Tekst: Alexander Kokkedal

”I fremtiden skaber man sin egen arbejdsplads” bliver af og til hivet frem, når talen falder på iværksætteri. Den tankegang er slået igennem hos flere AAU-studerende og -dimittender, der flittigt benytter sig af de mange tilbud til iværksættere, man finder såvel på kommunalt som regionalt niveau. For studerende på og dimittender fra AAU og UCN er der en række særlige tilbud igennem SEA (Supporting Entreneurship at AAU).

Under SEA hører bl.a. AAU Inkubator, man for tiden kan finde indlogeret på Fibigerstræde 11, indtil det planlagte centrale AAU Science & Innovation Hub engang står færdigt, efter hvilket Fib. 11 vil få status af ét af fem decentrale hubs, der vil huse SEA’s tilbud.

På inkubatoren ser man det ene kontorlokale efter det andet proppet med unge iværksættere, studerende såvel som dimittender, der arbejder på deres virksomheder.

Af SEA’s forskellige tilbud er det især Startup Program, der har formået at trække studerende til sig, som nu bruger hele eller halve arbejdsdage på at få bygget en virksomhed op i Fib. 11’s rammer, alt imens de har studiet ved siden af. Hvad Startup Program er for en størrelse, er værd at udforske.

 

Udvikling gennem tre faser

Jesper Helleskov Sørensen er forretningsudvikler på SEA og hovedsageligt tilknyttet Startup Program. Hans job består bl.a. af at rådgive de studerende i programmet om alt, der hører til det at drive forretning. Han fortæller:

– Startup Program er et tilbud til de studerende på AAU, som har en idé eller et team fra et projekt, de har haft, eller bare en idé, de har gået og haft i hverdagen.

Studerende optages på programmet, når et internt panel har godkendt ens ansøgning og idéen til virksomheden. Herefter begynder forløbet, hvor man løbende skal vise sig i stand til at videreudvikle sin idé eller sit produkt for at fortsætte.

– Vi har tre faser: Discovery, Start og Growth. Man starter som regel i Discovery, hvor man kan validere sit projekt. Det er så her, vi giver dem nogle midler, støtte og netværk til, at de virkelig kan finde ud af, hvordan de validerer deres idé.

– Derefter er der så Start, hvor de gerne søsætter deres firma, ikke nødvendigvis med CVR.nr., men det, der er i det, er, at de ligesom kan få det som et studiejob og være en del af deres egen startup, så de kan prioritere deres tid, så de ikke behøver have studiejob ved siden af, siger Jesper Helleskov Sørensen.

Når man er kommet dertil, at virksomheden i en nær fremtid kan lanceres på markedet, overgår man til tredje fase. Projektleder på Startup Program, Ivan Butler, fortæller:

– Næste skridt er det, vi kalder Growth, hvor der er flere midler til rådighed op til et år, men efter samme principper. Der stilles også endnu flere krav til, hvordan man kommer dertil. Den tager vi med entreprenørerne, når vi kommer så langt.

 

Iværksætterkultur med frihed og fleksibilitet

Blandt virksomhederne i Startup Program-regi finder man e-Shoptimizer, der foretager konkurrentovervågning for webshops og giver den enkelte webshopejer direkte adgang til at tilrette priserne på sine produkter efter konkurrencen.

Bag e-Shoptimizer står de tre AAU-studerende Jonathan Toftegaard Hansen, Morten Brodersen Jensen og Thomas Holm Thomsen, der alle læser Software på 9. semester.

Virksomhederne i Startup Program befinder sig i forskellige faser på alt mellem idéstadiet og de sidste skridt mod lancering af virksomheden. Thomas Holm Thomsen fortæller om, hvor langt de var nået, da de først begyndte på programmet:

– Vi var måske lidt atypiske der i forhold til mange af de andre, for vi havde stort set produktet allerede og var faktisk ved at være derhenne, hvor vi begyndte at lede efter de første kunder, og vi kom så også med allerede fra jul, hvor de ikke rigtig havde de her programmer på plads endnu.

Muligheden for at fordybe sig i sin virksomhed ser han som noget positivt.

