——— Danish translation below ———

New chapters in life make it easier for people to turn bad habits into good ones, according to studies. How you can use this so-called fresh start effect for the new semester.

TEXT Daniela Weichselgartner

Do you know the feeling of excitement and energy at the beginning of new periods in your life? Have you felt the motivation to do better after a semester with unsatisfactory results? Are you one of the many students who make the resolution to start tasks like writing papers or studying for exams earlier this semester? Then you are familiar with the fresh start effect, even though you might never have heard about the term.

A line between past and future
The fresh start effect is a psychological phenomenon that describes how people are more motivated to pursue their goals and improve their performance after fresh starts that create a line between the past and the future. A fresh start can be a temporal distinction, such as the beginning of a new year, a new month, a new semester, a birthday. It can be a new phase in life or a move into a new city. Or it can be a reset of your past score, for example in sports when at the beginning of a new season every team starts with zero points or that your grades from high school do not influence your grades at university, only your prior knowledge and skills do.

Every one of you experiences a fresh start right now. For you freshmen, it is the start into life as a student. For some, it is the start of a new programme and for others, it is the start of a new semester. The good news is that you can harness this power to achieve your goals.

Distance from the old self
Researchers from the University of Pennsylvania have shown how the beginnings of new periods motivate people to change their behaviour. They showed that google searches for diets, gym visits, and the registration of goal commitments on a website all increased following important days in a year, for example, the start of a new year, month, or week. The researchers explain that the new period allows people to distance themselves from their past mistakes or insufficiencies and change their habits. Additionally, important dates or changes in life give an opportunity to interrupt daily life and think about the bigger picture, helping people to identify new goals.

So, the new semester is a chance for you to reflect on your goals and take action to attain them. Whether you want to excel in a specific course at university, cook more fresh and healthy food, limit your plastic use, or spend more time with the people you care about – use the fresh start effect to kickstart your efforts. The American study showed that the fresh start effect is not limited to the health sector but covers different areas from career and education over personal relationships to finance.

The flip side
However, a later study by one of the contributors of the Pennsylvanian study reveals the flip side of the fresh start effect. Laboratory experiments and a field study with baseball players showed how people who had good results before a fresh start, performed weaker after the reset. Reversely, for the people with initially weak results, the fresh start effect led to better results afterwards. Does that mean that a fresh start will harm your progress if you are satisfied with your prior performance? Not necessarily! There is a trick to keep your motivation high: See your past performance as part of a bigger picture and define new goals. If you for example did well in your last project, regard it as a step to finish your education with a good result and find new competencies, skills, or knowledge that you want to attain in the upcoming project.

 No matter if you are satisfied with your past results or not, whether you want to change your study-related performance or habits in your personal life, have a look at our tips on how to use the fresh start effect for a successful and content start into the new semester.

Tips for a fresh start

 • Take a moment to think about what you want to achieve
 • Be concrete and realistic when defining your goals
 • Break down your goal into small achievable steps
 • Understand earlier success as part of an ongoing learning process
 • Track your progress. Maybe even get some friend or family member involved to help you stay motivated.
 • Be proud of yourself and your progress!

Nyt semester, ny chance // Forskningen viser vej

Studier viser, at nye kapitler i livet kan gøre det nemmere for mennesker at vende dårlige vaner til gode, så hvordan kan du denne nye start til en, som gør en forskel i det nye semester?

TEKST Daniela Weichselgartner // DANSK OVERSÆTTELSE Dianna Korshøj

Kender du følelsen af at blive begejstret og have mere energi, når du starter noget nyt? Har du oplevet, at have motivationen til at et nyt semester er en mulighed for denne gang, at gøre det lidt bedre end sidst? Er du en af de mange studerende, som bestemmer sig for at denne gang skal du altså tidligere igang? I så fald kender du “fresh start”-effekten, selvom du måske aldrig har hørt om den før.

