AAU Update

AAU-FORSKERE HAR SUCCES MED FORSKNINGSFORMIDLING PÅ TWITTER

To AAU-forskere tog i 2019 initiativ til Twitter-profilen AAUforskeren, hvor skiftende forskere fra AAU giver omverdenen indblik i deres forskning og forskerliv. Profilen har i skrivende stund rundet 1.100 følgere, og flere forskere beretter om nye kontakter og samarbejder på baggrund af deres medvirken

PROJEKTTITLER PÅ EKSAMENSBEVISET SKAL TYDELIGGØRE AAU-DIMITTENDERS KOMPETENCER

Titler på de projekter, som studerende har arbejdet på under deres uddannelse på AAU, skal fremgå af deres eksamensbeviser. Forhåbentlig kan det være med til at skabe større synlighed omkring indhold og udbytte af deres studier over for kommende arbejdsgivere.

AAU TILSLUTTER SIG DORA

AAU tilslutter sig den internationale erklæring, San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA), der har til formål at forbedre vurderingen af videnskabelig forskning. CESEAR, et netværk af europæiske ingeniøruniversiteter, som AAU er medlem af, har underskrevet erklæringen på medlemmernes vegne.