TEKST & FOTOGRAF: Hermon Rezene Shekol

 

Hvis man er studerende på et af de danske universiteter og elsker udfordringer og kreativ omgang med reelle problemstillinger, så kender du sikkert godt til det følgende. Vi kender det fra de andre danske universiteter, og nu kommer det også til AAU. Bare rolig, det er ikke endnu en stor besparelse eller endnu flere adgangskrav: Nej vi taler nemlig om Case-Competitions.

 

Case-competitions er de seneste år blevet mere populære på de danske universiteter og derfor er det glædeligt, at det endelig skal slå sine folder ud på AAU. Agenda er taget ud for at finde ud af, hvad det hele går ud på. For at forstå hvad en case-competition er, hvad der forventes af deltagerne og hvorfor sådan en ‘competition’ overhovedet er nævneværdig, mødes vi med Nikolaj Bidstrup og Kenneth Dam Røn Jensen. Nikolaj og Kenneth, som begge læser IT-ledelse på AAU – på forholdsvis 7 og 9 semester,  har samlet et hold af frivillige studerende, som sammen med de respektive virksomheder, skal stå for etableringen og afviklingen af AAU’s case-competition. Forventet afholdelse er i uge 47 (fra d. 21-27. november).

 

Før vi går i dybden med AAU’s case-competition, er det passende at få et indblik i, hvordan andre universiteter har gjort det, og hvad de har fået ud af det. Både Københavns Universitet, Aarhus Universitet og CBS har arbejdet med case-competitions på forskellige måder i flere år. Aarhus Universitet samarbejder med virksomheder, som årligt opstiller AU forskellige problemstillinger, som ambitiøse studerende derefter skal løse i hold. Det samme gælder KU. CBS skildrer sig lidt ud, i forhold til deres måde at afholde case-competition. CBS har nemlig, udover mange små, en stor årlig case-competition, som er den mest prominente i Danmark: Som studerende fra både ud- og indland deltager i. Det startede i 2002, og dermed var det 14. gang, at det blev afholdt i år.

 

CASE-COMPETITIONS PÅ AU, KU OG CBS

 

Som nævnt bliver case-competitions afholdt på AU, KU og CBS. Case-competitions på de respektive universiteter har ikke samme form og indhold. Det der gør, at CBS’ årlige competition skilder sig ud er, at den afvikles over syv hele dage. På KU og AU strækker det sig ofte ‘kun’ over 24 timer, og nogen gange afvikles det over et par dage. AAU’s første case-competition kommer til at løbe over 24 timer. CBS sender endda nogen af deres egne studerende til de udenlandske universiteter for at deltage i deres case-competitions. Som en nyopstartet vært for case-competition er der langt fra niveauet på AAU end på KU, AU eller CBS, men det ændrer ikke på det faktum, at det bliver ligeså givende, udfordrende og relevant. På CBS er der ingen tvivl, om hvor vigtigt det er for både virksomhederne og de studerende. Det afspejles i det faktum, at begivenheden afvikles over syv dage. Det forsætter på 14. år – der deltager 12 hold, som skal løse ikke én, men to cases. Det faktum, at disse competitions stiger i popularitet, har medført, at det frivillige hold bag AAU case-competition endelig kan få begivenheden etableret, med udgangspunkt i Aalborg: Populariteten bevidner også om, at de studerende ønsker denne platform. Men er det til for de studerende, eller er de populære competitions for virksomhedernes skyld? Studielederen på Københavns universitet, Rasmus Kristian Feldthusen, udtalte tidligere i år til Politikken at ”Vores samarbejdspartnere er selvfølgelig interesserede i at spotte talenter, men som fakultet vil vi gerne have det faglige i højsædet. Jeg oplever ikke, at det er et skalkeskjul for, at arbejdsgivere kan gå på jagt, men vi må erkende, at det element følger helt naturligt med”.     

