Demonstration mod milliardnedskæringer

Tekst: Rasmus Slot, uddannelsespolitisk viceordfører // Foto: Hanna-Louise Schou Nielsen og Niklas Offenberg

Finansloven er papiret, hvor politikerne hvert år prioriterer statens finanser. I år har politikerne ikke prioriteret uddannelsessektoren i samme grad, som de plejer. De har nemlig valgt at skære den astronomisk store sum af 8,7 mia. kr. på sektoren.

Specifikt på universitetsområdet bliver der på forskningen og uddannelsestilskuddet skåret 2,8 mia. kr.!

Det mener vi i Studentersamfundet vil skade vores fælles fremtid, da man, alt andet lige, ikke kan fjerne 2,8 mia. fra universiteterne, uden at det kommer til at forringe kvaliteten af vores uddannelser eller forskningen, som danner grundlag for vores læring.

Gennem vores medlemskab af Danske Studerendes Fællesråd er vi en del af Uddannelsesalliancen. Her har vi sluttet os sammen med bl.a. Dansk Magisterforening, Gymnasieskolernes Lærerforening og Yngresagen, som alle sammen er imod milliardnedskæringerne på vores uddannelser.

Alene på uddannelsestilskuddet mister Aalborg Universitet 196,7 mia. kr. frem mod 2018. I forvejen er vi rigtig mange, som oplever for få grupperum, manglende vejledning eller for lidt undervisning. I Studentersamfundet frygter vi, hvad så store nedskæringer vil betyde for vores uddannelser, som allerede nu på mange områder er presset.

For at vise vores modstand imod nedskæringerne arrangerede vi i Uddannelsesalliancen 2 demonstrationer. En i Aarhus og en i København.

Den 29. oktober, dagen for demonstrationerne, havde vi i Alliancen fået arrangeret busser fra hele landet til at transportere elever og studerende til demonstrationerne, sådan vi sammen kunne vise vores utilfredshed med regeringens nedskæringer.

Fra Aalborg fik vi sendt i alt 6 busser fyldt med elever og studerende til Aarhus. En del studerende fra AAU-CPH var også med i demonstrationen i København.

Jeg havde selv fornøjelsen af at være konferencier ved demonstrationen i Aarhus, hvilket var en overvældende oplevelse.

I Aarhus alene var vi mødt mere end 10.000 studerende op for at vise vores modstand. Det gør demonstrationen til den største uddannelsespolitiske demonstration i Aarhus i flere årtier! Sammen med demonstrationen i København var vi mere end 40.000 elever og studerende, som viste vores utilfredshed med forringelserne af uddannelsessektoren. Det er altså mere end dobbelt så mange mennesker, som der er indskrevet på hele Aalborg Universitet! Vi havde på forhånd lagt en minutplan for, hvad der skulle ske. Den plan blev udfordret, da vi var så mange mennesker! Som udgangspunkt havde vi besluttet, at demonstrationen ville være en succes, hvis vi blev 5000 deltagere. Og at vi pludselig var mere end dobbelt så mange, som vi havde forventet, betød at vi måtte sætte farten lidt op for at nå det hele.

Jeg havde fornøjelsen af at stå på scenen på Store Torv og fortælle, at vi var mere end 40.000 på gaden den dag. Det var en fantastisk oplevelse at høre det jublende brøl stige op fra menneskemængden samtidig med, at konfettirørene gjorde luften tyk af glimmer og konfetti.

Det var sjovt at hoppe med alle de andre under parolen “dem der ikke hopper, de elsker Esben”, eller at høre dem alle råbe, at det at uddannelsesinstitutionerne er kornfede, dét er løgn.

Alt i alt var det en stor oplevelse at være med til at stå sammen med mine medstuderende for at beholde uddannelseskvaliteten i sektoren.

Kampen er dog ikke slut endnu. Finanslovsforslaget står stadig, dog er intet endnu besluttet.

Ét er dog sikkert. I Studentersamfundet vil vi blive ved med at arbejde for en ordentlig finansiering og kvalitet af vores uddannelser.