager i Innovativ Vækst skyldes, at han gerne vil kunne knytte nogle forbindelser og finde mennesker med de kompetencer, der er behov for: ”Det er en one-time-thing, før at vi får noget sparring, og vi får tæsket vores forretningsmodel igennem, og så er det også for, at vi gerne vil have en mentor, og vi vil gerne have et advisory board, som dækker nogle af de kompetenceområder, som vi ikke selv besidder. Det er dét, der er målet med det. Vi skal have så mange kompetencer og så mange øjne ind på vores virksomhed som overhovedet muligt.”

I forhold til at starte egen virksomhed understreger han behovet for at have flere fagområder inde over det. ”Team, team, team – og lad være med at sætte dig med nogen, der har den samme baggrund som dig selv, fordi de måske ofte har samme holdning til tingene,” siger Lasse Petersen og slutter: ”Sørg for at have et godt team og vær klar på at slå din egen tidlige idé ihjel – kill your darlings!”

 

Den integrerede cykellås

Emil Norup har læst Industrielt Design på AAU og er i gang med en startup, Penta Lock, hvor ønsket er at oprette et IVS snart. Han har været med til at opfinde en integreret cykellås, der kun kan låses op ved at placere en nøgle med en særlig chip over en scanner under sædet. Låsen kan kun brydes med vold ved at destruere cyklen, og forsøg på at flytte den låste cykel får en alarm til at gå af, der først stopper, når cyklen stilles på jorden igen.

Han fortæller om den faglige opkvalificering, der finder sted i Innovativ Vækst: ”Det handler om, at man kommer ind som en helt ny startup, og man så får guidance igennem de forskellige steps – med alt fra hvordan man laver en virksomhed med IVS eller ApS, revisorer, hvordan man pitcher, hvordan man finder investorer, og hvordan man udvikler sin business plan.”

Dette er også Emil Norups grund til at deltage i det hele taget: ”At vi bliver klar til at lave en virksomhed og gå ud at søge fonde – begynde at udvikle vores produkt, så vi i sidste ende kan komme ud og få et salg eller et produkt på markedet.”

Han er glad for endelig at være kommet i gang med det at starte egen virksomhed og tænker, at han gerne ville have startet før: ”Jeg synes, det er fedt, at man kommer så tidligt i gang som muligt, og hvis jeg havde haft muligheden for at starte allerede, mens jeg gik på universitetet, så havde jeg nok også gjort det, for så havde jeg lært nogle ting løbende, og så ville jeg have stået stærkere nu.”

 

Crazy QR-koder

Christopher Gade har en kandidat i Medialogy og er direktør i firmaet Flat Cap Entertainment, der er en softwarevirksomhed med fokus på spil, digitale installationer og simulatorer, og om firmaets arbejde fortæller han som eksempel: ”Vi har tidligere haft et samarbejde med Nordjyske Medier, hvor vi har lavet noget med augmented reality i forhold til at innovere den måde, som folk læser aviser på – ændre formatet.”

I anledning af hans deltagelse i Innovativ Vækst arbejder han med en startup, hvor produktet er QR-koder, som udbydes i supermarkeder og giver børn adgang til visse features i et spil. For at få flere QR-koder må man vende tilbage til supermarkedet, og på den måde påvirkes forældrene til indirekte at handle oftere og i netop den forretning, der udbyder koderne – et koncept der leder tanken hen på de velkendte dyrekort.

Christopher Gade fortæller om, hvad han håber at få ud af sin deltagelse: ”Jeg håber selvfølgelig at få en eller anden form for validering i forhold til det, at der også er andre end mig og mit advisory board, der synes, at det her er en god idé, og så håber jeg selvfølgelig, at de kan give mig noget feedback i forhold til den baggrund, som de har.”

Til studerende med iværksætterdrømme giver Christopher Gade det råd at sikre sig en ordentlig indtjening: ”Det bedste råd, jeg kan give, er, at nu har jeg kørt i fem måneder uden nogen penge overhovedet – jeg lever bare på opsparing og kassekredit fra banken – så jeg vil sige: find et fritidsjob eller noget i den stil ved siden af, hvor man kan få noget cash flow, for det er fandeme hårdt at gå uden noget.”

 

Hjælp at hente fra stjerneiværksætter

Deltagerne får gennem forløbet rigeligt med rådgivning fra mennesker, der selv har prøvet at starte egen virksomhed og haft stor succes med det. En af de mennesker er Darius Moravcik, som er CEO i Talking Ninja og har haft en fremtrædende rolle i forløbet.

Han forklarer det overordnede formål med et forløb som Innovativ Vækst og peger på betydningen af at begynde tidligt: ”The big picture for the students is so they can learn how to build a startup while they are fresh graduates and be able to actually use the skill, because startups are very new and there’s a lot of controversy and there’s a lot of counterintuitive things in actually building a company, so we’re just trying to give them some advice and help them out.”

Han forklarer sin egen rolle som den, der hjælper deltagerne med at pitche deres idéer – uden at forholde sig til, om idéen i sig selv er god: ”My job specifically in this case was not to consult on their businesses, but just take whatever they have and then make it communicated very clearly. Maybe if we’re gonna keep working in the future, I might be able to help out in other areas, but for now it was just to be able to communicate what they’re doing, because it’s not as easy as it seems.”

Darius Moravcik har selv startet mange virksomheder op og råder studerende til at gøre det samme: ”I started like the first three startups in non-profit while I was taking my Bachelor’s, and I learned so much that by the time I graduated I already had experiences with three-four years of running a company, which was amazing. So I definitely encourage the people that really wanna do it to do it.”

