Dansk version nedenunder

A cake shaped like a lamb and a travelling flame – the German brunch version of the Danish Easter Lunch is based on some surprising traditions.

TEKST Daniela Weichselgartner

I grew up in a small village in the south of Germany where traditions are old and catholic, and Dirndl and Lederhosen are not considered a costume but clothes for certain special occasions. That is why the traditions I describe here might also seem strange for Germans from Berlin, Hamburg, Köln or elsewhere who are used to different traditions.

A basket filled with food
The preparations for the Easter Brunch usually start with preparing a basket filled with food – a loaf of bread, a block of cheese, a big piece of salami, a block of smoked ham, salt and of course boiled Easter eggs.

Traditionally, there is also a cake in the shape of a lamb in the basket. The lamb is a symbol for the sacrifice Jesus took upon himself. Surprising for a nation that usually does not mind eating meat in various forms from white sausages over bloody sausage to meatloaf, baking a lamb-shaped cake is more common than actually eating lamb at Easter. To bake the cake, you need to have a special baking form in the shape of a three-dimensional lamb which gathers dust 364 days a year only to be pulled out the day before Easter Sunday. The baking is a real hazzle too, because the mass tends to stick to the form and when opening the form, you have to be afraid to decapitate the poor cake-lamb. But what do we not do to reduce our consumption of meat?

Christian traditions
On the morning of Easter Sunday, you take this basket with you to the Easter service in church where the priest blesses the baskets that every family brought. And with a shower of holy water and the smoke of incense, the ordinary baskets filled with food turns into a sacred Easter meal – if you want to believe so. The blessing of the food signifies that people thank God for the food. What exactly is in the basket varies from region to region and family to family, but many items have an old meaning behind them: Eggs stand for a new beginning, the bread for the body of Jesus (sounds a bit gross I know), salt for life and the meat for health, wealth and the breaking of the fast because those who strictly follow the traditions do not eat meat for 40 days before Easter. However, nowadays few stick to a strict fast or rather go without alcohol or sweets for 40 days.

Lastly, there is also a candle in the basket which at the end of service people light at the big candle in the middle of the church and then carefully take home the flame. This tradition should remind of the light Jesus brought to the world through his resurrection, but honestly, it mostly reminds me of the Olympic fire.

Enjoying the Brunch
Back at home, children search for easter eggs and chocolate before the family comes together to have the Easter Brunch. We eat the food from the basket and maybe add some spreads, pastries or salad. Cracking open the boiled eggs is wrapped into a small competition: Two people each hold an egg in their hand and ditch them against each other. The person whose egg cracks loses and the one with the intact egg plays against the next person. If your egg stays without cracks after having played against everybody, you are the winner.

And yes, I know it sounds crazy for you Danes but even though we Bavarians are well known for the Oktoberfest where around 7 million litre beer are consumed every year, alcohol is not a central element of our Easter Brunch. If you are lucky you get a glass of eggnog (egg liquor). But at least eggnog does not burn your throat like snaps does, it slowly runs down your throat and leaves a taste of sugar.


En kurv fuld af traditioner

Den Bayerske version af påskefrokosten

En kage, formet som et lam, og en passeret flamme – Den tyske version af påskefrokosten har nogle overraskende traditioner, som adskiller sig fra den danske.

TEKST Daniela Weichselgartner OVERSÆTTELSE Dianna Korshøj

Jeg voksede op i en lille by i den sydlige del af Tyskland, hvor traditioner er gamle og katolske, og hvor ‘Dirndl’ og ‘Lederhosen’ ikke er udklædning ved Oktoberfesten, men traditionelt tøj, som bæres ved særlige lejligheder. Derfor kan traditionerne, jeg beskriver her, måske virke mærkelige for selv tyskere, som kommer fra Berlin, Hamborg, Köln, eller andre steder, som er vant til andre versioner af den tyske påske.

En kurv fuld af mad
Forberedelserne til påskefrokosten starter typisk med at forberede kurven med mad – et særligt brød, et stykke ost, en salami, noget røget skinke, salt, og selvfølgelig kogte ‘påskeæg’. Traditionelt er der også en kage, formet som et lam, som symboliserer ofringen, Jesus påtog sig. Underligt nok for et land, som ellers ikke skyer for at spise kød i diverse afskyggelser, er kage-lammet mere udbredt end det at spise lam ved påskefrokosten. For at lave denne kage skal man have en særlig tredimensionel lamme-formet bageform, som ellers samler støv de andre 364 dage om året, kun for at blive brugt dagen før påskesøndag. Selve bagningen er heller ikke ligefrem nemt. Kagen har en tendens til at sætte sig fast på formen, så man skal passe på, man ikke halshugger det kære lam, når man prøver at tage den ud. Men hvad gør man ikke for at minimere sit kødforbrug i disse tider?

Kristne traditioner
Om morgenen på påskesøndag tager man kurven med sig til påskegudstjenesten, hvor præsten velsigner alle familiernes kurve. Med et let bad i vievand, og røg fra røgelse, bliver den almene kurv med mad transformeret til et helligbrød – hvis man altså tror på det. Hvad der konkret er i kurven, varierer fra region til region, og fra en familie til den anden. Ofte har indholdet en større mening bag sig: æg står for en ny begyndelse, brødet for Jesu Kristi legeme (det lyder ikke så attraktivt, ved jeg godt), salt for livet, og kødet for sundhed, rigdom og som symbol på at fasten er ovre, da dem der følger den strikt, ikke har spist kød i 40 dage forud for påsken. Nu om dage er det dog kun få, som overholder den traditionelle faste, og undværer i stedet alkohol eller søde sager i de 40 dage.

Sidst men ikke mindst er der også et lys i kurven. Det tændes ved et stort lys, som står i midten af kirken, og flammen skal forsigtigt holdes i live hele vejen hjem. Denne tradition skal egentlig minde om dét lys, Jesus skænkede verden ved genopstandelsen, men helt ærligt, så minder det mig mest om den Olympiske ild.

Selve påskefrokosten
Derhjemme leder børnene efter påskeæg og chokolade, før familien sætter sig ned ved påskebordet. Vi spiser maden og tilføjer måske lidt pålæg, kage eller salat. Når æggene skal åbnes, laver man en lille konkurrence ud af det: man holder hver et æg i sin hånd, to og to kæmper så om at få dem åbnet ved at slå dem mod hinanden. Den hvis æg går i stykker taber, og den med det stadig intakte æg skal kæmpe mod en ny. Hvis dit æg ‘overlever’ efter at have kæmpet mod alle, er det dig, der har vundet.

Ja, jeg ved godt, at det lyder lidt mærkeligt for danskere, men selvom vi Bayere er kendte for Oktoberfesten, hvor omkring syv millioner liter øl bliver drukket hvert år, er alkohol ikke en stor del af vores påskefrokost. Hvis man er heldig, kan man dog få et glas ‘eggnog’ – I det mindste brænder dét ikke i halsen ligesom snaps; det glider blødt ned i halsen, og efterlader nemlig munden med en lækker smag af sukker.