 

FAKTABOKS: VERDENS STØRSTE CASE-COMPETITION HEDDER ‘THE HULT PRIZE’OG BLEV ETABLERET I USA. DEN STARTEDE I 2010, DER DELTAGER STUDERENDE FRA OVER 100 LANDE, OG VINDERHOLDET KAN TAGE 1 MILLION DOLLARS MED SIG. (læs mere på: www.Hultprize.org).

 

Som nævnt har de andre danske universiteter gjort det i en række år nu, og derfor kan man passende spørge sig selv: Hvorfor har AAU ventet så længe? En af de mulige forklaringer kommer Kenneth med: ”Når virksomhederne før har afholdt noget, har det været i Aarhus eller København, og det er måske også meget naturligt, da det er Danmarks største og anden største by, og dermed er erhvervslivet klart større i disse byer. Derfor er det vel også på tide, at det kommer hertil – tiden er moden til det”.

 

CASE-KONKURRENCERNES POPULARITET

Tidligere i år bragte Politiken en artikel, som omtalte de stigende og populære case-competitions. Patrick Gram, kommunikationschef på CBS, fortalte politikken at udvælgelses- og træningsprocessen er hård og krævende, han siger endvidere ”Hvis de studerende kan skrive på deres CV, at de er blevet udvalgt til at deltage i en case-competition, så vil de opleve, at det næsten er et halvt eksamensbevis værd for dem. Markedet ved godt, at når man har deltaget, er det et kvalitetsstempel”. Bare det at være med i CBS’ case-competition – for slet ikke at snakke om, at ende som vinder – mener Patrick Gram, er et meget værdifuldt signal at kunne sende til sin kommende arbejdsgiver. Det viser, at man tør tage udfordringerne op, selvom man ikke nødvendigvis besidder de rette kompetencer. For case-competitions handler ikke kun om at invitere elitestuderende inden for. Det er for alle typer – og det er vigtigt. For en almindelig virksomhed, som hver dag konstant påvirkes af den interne organisation, er case-competitions en ideal rammesætning hvorpå, man kan få et anderledes perspektiv på sine problemstillinger. Derfor handler det ikke udelukkende om at være den bedste, men i høj grad om at turde bevæge sig ud i noget, som man tror på. At tro på, at engageret samarbejde på tværs af faglighed og kompetencer, kan føre til løsninger, som ingen rigtig havde tænkt på. Kenneth og Nikolaj slår flere gange fast, at det er nødvendigt at disse case-competitions – og specielt AAU’s – er for alle, fordi ellers mister disse konkurrencer deres legitimitet. Konkurrencerne lever af, at det er motiveret og engageret studerende, som tør at tage udfordringerne op, og ikke så meget handler om, hvor højt ens gennemsnit er. Som tidligere nævnt, mener Patrick Gram, at selve ens deltagelse i CBS’ case-konkurrence er et værdifuldt kvalitetsstempel. Men det er også lige præcis der, kritikken på de ellers populære konkurrencer har mødt modstand. Selvom det er en glimrende platform, som de mange ambitiøse studerende kan bruge til at tiltrække opmærksomhed fra nogle af de største danske virksomheder, så kommer disse case-competitions også til at intensivere vores i forvejen konkurrence-præget samfund. Et samfund hvor vi skal hurtigere og bedre igennem et uddannelsesforløb, som i forvejen er svær at navigere rundt i.