En skillelinje mellem fortid og fremtid
“Fresh start”-effekten er et psykologisk fænomen, som beskriver hvordan mennesker er mere motiverede til at følge deres mål og forbedre deres præstationer efter en frisk start, som slår en streg i sandet mellem fremtiden og fortiden. En frisk start kan fx være en tidsmæssig skillelinje, som nytår, en ny måned, nyt semester, en fødselsdag. Det kan også være en ny fase i livet, som at flytte til en ny by, eller at nulstille en måltavle, som når sports sæsonen starter fra nul, når en ny sæson begynder, eller når gymnasiekaraktererne ikke længere er relevante, når man går til en universitetseksamen – Her er det kun din viden og kompetencer, som stadig står tilbage.

Vi oplever alle sammen en ny start lige nu; for de nye studerende, er det en nu start som universitetsstuderende, for andre er det et skiftet studie, og for andre, er det en nyt semester som byder velkommen. Den gode nyhed er, at det lige nu er langt nemmere at opnå de mål, du sætter dig.

Afstanden fra den gamle dig
Forskere fra University of Pennsylvania har påvist, hvordan de her nye begyndelser får folk til at ændre folks adfærd. De fandt, at google søgninger på kostændringer, besøg i fitnesscentre og online mål-registreringssider alle steg signifikant, ved starten af et nyt år, ny måned og ny uge. De forklarer, at i disse perioder tillader folk at skabe afstand til deres tidligere fejl eller utilstrækkeligheder, og derfor ændre deres vaner. Mærkedage eller brud i hverdagslivet forstyrrer også rutinerne tilstrækkeligt, og gør, at det er nemmere at tænke i et større billede, og hjælper derfor med til at identificere nye ønskede mål.

Derfor er det nye semester også en chance for dig, til at reflektere over dine mål, og ændre din adfærd, så det er muligt at nå dem. Hvad end du ønsker at blive bedre i et bestemt fag, leve sundere, begrænse dit plastforbrug, eller bruge mere tid med de mennesker, du holder af – Brug den friske start til at kickstarte den nye vane. Studiet viste endvidere, at denne effekt ikke er begrænset til sundhedsområdet, men strækker sig over mange forskellige områder; alt fra karriere og forhold, og helt over til økonomi, så mulighederne er mange.

Bagsiden af mønten
Et senere studie af en af forskerne viste, at der er en væsentlig slagside, når man bruger denne effekt til at starte noget nyt. Både laboratorieforsøg og et feltstudie med baseballspillere viste hvordan de mennesker, som havde gode resultater allerede før den nye start, præsterede ringere bagefter. Omvendt, for dem, der ikke var så stærke på forhånd, førte den nye start til bedre resultater på den anden side. Så betyder det, at den nye start til skade din fremgang, hvis du egentlig har et godt udgangspunkt? Ikke nødvendigvis! Der er et trick, som kan holde din motivation høj: Se din tidligere præstation som en del af et større billede og et andet endemål. Hvis du for eksempel fik en god karakter i dit sidste projekt, så se det som et skridt mod at blive færdig med din uddannelse med et godt resultat, og find ny viden, kompetencer og evner, som du vil erhverve dig i det nye projekt. 

Hvad end du er glad for dit tidligere resultat eller ej, og hvad end du ønsker at ændre noget i din studie-relaterede præstation eller dit privatliv, så bliv inspireret af vores tips i faktaboksen. De gør det nemmere at få en succesfuld ny start.

Tips til en frisk start

 • Tag et øjeblik og tænk over hvad du vil opnå
 • Vær specifik og reslistisk når du sætter dine mål
 • Lav delmål så det bliver nemmere at opnå
 • Se de tidligere succeser som en del at din kontinuerlige læring
 • Spor din fremgang, og involver gerne en ven eller en fra din familie, så du kan holde gejsten
 • Vær stolt af dig selv og dit fremskridt!