Tekst: Peter Fisker og Emil Njord

Danske studerendes fællesråd (DSF) er en organisation hvis formål er, at lobbyere for danske studerendes politiske interesser på et nationalt plan. De afholder to gange årligt en politikkonference(PK) hvor delegerede fra alle landets universiteter og andre længere videregående uddannelsesinstitutioner er inviteret, og vi var med!

 


Læsevejledning

I DSF er der mange lange ord og navne på organer, så i daglig tale bliver mange af dem forkortet. Her er en liste over nogle af de mest brugte

  • DSF: Danske Studerendes Fællesråd
  • MO: Medlemsorganisation i DSF. Studentersamfundet er fx. En MO i DSF.
  • PK: Politikkonference. DSF’s to årlige landsmøder hvor MO’erne samles på skift hos hinanden og diskuterer studenterpolitik.
  • FU: Forretningsudvalget. FU består af 5 personer og står for den daglige ledelse i DSF

Danske Studerendes Fællesråd repræsenterer alle landets studerende, og for de kan det, bliver de nødt til at kende disses holdninger. Dette er grunden til PK’s eksistens, da det er i denne forsamling hvor de papirer der fastlægger de studerendes holdninger, politikpapirene, bliver skabt. Et politikpapir har en varighed på 4 år, da man efter den tid antager at de studerende der var med til at gennemføre holdningerne i papiret er blevet færdig med deres uddannelse. Det resulterer i at på hver PK varetages et politikpapir vedrørende et givent emne, der netop er udløbet, og som der så skal udarbejdes et nyt til.

 

Bolig med betydning

Studerende fra universiteter (og de andre MO’er, men her bruger de en fælles betegnelse) i hele landet deltog i den veloverståede PK, som fandt sted d. 2-4. november. Det emne der blev diskuteret på denne politikkonference var boligpolitik. Det vil f.eks. sige hvor meget man synes det er rimeligt at en studiebolig koster, hvor langt det er okay at den ligger fra ens uddannelsessted eller hvordan man sikrer at studerende med særlige behov ikke bliver begrænsede pga. deres boligsituation. Emner som har været diskuteret på tidligere PK’er er blandt andet været finansiering af uddannelse eller SU.

Ud over at diskutere studerendes holdninger til boligpolitik, blev der også diskuteret en arbejdsplan for den daglige ledelse i DSF, hvori der står hvad landets studerende mener at den daglige ledelse skal fokusere på i det kommende år. Det kunne f.eks. være at man skulle lægge et arbejde i at udnytte det kommende folketingsvalg til at få en række politikere til at love ikke at skære i SU’en.

 

Forretningsudvalget, som er den daglige ledelse i DSF, bliver også valgt på efterårets politikonference. Forretningsudvalget består af en forperson, som er kontaktpersonen udaftil for presse og lignende. Derudover sidder der også en næstforperson for levevilkårspolitik, en næstperson for uddannelsespolitik, en organisationsansvarlig og et menigt medlem. Men politikkonferencen er ikke kun delegationsmøder og afstemninger, det er også en mulighed for MO’erne for at komme hinanden ved og danne netværk på tværs af uddannelsesinstitutioner.

 

Hammerslaget

Derfor er der tradition for at der i løbet af PK afholdes nogle sociale arrangementer hvor delegationerne bliver rystet lidt sammen.

Da et af temaerne til denne PK var udarbejdelse af et boligpapir var det første arrangement en boligquiz i bedste Hammerslag-stil. Her havde værterne fra SDU været inde på diverse boligsider og finde studieboliger, som man skulle gætte huslejen på ud fra boligens lokation og størrelse. Her var det selvfølgelig en fordel hvis man havde lavet et hold med folk fra forskellige byer og holdene kunne stadig byde i øst og vest.

Udover at danne rammer for at folk kunne være sociale, gav det også et indblik i hvor forskellige forholdene er for studerende rundt om i landet. Man tager det tit for givet at andre studerende har det på samme måde som én selv, derfor er det vigtigt med denne slags øvelser som sætter ting i et bredere perspektiv. Mange blev da også overraskede over priserne, som dækkede alt fra 500 kr et sted ude på landet til 30.000 kr for en lejlighed på Vesterbro i København.

 

Politiske superhelte

En anden tradition til PK er kostumefesten om aftenen på andendagen. Temaet for denne PK’s kostumefest var “Superhelte” og alle delegationer var på forhånd blevet givet en superhelt, som de skulle klædes ud som. Mange valgte at være kreative og lave deres kostumer selv, hvilket var med til at give en god atmosfære til festen.

Den lokale fredagsbar på universitetet lagde lokaler til festen, og selvom festen er ment som et afbræk fra alle de politiske diskussioner i auditoriet, et frirum hvor personlige interesser kan deles, så har mange svært ved helt at slippe det politiske. Derfor er det normalt at se en livlig debat over en øl rundt om ved bordene, idet de uformelle rammer inviterer til en anden tone og dynamik end den der er i auditoriet.

 

PK er derfor studenterpolitik fra start til slut, men ligesom at studenterpolitik er mange forskellige ting, så er måderne hvorpå vi snakker om det også mange, og på PK er der noget for alle: “Super fedt at mærke stemningen af ildsjæle både i plemun og til delegationsmøderne, hvor alle stemmer blev hørt”, fortæller Sandra Aynaddis Strabo og Emma-Sofie Hestbech, som også deltog i arrangementet, og fortsætter: “Som førsteårsstuderende samt førstegangsdeltager var det overordnet en positiv oplevelse at blive inddraget både i forhold til at udforme ændringsforslag samt det sociale liv på tværs af delegationerne. Vi er blevet modtaget med åbne arme, hvilket har givet os blod på tanden til at være aktiv på PK igen til foråret!”.

 

Så hvad end man bedst kan lide debatter med faste procedurer i et auditorium eller er mere til en uformel snak over en øl eller på et dansegulv, så kan man altid finde et sted hvor man kan få medindflydelse og påvirke sine omgivelser hvis man ønsker det!