Bøger er en altafgørende ingrediens i livet som studerende – det er ingen raketvidenskab. Vi køber tykke pensumbøger, fulde af visdom om strafferet, videnskabsteori, mikroøkonomi og jeg skal komme efter dig. Nu går vi bag om FACTUM Books i et interview med boghandlens direktør John Futtrup.

 

Hvilken forhistorie har FACTUM Books? Hvad er der sket i tidens løb?

FACTUM Books Fond er et resultat af fusionen i 2011 mellem Aalborg Centerboghandel, med godt 40 år på Aalborg Universitet bag sig, og FTU Boghandel fra Aarhus, der har 30 år bag sig med afsæt i AARHUS TECH.

Det er hele tiden organiseret, så formålet er at støtte de studerende. Bl.a. derfor er vi en fond, hvor ingen kan trække penge ud, men vi kan støtte gode formål rettet mod vore studerende.

I sin essens er der jo ikke ændret på at vi skaffer ”viden på tryk” til de studerende. Det var dengang som nu forretningsideen.

Men meget ser anderledes ud i dag. Vareudvalget er ændret, konkurrencen er større og kompleksiteten øget med adgang til et meget bredere sortiment end da vi startede for 25-40 år siden.

Hvor står FACTUM Books i dag?
Godt, og med ansættelsen af Marianne Rytter som ny butikschef, klar til at gå løs på fremtiden. Vi har ro og tro på fremtiden og langtidsplanlægger.

Vi har moderniseret og flyttet rundt, er ikke færdige endnu, men godt på vej med Fibigerstræde 15 som vort eneste fysiske butik i Aalborg.

Vi har som en del af den nye universitetsaftale et formelt samarbejde med ArchiTegn-butikken i midtbyen – og kan derfor lægge alle kræfter i at forbedre service for de studerende, fordi vi nu kan udlevere varer for hinanden.
Det kommer udover dette samarbejde til at ske ved pop-up butikker i semesterstarten.

Hvordan fungerer samarbejdet med universitetet?

Godt! Nu skal vi lige i gang efter et turbulent 2015, men vi har en klar deling af rollerne og har udvekslet forventninger til hinanden. Vi er enige om rammebetingelserne, og så får vi løst udfordringerne, der opstår hen ad vejen.
Først og vigtigst har alle tilkendegivet, at vi ønsker en boghandel på AAU.

Det er pressede tider for os alle, men jeg fornemmer, at alle ønsker sig et velfungerende og inspirerende miljø på AAU, og så må vi jo alle spille hver vore kompetencer på banen.

Vi glæder os også til samarbejdet med det Brugerråd, som AAU vil etablere. Vi har en stor ambition: ”at være universitetets boghandel” – og tænder meget på helt enkelt at ”løse de opgaver der dukker op”, hvis vi kan medvirke til at skabe et bedre studiemiljø sammen med andre tiltag.
Og så kan man endda få sig en kop friskbrygget varm Starbucks to go med på vejen hjem med de tørre lærebøger.

Hvad er FACTUM Books vigtigste opgave/ambition?

At vi altid på AAU har adgang til de nyeste og bedste versioner af viden! Det kan ganske simpelt være nyeste udgave af en bog – men også specialtilrettede bøger, hvor forlag og underviser sammenstykker den helt rigtige bog af 2-3 bøger – eller egentlige kompendier.
Det er en særlig udfordring at forsøge at sikre oplag nok til alle. At være i dialog med forlagene, at få ramt de rigtige antal, og der går utroligt mange timer med bare at sikre sig, om bøgerne faktisk kan skaffes.

Men vi har en ambition om at ”gøre det perfekt” for de studerende og ansatte på Aalborg Universitet og AARHUS TECH – hverken mere eller mindre!
Vi stiller disse krav til os selv – velvidende at der skal samarbejde til for at det lykkes.

Tror du, at FACTUM Books også er til om 20 år?

JA – men mon der er nogen der kigger så langt ud i fremtiden, bortset fra vinbønder der planter til kommende generationer? (Jeg tror jeg tør love, at jeg i givet fald ikke er med som 74-årig, men så vil andre tage over)
Når det er sagt – så ja, der skal stadig formidles viden i fremtiden. Spørgsmålet er i hvilken form, og i hvilket regi det sker. Måske er vi smeltet helt sammen med Universitetsbiblioteket, forlaget og er et fælles ”ressourcecenter”.

Men grundlæggende ja – og så løser vi de ”vidensformidlingsopgaver” som de nu skal løses under de givne forudsætninger, men 20 år er langt fremme.

Lige nu er der meget fokus på hvordan e-udviklingen går.
Vi har lige lagt en USA-undersøgelse på vores facebook-side, hvor 92% stadig peger på fysiske bøger som det foretrukne, og når alt det sexede omkring e-bøger pilles væk, så peger undersøgelser stadigvæk på bedre koncentrationsevne og øget indlæringsværdi fra de trykte bøger.
I efteråret bad en gruppe masterstuderende om at få deres e-kompendier på tryk – præcis af ovennævnte årsager.
Vi sælger stadig rigtig mange bøger i FACTUM Books, og er glade og ydmyge omkring den opbakning vi oplever. Vor omsætning ligger i 2015 omkring 33 millioner.