– Der er noget specielt ved den iværksætterkultur, der er herude, at man styrer det selv og laver det, man synes er interessant, og har man lyst til at sidde her hele natten, så gør man det. For man gør det, der skal til. Du får en frihed, en fleksibilitet og lov til at arbejde på noget, du synes er virkelig interessant, siger Thomas Holm Thomsen.

 

Adgang til sparring, midler og workshops

Talen falder på støtten fra forretningsudviklere og muligheden for gennem Startup Program at søge om midler til udvikling af prototype, advokatrådgivning mv.

Jonathan Toftegaard Hansen, co-founder i e-Shoptimizer, nævner inkubatorens workshops, bl.a. i forretningsføring, som eksempler på programmets opkvalificerende tilbud, og det faglige udbytte af disse skinner igennem ved hans flittige anvendelse af businessjargon.

– Der var over den sidste måned en gang i ugen en workshop med fokus på business development, hvor man har kunnet lave et business model canvas for sin virksomhed, hvor man definerer, hvem ens key partners er, hvordan man har tænkt sig at få penge ind i virksomheden, hvordan ens kundesegmenter ser ud, og hvad ens value propositions er, og så videre.

Om han kan anbefale Startup Program til studerende med tanker om iværksætteri, svarer Jonathan Toftegaard Hansen:

– Helt sikkert. Nu får vi selvfølgelig en masse sparring, men der har også været en del arrangementer, som man har kunnet tage med til, så det er ikke kun det at komme ud og få et kontor. Man behøver ikke engang have sin egen idé for at komme herud. Man kan også sagtens joine et hold og se, hvordan det egentlig er at arbejde i en startup.

 

Smittefare på inkubatoren

Heidi Nørgaard Jensen er ansvarlig for inkubatoren. Hun råder til, at man prøver at møde op på inkubatoren til en samtale om sin idé. Selv hvis man synes, at ens idé er for vag, eller man ikke kan se nogen virksomhed med synderlig omsætning funderet på den, skal man ikke holde sig tilbage.

– Typisk tager man et intromøde med en forretningsudvikler, og der får vi det klarlagt. Du har allerede en holdning til, hvad det er, du ikke ved, og det er jo en god start, for så kan vi gå ind og sige, hvad det så er, vi kan hjælpe med dér, fortæller hun.

På inkubatoren er der plads til lidt af hvert, og idéens vildhed er ikke et vejbump.

– Vi skal bare have masser af studerende. Vi elsker vilde idéer, og man forventer ikke, at de kommer med en færdig forretningsmodel, for det er lige præcist det, de skal lære på Startup Program. Vi håber, at de kommer med en masse spørgsmål og en masse udfordringer, der skal løses, for det er jo det, vi er her for at hjælpe dem med.

– Vi taler netop om smittefare; det er jo lidt det, der sker her. Når folk kommer, bliver de smittet af begejstring for den her måde at arbejde med ting på, og det kan vi også godt mærke, at dem, der kommer her, de kommer igen, og de har lyst til at være sammen.

 

Vil du være med i e-Shoptimizer?
Virksomheden er på udkig efter grafiske designere, sælgere og frontend-udviklere til tjenesten. Sidder du inde med kompetencer i den retning, kan du skrive en mail til hello@e-shoptimizer.com.

For mere information kan du besøge deres hjemmeside, www.e-Shoptimizer.com.

 

Vil du vide mere om Startup Program?
Du kan læse mere om Starup Program, hvad der tilbydes og forventes af dig som deltager, og hvordan du ansøger ved at gå ind på www.sea.aau.dk/startup-program.

 

På Fibigerstræde 11 finder man AAU Inkubator, hvor studerende og dimittender på forskellige programmer arbejder på at få deres virksomheder op at stå med hjælp at hente fra skiftende forretningsudviklere.

 

Softwarestuderende Jonathan Toftegaard Hansen (tv.) og Thomas Holm Thomsen arbejder i Startup Program på virksomheden e-Shoptimizer, der tilbyder konkurrenceovervågning for webshops.

 

De forskellige virksomheder på inkubatoren leder efter studerende med særlige kompetencer – er du en af dem?