Status på efterårets uddannelsespolitiske arbejde

 

Tekst: Søren Valgreen Knudsen, uddannelsespolitisk ordfører i Studentersamfundet

Så er det blevet december og ligesom resten af universitetet, går Studentersamfundets politiske afdeling ind i projekt- og eksamensmode, og derfor er der ikke de store arrangementer på kalenderen frem mod jul. Men det har også været et efterår med fuld drøn på, så her vil jeg gerne give en status på arbejdet i dette semester.

Efteråret startede med studiestart, hvor vi for første gang afholdt den store Basseralledag. Her kunne alle studerende møde de forskellige studenterpolitiske grupper, blive klogere på dem selv og på de aktuelle uddannelsespolitiske udfordringer eller bare nyde en øl i baren. Det var en stor succes, som vi glæder os til at gentage næste år.

Herefter startede arbejdet med at finde engagerede studerende, der ville stille op til universitetsvalget. Godt 160 pladser fik vi opstillede til, hvilket er meget tilfredsstillende. Hvor mange der så kom ind, ved jeg ikke, da valget i skrivende stund endnu ikke er afholdt. Men uanset resultatet viser antallet af opstillede, at det er et godt år for studenterdemokratiet, og at mange studerende tager ansvar. Respekt for det!

Herudover har arbejdet også drejet sig om at få arrangeret den store demonstration mod de planlagte besparelser på uddannelsesområdet. Demonstrationerne samlede godt 40.000 mennesker, hvilket var helt overvældende. AAU var også godt repræsenteret i Aarhus bl.a. i form af Studentersamfundets uddannelsespolitiske viceordfører, der var konferencier til arrangementet.

Så har Studentersamfundet også engageret sig i kommunens boligpolitik her i efteråret. Vi har været talere ved flere arrangementer, ligesom vi har været med til at udvikle Aalborg Kommunes uddannelsesstrategi, hvor vi har haft fokus på, at der fortsat skal bygges flere studieboliger til en billig husleje. Ligeledes er vi med i arbejdet om at få opført de såkaldte STAY boliger, som skal være billige boliger til dimittender, så de kan blive i kommunen, selvom de ryger ud af deres studiebolig. Det glæder vi os til at arbejde videre med.

Herudover har efteråret også stået på en masse gode politiske diskussioner, en politikkonference på KU, flere kurser til de studerende og meget, meget mere.

I kan som altid kontakte undertegnede på politik@studentersamfundet.aau.dk med problemer og ideer, eller hvis I er interesserede i at blive involveret i det uddannelsespolitiske arbejde på vores universitet.

Tak til alle som har været involveret i efterårets arbejde. Det er en stor fornøjelse at møde så mange engagerede studerende. Jeg glæder mig meget til at fortsætte arbejdet næste semester og ønsker jer alle en god jul. Krydser fingre for at I består jeres eksaminer (så I ikke skal belemres med den irriterende fremdriftsreform).

MVH

Søren Valgreen Knudsen

Uddannelsespolitisk ordfører,

Studentersamfundet