Året har budt på besparelser, afskedigelse af medarbejdere samt farvel til lokaler. Jo, det kan synes som trange tider, men det er på tide at servere en velfortjent high-five. Mulighederne for frirum. Et klap på skulderen til os – de studerende og de ansatte! 

Tekst: Søren Malthe

Besparelser for 67 millioner kroner rullede ind. En af de største sparerunder i AAU’s historie. Således stod det skrevet i medierne i den sene vinter dette år. Medarbejdere blev afskediget og lokaler blev opsagt. Som studerende ved vi, at studielivet kan være overvældende såvel som stressende, og med de seneste besparelser pustes der netop til dette. Ud over forelæsninger, projektskrivning, eksaminer og en konstant jagt på grupperum, er de verserende besparelser nu også en faktor i et i forvejen presset studieliv. Der er nok at se til. 

Klap på skulderen!
Og netop tider, hvor presset stiger, bør vi klappe os selv på skulderen. På AAU bedrives der stadig anerkendt forskning. Hvert semester kommer nye, relevante projekter til verden. På ethvert fakultet og ethvert studie udklækkes til stadighed kandidater, der med en problembaseret tilgang i bagagen ændrer – ja, undskyld højtideligheden – verden til det bedre. Det kan og skal vi være stolte af, og derfor bør vi også, selv i tider med besparelser, give os selv et klap på skulderen. Give hinanden et klap  på skulderen. Benytte os af de muligheder, der er, for netop at sænke skuldrene samt udfordre et potentielt akademisk tunnelsyn. Mulighederne herfor er mangfoldige og mange. Lad mig servere et par af disse. Den gode akademiker er ikke blot født af pensumlitteratur og studiestress. Tværtimod. Når besparelser og nedskæringer skyller ind over universitetsbyen som en gustfront i Blokhus, bliver det hurtigt vigtigt at benytte de mange muligheder og tilbud både frivillige og AAU byder på. Det er netop her, at et klap på skulderen virkelig tager form. Giv dig selv en high-five!

Universitetsfesten
En oplagt mulighed for at lægge studielivets stress og bekymringer til side, er påskønnelse ved festlige lejligheder. Et af AAUs egne tiltag, der uomtvisteligt står som en lysende mastodont i trange tider, er universitetsfesten! Her deltager både personale, studerende samt samarbejdspartnere, og her bydes der på buffet, kåring af årets prismodtagere, efterfulgt af dans akkompagneret af live-musik. Har du endnu ikke oplevet festen, så lad mig servere en række scenarier for dig 

  1. Din vejleder kommer. Ham den gråhårede der endnu udelukkende har fortalt dig, at dine komma-evner er lige så deprimerende som et Trampedach-maleri. Lad festen være jeres midlertidige force majeure!
  2. Ham der ovre fra Politik og Administration, han er vanvittig flot, men selvom du muligvis er en aficionado ud i SoMe-stalkerarbejde, er facebookprofilen hermetisk lukket. Uni-festen er din mulighed!
  3. Du er træt. Træt af projektarbejde, eksaminer, PBL dig her, der og alle vegne. Her er der mulighed for at glemme det hele og slå dig løs på et dansegulv med din favoritforsker, institutlederen eller dine medstuderende.

Flere læsere vil nok være bekendt med denne fest i forvejen. Den er en årlig begivenhed, og senest i maj 2019 løb den af stablen. Oven på 2019’s første halvår, der ud over bl.a. projekt- og specialearbejde bød på besparelser, fyringer mv., mødtes studerende og ansatte til fest. Med Kesi og Hit Orchestra på scenen fløj anerkendende high-fives fra studerende til forskere gennem luften i en parade af, ja, klap på skulderen. Der findes ikke en værdig undskyldning for ikke at deltage, så hermed en opfordring til deltagelse næste år. Dét er dit klap på skulderen!

Fredagsbaren – din partner-in-crime! 
En klassiker og muligvis den mest insisterende manifestation af et klap på skulderen, du kommer til at møde i din studietid på AAU. En ugentlig begivenhed, der manifesterer sig på forskellig vis afhængigt af, hvor på AAU du befinder dig. AAU rummer et væld af fredagsbarer, og det vil være en kamp uden lige at nævne alle her. Generelt for dem er, at de er garant for danceable musik og kolde øl i mangt en afskygning. Er du heldig kan du tillige støde ind i din vejleder, en forskerspire eller dit akademiske idol. I en tid, hvor den mere eller mindre latente studiestress akkompagneres af besparelser på de videregående uddannelser, er det ikke muligt at undgå fredagsbarerne som et oplagt, ja, klap på skulderen! 

På trods!
Summa summarum. På trods af besparelser. På trods af pres. På trods af nagende studiestress og boligræs. Ja – med fare for at træde melankolien vande – på trods af det, der smerter, så klap jer selv på skulderen! AAU bugner af tilbud. Det er den ugentlige high-five med procenter. Det mentale skulderklap. Om det være sig den årlige universitetsfest eller de ugentlige fredagsbarer, som jeg kort har berørt her. Lad os forblive oprejste, for vi knolker for det vi hver især laver. Min klare opfordring: Deltag og giv jer selv og hinanden en velfortjent high-five!