Tekst: Hermon Rezene

 

Nå, men hvad skal du så arbejde med efter studiet? Dette er naturligvis det mest obligatoriske og stillede spørgsmål, man får, når man er studerende på en videregående uddannelse. Et spørgsmål man forhåbentligt også stiller sig selv, før man starter på et universitet, og et spørgsmål man bliver ved med at stille sig selv under studietiden: For man kan under sin studietid ændre holdninger, perspektiver og værdier og dermed også hvilket job, man ønsker sig. Spørgsmålet om, hvilket job ens uddannelse fører til, er blevet et mere aktuelt og presserende emne den seneste tid. Regeringen og mange andre partier snakker om, at man ’skal vælge uddannelser, som fører til jobs’, noget som er uendeligt meget nemmere sagt end gjort. Skal man fravælge sin drømmeuddannelse for at behage den aktuelle politiske situation? Skal man fravælge sin drømmeuddannelse, fordi man i sidste ende godt kan se, at det bliver svært at finde et job? Skal jeg blive forsikringsmatematiker fordi, at der er mange penge at tjene i sidste ende? Ifølge Aalborg Universitets egne nøgletal for dimitterende kan man også se, at der er en støt stigning i folk, som får sig en bachelor og kandidat. I 2011 var der 315 humanistiske kandidatdimittender, og det tal var steget til 764 i 2015. Tallene for de samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige var henholdsvis 437 og 615, som begge fra 2011 til 2015 var steget til henholdsvis 759 og 966 (http://www.aau.dk/om-aau/aau-i-tal/studerende/dimittender/). Er der jobs til denne stigende gruppe af mennesker, som tager sig en lang videregående uddannelse? Den stigende kurve for folk, som får sig en kandidat på AAU, skyldes ikke kun, at flere tager sig en kandidat, men også det faktum, at flere ikke kun prioriterer København som deres primære studieby, heldigvis. For at give et mere jordnært billede af uddannelse vs. jobsituationen, har vi på Agenda opsøgt nogle af dimittenderne for at høre, hvilke jobs de havde under studietiden, både frivilligt og lønnet, og hvilke de er endt med at få efterfølgende.

___________________________________________________

Navn & alder: Signe Guldhammer Lystbæk, 28 år

________________________________________

Hvilken bachelor og eventuel kandidat har du læst?

Bachelor i Historie med tilvalgsfag i Filosofi, kandidat i Anvendt Filosofi

Havde du et frivilligt arbejde under din studietid? Jeg havde mange! Jeg var meget aktiv i Studentersamfundet (er også med i deres Hall of Fame) herunder studenterpolitik, fester, sport og intro til nye studerende.

Havde du et studiejob under din studietid? Ja, jeg arbejdede i UniFitness og underviste bl.a. i yoga og boldtræning. Derudover var jeg ansat som student brandmanager for Vitamin Well i Nordjylland og underviste i AAU on Demand. Jeg havde løbende også småjobs ved universitetet som f.eks. tutorkoordinator.

Har der været en sammenhæng mellem dit praktiksted under din studietid, og det job du er endt med at få? Ja og nej – jeg var i praktik i en virksomhed, der arbejder med CSR og netværk, hvor jeg primært sad med kommunikations- og analyseopgaver. Mit første job efter uddannelse var ved et kommunikationsbureau, hvor jeg arbejdede med… kommunikation og analyse! Dog på et noget bredere område.

Hvilket job har du fået, og hvor længe har du været beskæftiget?

Jeg blev færdig slut januar 2014 og begyndte mit første arbejde d. 1. maj 2014 (i virksomhedspraktik, der endte med ansættelse). I februar 2016 startede jeg mit nye job som etisk konsulent for Klinisk Etisk Komite i Psykiatrien i Region Syddanmark, hvor jeg både sidder med HR og kommunikationsopgaver samt varetager etisk arbejde.

________________________________________

Navn & alder: Mattæus Omidvar, 26 år

________________________________

Hvilken bachelor og eventuel kandidat har du læst?

Bachelor: BaIT (Bachelor i IT). Kandidat: Cand.IT i It-ledelse.

Havde du et frivilligt arbejde under din studietid?

Gennem min studietid havde jeg to frivillige jobs. AAU tager imod rigtig mange nye studerende hvert år, hvilket øger konkurrencen omkring de studiejobs, der er. Modsat Aarhus og specielt København, så hænger studiejobs ikke på træerne i Aalborg, desværre. Da erhvervserfaring er kritisk for at øge sine jobchancer efter uddannelsen, må man tænke i andre baner.

