Længe før Corona gik AAU med digitale drømme. Da nedlukningen blev virkelighed, blev en akut-digitalisering aktuel på godt og ondt.

TEKST Dianna Korshøj

De fleste studerende og ansatte har det sidste halve år været særdeles tilpasningsdygtige, så undervisning og læring har kunnet fortsætte uden fysisk fremmøde på universitetet. Det var vist at vi kan! Nogle dele af den digitale undervisning har virket, mens andre måske har været en kamp at se noget særligt læringsudbytte ud af.

Digitale læringsressourcer og fysisk fremmøde kan kombineres; både som god online undervisning, men også som digitale værktøjer i forelæsnings- eller klasselokaler. Forskning og læringsteorier fortæller om stort potentiale ved anvendelse af digitale læringsressourcer, men det er desværre ikke ensbetydende med at de gode digitale ressourcer kommer i spil på hele universitetet. Det er dyrt, det er tidskrævende og en type passer ikke til alle studier.

Spørgeskemaet AAU sendte ud sidste semester viste ligeledes, at de digitale undervisningen til dels havde virket, men at langt fra al efterårets undervisning var lige så godt, som alternativet i forelæsningslokalerne. Derfor er der nu igangsat en dybere kvalitativ undersøgelse blandt både undervisere og studerende, så man kan blive klogere på hvilke og hvordan typer af den digitale læring er brugbar i praksis.

Har du lyst til at bidrage med dine oplevelser med Zoom, Teams og så meget mere, søger undersøgelsen lige nu informanter til fokusgruppeinterview. Grupperne er på højest 5 deltager ad gangen, har en varighed af en time, og vil blive afholdt af kyndige forskere og forskningsassistenter.

Tilmeld dig dit foretrukne tidspunkt i linket HER, og vær med til at sikre at alle studerende bliver repræsenteret i undersøgelsen, så din holdning ikke bliver nedprioriteret i digitaliseringsprocessen.