Tekst: Jeppe Brüggert

Mange drømmer sikkert om at blive deres egen chef, men langt fra alle tager springet ud i det ukendte, og starter deres egen virksomhed. Der er sikkert adskillige gode grunde til, at det kun bliver ved tanken; Den rigtige ide kom bare aldrig til en, forpligtelser gjorde det mere fornuftigt at gå mere sikre veje, eller noget helt tredje kan have stået i vejen for, at direktørskoene aldrig blev udfyldt.

For tre unge studerende fra Aalborg Universitet i København lå det heller ikke nødvendigvis i kortene, at de skulle ende ud som selvstændige erhvervsdrivende. De så nærmere sig selv arbejde for andre, og skabe sig en tilværelse som anonyme medarbejdere i en stor virksomhed. Skæbnen ville dog, at de skulle række efter stjernerne, og nu 5 år senere hjælper de millioner af mennesker gennem deres virksomhed Novorésumé med at finde nyt arbejde, så også andre kan få anledning til at opnå deres fulde potentiale!

Jeg interviewede co-founder og CCO André Kurtuy, der tog en kandidat i ”Organization and Global Management” ved Aalborg Universitet,  for at få et indblik i, hvordan København blev mulighedernes by for ham og hans venner, og hvilke do´s and don´ts, man som startup skal være opmærksom på. Så læs med her, hvis du har en lille iværksætter i maven, eller du bare gerne vil høre historien om, hvordan Novorésumé blev skabt.

En lille nisse rejste
Jeg mødte André udenfor den kontorbygning i København, hvor Novorésumé til daglig holder til huse. Hans påklædning var den, som han også bar på virksomhedens officielle pressefotos, hvilket fik mig til at tænke på Steve Jobs, der netop ligeså havde en standardiseret, forenklet garderobe. Dette skulle efter signe være mere effektivt, da man ikke behøver tænke over påklædning, men kan fokusere på det, som man ellers er vigtigt. Effektivitet og kærlighed til ens felt kan udtrykkes på mange måder. Han viste mig kort rundt i det åbne, moderne kontorlandskab, der havde en dæmpet, kreativ og beroligende virkning på undertegnede. Herefter fandt vi os til rette i et konferencerum, der var blevet booket i dagens anledning.

Jeg indledte med at forhøre mig om, hvordan André netop endte i landet med de bløde bakker, og om hvilke drømme han oprindeligt havde for sin fremtidige studietid.

I knew, before I left high school, that I wanted to study abroad, so looked at a couple of different countries, UK, Netherlands, Denmark, and what pros and cons there were for either of those. And so, I ended up choosing Denmark. One of reasons were that in Great Britain, Romanians at the time couldn´t have a part-time job while studying, and it is kind of hard for parents to sustain you for four years. In Denmark I got a job after a year, and I eventually even got SU. It was hard at first, not speaking the language, but by luck I heard about the European Bartender School which brought me a position at a local bar.

Jeg spurgte derefter ind til, hvad der tiltrak de øvrige co-founders Stefan Polexe og Cristian Letai, hvortil han svarede, at også de havde haft interesse i at studere udenfor Rumænien, og at de kendte en smule til Danmark gennem familie, venner og kortere ferier. Herefter spurgte jeg, om de kendte hinanden inden deres ankomst til Nordens Paris, hvilket ikke var tilfældet. Han fortæller videre, hvordan han og Stephan mødtes gennem universitetets frivilligdrevne fredagsbar, der var et meget anderledes koncept end det, der var gængs praksis i Rumænien. Organisationer hvis formål det var at skabe samhørighed blandt de studerende, havde trange kår, da fokusset udelukkende lå på den intellektuelle og ikke sociale udvikling. Han fortæller videre, hvordan den danske model på universitet havde en positiv indvirkning på hans forhold til læring, da underviserne var nede fra deres elfenbenstårne, og opfordrede de studerende til at være en aktiv del af undervisnings- og læringsprocessen.

Denne form for struktur på uddannelserne er gængs i hele det danske land, og jeg kunne derfor ikke dy mig for at spørge, hvorfor valget så i sidste ende faldt på ”byen med de skønne tårne”.

Well, I looked at different cities, Aalborg, Aarhus, Herning and some of the smaller cities and then Copenhagen. I chose Copenhagen, because I thought there would be more opportunities for me, both when it comes to housing, jobs and such in the long term. And I thought, the capitals usually were more international as well.

Fra beskeden start til fart over feltet
Det skulle dog vise sig, at hans mingling med både indfødte, såvel som med tilflyttere ville få en stor betydning for fremtiden, da det var dette netværk, der skulle opmuntre André, ### og ### til at videreudvikle Novorésumés produkter.

”We signed up for this project competition during our bachelor, and ended up getting good feedback from our supervisors, but ended up pausing it, since it was only a project idea. And then after a couple of months, we were asked by our friends, if we were still working on this project, because they were going to write a CV. And then after seeing the demand and getting positive feedback, we started working more seriously on it.”

Herfra begyndte de tre venner ellers at arbejde intenst med deres ide, ofte ud fra den konstruktive kritik som deres venner og bekendte kom med. Denne model holder virksomheden ved lige den dag i dag, og tager alle ændringsforslag seriøst, da behov og forventninger fra forbrugerne konstant forandre sig, og Novorésumé kan dermed holde sig up to date. De kan desuden i højere grad tilpasse sig andre markeder, da forbrugerne kan fungere som guides i forskellige kulturelle sammenhænge, hvis idiosynkratiske sammenhænge ikke kan gennemskues af udefrakommende.

