AAU OPRETTER TASK FORCE MÅLRETTET INNO-MISSIONER
700 mio. kr. Det er beløbet, som Innovationsfonden har fået til opgave at fordele til investering i missionsdrevne grønne partnerskaber (inno-missioner) i løbet af 2021. AAU satser målrettet på at få del i midlerne og har derfor oprettet en tværdisciplinær task force på tværs af alle fem fakulteter.

KUNSTFORENINGEN SKRAANINGEN SKYDER GANG I NY SÆSON
Kunstforeningen Skraaningen står klar med nye kunstudstillinger, når AAU’s ansatte og studerende engang vender tilbage til campus. Foreningen opfordrer desuden AAU’s medarbejdere og studerende til at melde sig under fanerne, hvis de ønsker egne kunstværker eller hjemmesyslerier udstillet eller de blot kunne tænke sig at være medlem af Skraaningen.

VIDEN FOR VERDEN: ØGET INVOLVERING I STRATEGIIMPLEMENTERING
Siden 2016 har Viden for verden udgjort sigtekornet for AAU’s strategiske udvikling. Det overordnede mål for Viden for verden er øget kvalitet i både forskning, uddannelse, vidensamarbejde og administration – mål der gennem en omfattende række af indsatser er blevet ført ud i livet, ikke mindst takket være bidrag fra medarbejdere overalt i organisationen. Dermed er der nu lagt et solidt grundlag for den næste strategiperiode.