Derfor begyndte jeg at undersøge muligheden for noget studierelevant frivilligt arbejde. I starten af min kandidat fik jeg jobbet som it-underviser for seniorer i Storvorde, som jeg beholdt, indtil jeg dimitterede. Det var en gylden mulighed for mig, hvor jeg kunne udvikle mine kompetencer omkring det at undervise, forklare, og udtrykke it på en måde, som var forståelig for et kritisk publikum. Samme år blev jeg også formand på frivillig basis for fodboldafdelingen Aalborg Studenternes IF. Dette job tog jeg for at få mere fokus på ledelsesaspektet af min uddannelse. Mere svært var det at få erfaring omkring it-projektledelse, da disse jobs ofte kræver en del erfaring. Derfor måtte jeg forsøge selv at ”skabe” jobbet. Da jeg gennem min tid som formand for fodbold gentagne gange oplevede udfordringer ved ikke at have ét medie at kommunikere igennem, satte jeg mig for at forsøge at få implementeret en it-løsning, som kunne strømline vores kommunikation og mindske vores udfordringer. På en 3 måneders tid lykkedes det os i klubben at få implementeret en ny web-løsning, som fortsat bliver brugt i dag. På den måde fik jeg også erfaring omkring det at lede et it-projekt.

Jeg ved, at disse frivillige har haft en stor andel i, at jeg står med job i dag. Derfor anser jeg frivillige jobs som mindst lige så værdifulde som betalte studiejobs.

Havde du et studiejob under din studietid?

Mine frivillige jobs anser jeg som studiejobs, da de var yderst relevante for min uddannelse, men der var selvfølgelig ingen løn involveret.

Har der været en sammenhæng mellem dit praktiksted under din studietid, og det job du er endt med at få?

Min uddannelse var én af de få uddannelser, der ikke tilbød et konkret praktiksemester. Dog var min uddannelse meget praktisk anlagt med virksomhedsprojekter hvert semester. Specielt ét semester havde vi et tæt virksomhedssamarbejde. Opgaven på det semester havde en meget tæt sammenhæng med det job, jeg har i dag.

Hvilket job har du fået, og hvor længe har du været beskæftiget?

Efter studiet fik jeg en graduate stilling som forretningskonsulent hos Columbus Denmark, som implementerer ERP-løsninger for mellemstore og store danske og internationale virksomheder. Jeg har nu været i gang i lidt over 1 år og er færdig med mit graduateforløb og er nu fuldtidsansat.

_____________________________________________________

Navn & alder: Niels-Christian Eklund, 33 år

__________________________________________

Hvilken bachelor og eventuel kandidat har du læst?

Bachelor: fra UCN i Aalborg, PBA: International Marketing og Handel. Derudover har jeg taget kandidaten ”Culture, Communication & Globalisation” med retningslinjen: Culture & Consumption”

Havde du et frivilligt arbejde under din studietid?

Nej det havde jeg ikke.

Havde du et studiejob under din studietid?

Jeg har arbejdet i Netto i 12 år, så det var mit studiejob under uddannelse.

Har der været en sammenhæng mellem dit praktiksted under din studietid, og det job du er endt med at få?

Nej det kan man ikke rigtig sige, og så måske alligevel:

Under bacheloren var jeg i praktik i en logistikafdeling hos Dansk Supermarked i Årslev. Hvilket ikke er noget, jeg beskæftiger mig med mere.

Derudover var jeg i praktik i Hadsund hos en virksomhed, der hed TiC Technology, hvor jeg sad i en økonomiafdeling, som heller ikke viste sig at være relevant til, hvad jeg laver i dag.

MEN, jeg var også i praktik hos Aalborg Engineering, hvor jeg sad i en marketingafdeling, hvor jeg i dag trækker på nogle af de erfaringer, jeg fik der.

På kandidaten valgte jeg ikke at tage i praktik eller rejse til et udenlandsk universitet (hvilket var en tilbudt mulighed) og tog i stedet en anden kandidat oveni, som var ”International Business”.

 

Hvilket job har du fået, og hvor længe har du været beskæftiget?

Det job i dag er kommet på baggrund af en 2 måneders gratis praktik efter uddannelse, hvor jeg beskæftigede mig med marketing: CMS/photoshop/ADWORDS/Google analytics/3D programmering/udarbejdelse af brochurer osv.

Derefter blev jeg ansat i løntilskud 6 måneder, hvor jeg langsomt blev kørt ind over salg.

I dag er jeg fuldtidsansat og ansvarlig i salgsafdelingen. Alt i alt har jeg været ansat i et år.