En ny bestyrelse er indtrådt ved Studentersamfundet, med gå-på-mod, visioner og handlekraft. I dag blev der sat ord på. Læs deres hilsen her:

KÆRE UDVALG, FORENINGER OG GRUPPER I STUDENTERSAMFUNDET

I Studentersamfundets nye bestyrelse vil vi gerne fortælle jer hvor meget vi glæder os til at samarbejde med jer.

Vi ser Studentersamfundet som en stor og mangfoldig forening fyldt med dygtige og engagerede frivillige. Det er en forening som ikke ville eksistere uden jer. Derfor vil vi i den nye bestyrelse prioritere at styrke foreningens sammenhængskraft. Hvis vi er splittede, kan vi ikke drage nytte
af hinanden. Vi ved at vi kan levere et bedre stykke arbejde hvis det bliver kvalificeret af jer. Sagt med andre ord, vi har brug for jer for at kunne skabe det bedste Studentersamfund.


Den nye bestyrelse er fuld af motiverede folk, der på hver deres måde, ønsker at løfte den opgavede er blevet valgt til. Som mange af jer hørte på generalforsamlingen, har vi fået en formand, med stor bevidsthed om vigtigheden af god kommunikation. Vi vil derfor i langt højere grad end før
række ud til jer for at støtte jer i jeres arbejde. Det er vores ansvar at alle udvalg, foreninger og grupper i Studentersamfundet har de bedste vilkår at arbejde under. I må derfor aldrig holder jer tilbage med at henvende jer til os med problemer, spørgsmål eller kommentarer. Vi er her for jer,
og Studentersamfundet er her for alle studerende på Aalborg Universitet.

Som den største studieforening har vi et særligt ansvar for at gøre AAU til det bedste sted at studere. Det er en stor opgave med mange facetter, men den er ikke umulig. I den nye bestyrelse har vi troen på at vi kan blive en endnu bedre forening, der når langt flere studerende med vores
faglige, sociale og studenterpolitiske aktiviteter.

I har alle jeres særlige ressortområde og deri ligger jeres styrke. I bestyrelsen vil vi gerne bygge bro mellem de forskellige dele af foreningen både i højden og bredden. Bestyrelsen skal tættere på de forskellige dele af foreningen og de forskellige dele af foreningen skal tættere på hinanden.
I dag har vi en situation hvor mange af os kun møder hinanden til generalforsamlingen eller julefrokosten for frivillige. Det kan vi gøre bedre, og det skal vi gøre bedre. Vi skal kunne bruge hinandens viden og ekspertise til at opnå vores fælles formål.

I den kommende tid vil vi begynde at skrive ud til jer enkeltvis for at finde et tidspunkt hvor Studentersamfundets formand og ordfører kan møde jeres bestyrelser. Det vil være vores første skridt i retningen af et bringe Studentersamfundet tættere sammen.

Vi håber I vil tage godt imod os i den nye bestyrelse.

Vi glæder os til at se meget mere til jer.

Bedste hilsner
Bestyrelsen i Studentersamfundet
Mick, Jacob, Linea, Christian, Kerstin, Jonas, Gustav, Signe og Alberte