Lisa Eltved, Heino Pedersen, Jesper Laursen og Barbara Eysturoy stod lige som så mange andre, midt i eksamener, projektskrivning og kampen om julehygge, da de tog initiativ til en større demonstration for det Samfundsfaglige Fakultet, hvor mange studerende fra forskellige studieretninger deltog. Her er deres fortælling.01

 

Lisa Eltved

Nyuddannet socialrådgiver og næstforkvinde i SDS

Jeg er aktiv i Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS), og har været i snart 2 1/2 års tid. Jeg blev aktiv, fordi jeg tror på at fællesskaber rykker noget – både fagligt og socialt. Helt kliché så mener jeg, at vi sammen står stærkere, hvilket demonstrationen også viste – selv på tværs af studieretninger.

Jeg synes at kampen for ordentlig kvalitet på vores uddannelser er enorm vigtigt, og en forudsætning for at vi som studerende kan få tilstrækkelig kvalitet i vores uddannelser og undervisning, det er en tilstrækkelig finansiering. Selvom jeg er færdiguddannet om under en uge, så er det vedvarende kamp for mine medstuderende og kommende kollegaer.

Jeg ønsker mig dygtigst mulige kommende kollegaer, og med de varslede besparelser, så er det svært ikke at forestille sig kvaliteten af uddannelserne svækkes, og at studerende ikke bliver lige så dygtige, som de kunne uden besparelserne. Men tror på, at demonstrationen har gjort en symbolsk forskel. Rektor har tidligere lagt op til, at SAMF skulle kompenseres for den skævvridning, som budgetmodellen skaber. Jeg håber, at han holder ord.

02

Heino Pedersen, Jesper Laursen og Barbara Eysturoy

6. semesters socialrådgiverstuderende og aktive i studienævnet.

Vi arrangerede demonstrationen af flere årsager. For det første handlede det om at vise de studerendes utilfredshed med det store besparelser, som i vores øjne rammer det samfundsvidenskabelige fakultet uretfærdigt hårdt. Besparelserne vil uundgåeligt få betydning for de studerende, da de medfører væsentlige forringelser af både det faglige og sociale studiemiljø.

Selvom vi er langt på studiet og derfor ikke er dem, der kommer til at mærke besparelserne for alvor, synes vi det er vigtigt, at vi er solidariske og tænker på dem, der kommer efter os. Socialrådgivere har en vigtig funktion i samfundet, og der er stor mangel på faggruppen. Vi er derfor nervøse for, om der sker en forringelse af uddannelsen, når besparelserne skal gennemføres. Det vil uundgåeligt gå ud over kvaliteten af uddannelsen og dermed den faglighed, som de studerende kommer ud fra uddannelsen med.

En forringelse af uddannelsen kan i værste fald medfører, at færre vil søge ind på uddannelsen og at manglen på socialrådgivere derfor bliver endnu større.

Herudover ville gerne vise vores opbakning til vores undervisere, som står i en svær situation, da der er varslet afskedigelser.

Vi er ikke i tvivl om, at demonstrationen har gjort indtryk. Vi kommer ikke udenom, at der skal gennemføres besparelser. Om det kommer til at ændre noget på den nuværende beslutning om de store besparelser på SAMF tvivler vi på. Men om ikke andet har vi som studerende gjort bestyrelsen opmærksom på, at sådanne beslutninger ikke bare kan træffes uden at det medfører en reaktion. Det er vores håb, at de fremadrettet vil være bedre til at kommunikere ud, hvad det er, der foregår.

Herudover har vi opnåret det, at flere studerende er blevet opmærksomme på, hvad det er der foregår. Det er vores håb, at de, som er knap så langt på studiet, fremadrettet vil engagere sig mere i studiepolitikken, så de studerende kan være med til at gøre en forskel. Vi vil gerne opfordre de studerende til at deltage i de studentermøder, der fremadrettet afholdes. På disse møder er der mulighed for, at indgå i dialog med studienævnets studenterrepræsentanter.

Vi vil til sidst gerne takke dem, der deltog i demonstrationen.

Find mere info:

Rektors svar på demonstrationen
Mere info om nedskæringerne