Arbejdet med udviklingen af Novorésumé blev i starten udført på diverse kollegieværelser og klasselokaler, hvor de tre venner kunne få plads til at brede sig. Virksomheden voksede dog hurtigt, hvorfor de kontaktede organisationen Inkubatoren, hvor de endte med at få tildelt et kontor og fik mulighed for at sparre med ansatte, der havde erfaringer med startups.

”Each week we had a meeting with representatives from Incubator about, what we had been doing this week, and our plans were for the next. So, we really had to focus, since we didn´t want to go to the meetings emptyhanded.”

Vokseværket endte dog ikke dér, og virksomheden gik fra at have en deltidsansat udover stifterne, til i dag at have et hold på 9 dedikerede medarbejdere, der sammen fortsat forsøger at gør Novorésumé endnu bedre. De spænder sig nu over hele verden, og forsøger konstant at gøre deres produkter mere tilgængelige for jobsøgerne.

Råd er ikke altid dyre
Hverken André eller de andre co-founders har dog glemt, ud fra hvilket ydmyge kår deres virksomhed er opstået, hvorfor jeg med stor begejstring blev givet forskellige råd til, hvordan man starter en virksomhed.

”One important is, not to think that you will build something big immediately. Instead focus on producing a viable product, and let your network test it, and build upon that feedback you get from them.”

Han understregede, at det for nye virksomheder var vigtigere at udvikle et fast kundesegment og enkelte gode produkter, snarer end at søge mod at opnå en eksplosiv vækst. Det ville gøre mere skade end gavn, da det ikke vil give mindre virksomheder tid til at ansætte de rette medarbejdere, ej heller at opnå indsigt i hvordan nye ressourcer skulle investeres, sådanne væksten kunne bibeholdes. Personligt fik jeg et billede af en souffle, der hurtigt ekspanderede, hvorefter at falde sammen igen, da jeg sad og lyttede til André.

Derudover blev det understreget, at folk der gerne vil starte en virksom, ikke skal lade sig afskrække af hverken udfordringer eller kritik. ”… you should not be discouraged by initial setbacks or negative comments but use them constructively instead [and] if your idea fails, then the timing might be wrong, or it´s a bad idea, but you should not see it as you failed. You should try again!”. Han pointerede, at denne tankegang især var udbredt blandt europæerne, og at vi på dette punkt, burde lade os inspirere af vores Nordamerikanske frænder, hvor en modsat tankegang er fremherskende.

Et tredje vigtigt råd André ville give vordende selvstændige erhvervsdrivende, var, at de skulle tænke globalt.

”To think globally is, especially now, very relevant for new companies, since the internet have given people fewer limits to what they can consume, drink or use. No matter if you are in Denmark, Japan or the US, you can still think, “I want this, how can I get it, and make that work?”. So, when a company makes its website, it is important to think, not only on how the Danes will react to your interface, but also be aware of other customers. You should be open-minded towards their inputs and criticism and adapt the best you can.”

Dette kan synes selvmodsigende, da han jo netop tidligere anbefalede, at man burde være varig med at ekspandere virksomheden for hurtigt. Hvad han mener, er dog, at det moderne menneske med dets sociale medier og internettet mere generelt, aldrig har været så lettilgængelige for virksomheder, der formår at udnytte den digitale verdens ressourcer. En dansk funderet virksomhed som Novorésumé kan derfor med den rette strategi komme ud til millioner af brugere, der ikke har deres daglige gang i hverken Danmark eller Europa. Brugersegmentet kan derfor være langt større, og gøre en virksomhed langt stærkere og stabil, hvis den formår at række ud på det globaliserede marked, samt er åben for at tilpasse sig de nye vilkår, der kommer med kulturel pluralitet.

Som læseren nok kan se, så skal man ikke være en superhelt, hvis man gerne vil realisere sig selv og sin ide. Det handler om at tro på sig selv, have et netværk man kan regne med, og prøve at se det positive i eventuel modgang. Ens fremtid er ikke sat i sten, og man skal derfor være åben, hvis muligheden byder sig og tage chancen. Man skal heller ikke lade potentiel succes gå en til hovedet, og det er vigtigt at huske, hvorfra man kommer. Novorésumé prøver at efterleve alle disse ting, og især når det kommer til spørgsmålet om at glemme. Derfor har virksomheden også de senere år givet tilbage til de studerende. Novorésumé har nemlig samarbejdsaftaler med universiteter i bl.a. Finland og Bulgarien, hvor de giver studerende fri adgang til deres betalingstjenester. De har de også rakt en hånd ud til Aalborg Universitet, hvis samarbejdsaftale dog stadig er undervejs, men forhåbentlig vil de også have mulighed for at give tilbage til det sted, hvorhos de brugte deres sidste år som studerende.

Det bliver spændende at se, hvad det ender med, ikke kun når det kommer til deres ønske om at give tilbage, men også om hvad fremtiden bringer for denne unge virksomhed. Uanset hvad, så ønskes de, og alle andre med en lille forretningside i maven, af redaktionen held og lykke i fremtiden.

Hvad er Inkubator?
Inkubator er et kontorfællesskab for startup-virksomheder. Her bliver der tilbudt professionel sparring, kurser og materiel til de studerende, der har en forretningside, eller allerede har en mindre virksomhed. De har lokaler i flere større byer, bl.a. Aalborg og København.