 

 

AAU’S CASE-COMPETITION

Det skal handle om AAU og dens egen case-competition. Ideen med at få konkurrencen til Aalborg Universitet, kom af Nikolaj og Kenneths undren over, om der virkelig ikke var en lignende begivenhed i Aalborg. De tog kontakt til rektor for at forhøre sig, og til deres store overraskelse, havde AAU ikke lanceret sådan en begivenhed før. Rektor anede potentialet, og dermed fik de rektorens godkendende nik: De første spæde skridt var blevet lagt. Nu skulle Nikolaj og Kenneth samle et hold, som skulle stå for etableringen, planlægning og eksekveringen af begivenheden. På den måde er grundlaget for konkurrencen ikke et direkte tiltag fra AAU, men noget som et hold af frivillige og motiverende studerende synes kunne være en god ide at implementere på Aalborg universitet. Som tidligere nævnt er case-competitions virkelig givende for alle parter. De respektive virksomheder som er med kan spotte kommende medarbejdere og udvide deres brand, mens de studerende kommer til at arbejde med helt reele og aktuelle problemstillinger, som de respektive virksomheder står overfor. Problemet med studietiden bliver mange gange, at man ikke får praktiseret sine teorier. Man læser endeløse teorier om spændende emner, hvorpå man får lavet en godkendt opgave. For mange studerendes vedkommende, bliver der frustreret spurgt: Hvad, hvorfor og hvordan skal jeg bruge denne teori?

 

CASE-COMPETITION OG PBL

På Aalborg universitet arbejder man som studerende med PBL (Problembaseret Læring), hvori meningen er, at man skal tage afsæt i reelle problemstillinger, hvorefter man i samarbejde løser et autentisk fagligt problem: Meget ligesom en case-competition. Som studerende på AAU finder man ud af, at PBL-metoden måske ikke lige er så praktisk-orienteret, som man kunne ønske sig, og det kan der selvfølgelig være mange gode grunde til. På den anden side kan man sige, at case-competition virker som en logisk forlængelse af PBL. Problembaseret Læring, eller læring ud fra konkrete og aktuelle problemstillinger som løses i hold, er meget forenelig med ånden i case-competitions. Som Kenneth nævner: ”Det er en mulighed for at få praktisk erfaring, altså et supplement til sit studie. Det med at få lov til at møde en virksomhed og få lov til at se, hvordan de arbejder. Det kan jo vække lidt interesse. På et tidspunkt var vi på et virksomhedsbesøg med Dansk Markedsføring Studerende, hvor der var rigtig mange studerende, der ville med for at kunne se, hvordan disse virksomheder arbejder på et kontor. Det får man jo ikke rigtigt at vide igennem sit studie. Case-competitions er dermed en chance for at få lov til at arbejde med en virkelighedsnær-case.”

Udover at disse competitions kan være ‘vejen til drømmejobbet’, så ernærer man sig – som nævnt tidligere – mange positive erfaringer. Man kommer ikke kun til at arbejde med problemstillinger, som virksomheder bakser med. Man arbejder med disse problemstillinger, som virksomhederne – hvis de anser de forskellige løsninger for værende relevante –  rent praktisk går ind og implementere i deres virksomhed: Så man kommer til at få praktisk erfaring, som man ikke kan læse sig til, samtidig med at man har mulighed for at præge virksomheder. Nikolaj siger, at ”Virksomhederne har en stor interesse i at få mange forskellige løsningsforslag. Det værdsætter de. De fleste løsningsforslag kan bruges konstruktivt på den ene eller anden måde.”

 

HVORHENNE? HVILKE VIRKSOMHEDER ER MED? HVAD KAN JEG VINDE?

Som sagt afvikles AAU’s case-competition først i uge 47. På baggrund af det holder vi jer opdateret i de kommende udgaver af Agenda om tid, sted, præmier samt hvilke virksomheder, som kommer til at deltage med mere. Men tiden er en flyvsk størrelse som studerende på et universitet, så det er en god ide allerede nu at tænke over, om det har vækket ens interesse, og i så fald, måske allerede begynde at prikke din ven eller medstuderende på skulderen og spørge, om de kunne være interesseret i at stille op til AAU’s første case-competition.

 

Nyttige links til at holde sig opdateret omkring konkurrencen:

www.aaucasecompetition.dk

www.match.aau.dk/for-studerende

En facebook-side – AAU Case Competition