Når to eller flere kulturer mødes, sættes konflikter oftest i spotlyset, så lad os holde det der, for så at indse, at mønten altid har to sider, og at der på den anden side af skyggesiden altid findes et lys, som vi ikke må overse.

TEKST Mikkel Pedersen

Yin – skyggesiden 
Fænomenet kultursammenstød er ofte kendetegnet ved sin negative ladning: ”Sammenstød eller konflikt mellem forskellige befolkningsgruppers levevis og forestillingsverden.” Som det fremgår af Den Danske Ordbogs definition, fremvises den negative ladning af fænomenet, men hvad med de måske mere subtile og positive attributter? Når kultursammenstød ikke nødvendigvis er en negativ ladet oplevelse, hvorfor fremstår fænomenet så negativt? Krig, økonomisk krise og undertrykkelse er ofte mediernes sensationelle perspektiv på kultursammenstød, og øger afstanden til andre kulturer, som bevæger sig ad andre kulturelle stier end vores egen, som dermed er med til at ophøje vores egen kultur som noget efterstræbelsesværdigt. Desværre hjælper medierne styrkelsen af denne negative ladning, igennem et øget fokus på forskellige kulturer og forskelle mellem disse og os. Igennem disse skabes der større forståelse af en opdigtet forskel mellem befolkningsgrupper, der i virkeligheden kan anses som værende sociale konstruktioner, som kan nedbrydes eller kombineres med en allerede eksisterende kultur. Vi ser dog ofte, at folk går skævt af hinanden ved ikke at imødekomme hinanden i øjenhøjde, hvortil konflikter skabes i en misforståelse af hinandens bevæggrund. Mennesker socialiseres igennem kulturen med forskellige opfattelser om, hvordan sociale interaktioner udføres, som derfor kan afføde forskellige adfærd i mødet med et menneske, som er opvokset i en anden kultur, hvorfor vi skal have øje for andre tilgange end den, vi har med os.

Yang – Det yndige ved at følges ad
Flere mener, at frygten mellem mennesker fødes af uvished, og dette kan imødekommes i den nysgerrige dialog, hvortil de fleste vil forstå, at der intet er at frygte. Tværtimod kan dette møde være en dør til adskillige delikate retter, musik og skikke, som man ikke ville have stiftet bekendtskab med uden dette møde. Hvis vi åbner os op for andre kulturer, vil der også blive givet adgang til visdom, som vi muligvis ikke vil kunne få adgang til uden denne interaktion. Vesten bliver i dag mødt med en bølge af fænomenet ’mindfuldness’, som meget af stammer fra de asiatiske lande. Dette fænomen har som så mange andre ting taget verden med storm, og hjælper os i vores dagligdag. Der findes også andre kultursammenstød, som befinder sig mere på det strukturelle plan. Dette kan være ting som demokrati hvis oprindelse stammer fra oldtidens Grækenland. Derfor skal vi ikke frygte kultursammenstødet, men derimod omfavne det, da der er visdom at hente i denne interaktion, ligesom vor forfædre gjorde i fx den mere filosofiske tanke om demokrati. 

Yin & Yang – den fuldendte cirkel  
For at få det fulde billede må vi tilskrive en værdi til begge sider af sagen, for begge har noget at sige. Det negative får ikke grobund på baggrund af et ikke-eksisterende grundlag, således også med det positive. Vi må derfor anerkende, at der opstår negative interaktioner på baggrund af kultursammenstød. Problemet ligger dog i, at vi lader vores fremadrettede interaktioner med mennesker af andre kulturer, lide på baggrund af en forhenværende situation. De næste interaktioner er ikke nødvendigvis med den samme person, og bør derfor tilgås med nysgerrighed, og som en helt ny oplevelse. Det er først, når vi vender ryggen til de nye og anderledes perspektiver, konflikterne for alvor får grobund, så det er vigtigt at huske, at jo mere man giver, desto mere får man igen, og det er dit valg, hvilken side du vælger at bidrage til.