Og selvom studerende måske har en opfattelse af, at det er hårdt at begynde under studiet, kan Darius Moravcik kun svare bekræftende på, om studerende burde gøre forsøget: ”Absolutely. I think that you totally should. If it’s something that you really wanna do, you can be sure that it’s never gonna be easier to build a startup than when you’re a student: you have all the freedom, all the time and no responsibilities. And even though students think they’re busy, it gets busy once you graduate.”

Han lægger meget vægt på, at man faktisk også arbejder med sine idéer og ikke falder passivt hen. ”The most crucial: just do it. So many people just have ideas and think and sit around and talk ideas over beer, and ideas are cheap. Just do it. Just build something fun. Just have fun with it. Don’t take it seriously and just start,” lyder Darius Moravciks vigtigste råd, og han fortæller: ”In startups, the idea is just one percent – the actual execution and getting things done is the 99 % of all the work.”

 

SEA – Selvfølgelig Er AAU (med i det)

Aalborg Universitet har naturligvis været inde over Innovativ Vækst, hvor det er personalet inden for SEA (Supporting Entrepreneurship at Aalborg University), der i høj grad har kørt forløbet og da også var til stede på dagen, hvor deltagerne skulle prøvepitche deres idéer.

Bo Christensen er forretningsudvikler i SEA, og trods han begyndte i foretagendet så tidligt som 1. november sidste år, skorter det ikke på erfaring, idet han har arbejdet inden for området i mindst 10 år og været iværksætter i tre ombæringer før det.

”SEA er en enhed under AAU Innovation, som arbejder koncentreret og intensivt med studenteriværksættere og med forskellige initiativer, som understøtter iværksætteri på Aalborg Universitet,” siger Bo Christensen og fortæller om universitetets ambitioner: ”Det er sådan, at AAU har lanceret en ny strategi, som går på, at man i fremtiden vil være det førende universitet inden for innovation og iværksætteri, og vi i AAU Innovation og måske mere specifikt i SEA skal selvfølgelig være med til at arbejde på den vision.”

Unge dimittender med iværksætterdrømme har man kunnet nå ud til gennem ekstensiv markedsføring: ”Innovativ Vækst har været markedsført rimeligt bredt. Måske ikke så meget internt på universitetet, men eksternt i Alumni, jobcenteret og sådan nogle ting. Det er folk, der har hørt om det og så er kommet til os. Vi har selvfølgelig også været ude at handpicke nogle ganske få, hvor vi har sagt, at med de ganske få midler, som er i en indsats som den her, så kan de rent faktisk komme et stykke vej.”

Og deltagerne er vist kommet mere end bare et stykke vej. ”Jeg er lige ved at få tårer i øjnene, for jeg synes faktisk, det er imponerende, at de på seks uger er kommet hertil, og mange af dem havde jo dårligt en færdigudviklet idé, da vi gik i gang,” siger Bo Christensen efter deltagernes fremlæggelser.

Alle de interviewede deltagere i Innovativ Vækst var dimittender, og Bo Christensen fortæller, at hvis man skal have fat i studerende, skal det helst være dem, der er ved at færdiggøre deres uddannelse, så der ikke opstår et dilemma.

 

Tilbud til iværksættere?

SEA kører også andre projekter, der er relevante for iværksættere.

”Vi har noget, der hedder ’Green EYE’ for eksempel, hvor at hvis man er iværksætter og gerne vil arbejde i en anden iværksættervirksomhed i udlandet, så kan vi rent faktisk give dem et stipendielignende beløb, og så kan de komme ud at rejse og arbejde 50 % på deres egen idé i en udenlandsk vært og så arbejde 50 % for den udenlandske vært,” fortæller Bo Christensen.

Han kan desuden nævne AAU Startup Program, hvor 55.000.000 kr. er sat af til over 5 år at entrere med de studerende allerede på idéniveau og i det lange løb kunne købe sig ind i de virksomheder, som de studerende starter.

Bo Christensen fortæller om den velvilje, der eksternt er over for Aalborg Universitet: ”Alle synes jo faktisk også, at AAU er et rigtigt godt omdrejningspunkt at have i det nordjyske for innovation og iværksætteri, så vi har mange penge, som peger i vores retning.”

I forhold til AAU internt kunne Bo Christensen tænke sig, at man søgte ud på de forskellige uddannelser: ”Vi har qua AAU Innovations tidlige annoncering haft meget med TECH og SUND at gøre. Nu hvor vi er blevet flyttet til en stabsfunktion under rektoratet, vil vi rigtigt gerne ud til alle fakulteter og studieretninger, og det arbejder vi hårdt på at komme, så vi den vej igennem også får noget bedre udbredelse og nogle gode samarbejdspartnere.”

 

Det sidste råd med på vejen

Studerende skal ikke være bange for at tage kontakten til SEA, også selv hvis man ikke har sin egen idé, men man kunne tænke sig at arbejde med nogen, der har én. Bo Christensen siger: ”Hvis man har lyst til at arbejde i en startup, så tag kontakt til os, for vi har rigtigt mange startups – for eksempel af teknisk, it-mæssig karakter som mangler nogle kommercielle, HR-, administrative og juridiske kompetencer. Så kom bare. Vi sørger for, at I bliver matchet op bedst muligt.”

Også her er der en opfordring til at starte, mens man er på studiet, og Bo Christensen giver som sit sidste råd: ”Det skulle lige være en opfordring til at gøre det. Der er ikke noget bedre tidspunkt i jeres liv, studerende. Gør det nu – for de økonomiske forpligtelser, man har, er små.”

 

Kontakt

  • SEA kontaktes gennem inkubator.aau.dk
  • Innovativ Vækst kan man læse om på startvaekst.dk/vhnordjylland.dk