I sidste ugen hørte vi mange politiske udmeldinger i 12+ debatten. Tanken om en ny karakterskala med 12+ i toppen skabte røre både for og imod (Læs vores indlæg her). Her på AAU har vi mange studerende som udover deres studie også kæmper for os ved universitetets forskellige organer (Læs mere her) – derfor er det vigtigt for os som studerende at vide, hvad de mener og hvad de kæmper for på vores vegne. Derfor kan du her læse lidt om hvad Studentersamfundet ser på udmeldingen om et muligt 12+.

“Vi mener ikke at det gavner studiemiljøerne, hverken i Aalborg såvel som i andre byer, at skalaen bliver udvidet med en ny top-karakter. Vi ser i højere grad, i hele landet, at studerende på universiteter og gymnasier, bliver mere stressede over at klare sig godt og få de bedste karaktere, og vi er bange for at en udvidelse af karakterskalaen vil gøre dette pres endnu større for en lang række studerende. Derudover ser vi en kæmpe problematik i at der ikke istedet bliver kigget på midterkarakterne, der for mange studerende virker udefinerede og upræcise, i den forstand at et for eksempel 4 og 7 tal kan betyde både godt og skidt, alt efter hvem man er, hvad man læser, og hvilket fag man har været til eksamen i.

Derudover er ser vi også en kæmpe problematik i at der i høj grad ikke gives nok formativ feedback, hvilket mange studerende, i hele landet, efterspørger i højere og højere grad. De fleste studerende på Aalborg universitet er heldige at få feedback efter en mundtlig eksamen, men vi synes ikke det er nok. Det skal være et krav at studerende får formativ feedback efter alle mundtlige eksamener, og at de har muligheden for at få feedback efter en skriftlig eksamen.”

Skal DIN stemme også høres i debatten, så kommenter artiklen her eller på Facebook, eller skriv til redaktor@agenda.aau.dk, så dit synspunkt på evalueringen af karakterskalaen også kan blive hørt.