Der er så mange, som gør sig umage for at din undervisning bliver bedst mulig, men mange studerende glemmer at stemme. Husker du at værdsætte de undervisere, som gør en forskel i din hverdag og for din indlæring?

Tekst Majken Ravnkilde

Hvis der er noget der kan gøre livet på uni endnu mere trættende og opslidende så er det utroligt kedelige eller dårlige undervisere. Derfor er det virkelig vigtigt at fejre de undervisere som vi alle elsker. Dem der altid er virkelig engagerede i stoffet, gerne svarer på spørgsmål og formår at gøre selv det tørreste stof interessant. Derfor kan vi som studerende hvert år stemme om årets underviser under vores egen fakultet. Når stemmerne er talt op bliver der kåret en underviser fra hver af de 5 fakulteter. De bliver derved indstillet til legater fra Den Obelske Familiefond hvoraf vinderen af de 5 undervisere modtager et legat på 50.000kr samt Den Obelske Familiefonds Undervisningspris for deres arbejde, de resterende modtager også legater på 25.000kr. 

I 2020 bliver der derudover også uddelt de nationale undervisningspriser hvoraf 2 af priserne på 500.000kr går til undervisere på landets universiteter. Heraf bliver de 200.000kr. anset som hæderspris til underviseren og de resterende 300.000kr. bliver øremærket til understøttelse af undervisningsmiljø. 

Efter vinderne af de forskellige priser er fundet bliver legaterne overrakt og underviserne fejret til den årlige Undervisningens Dag som i år bliver afholdt d 6 Maj i Aalborg. Så hvis din yndlings underviser er blevet kåret så tag med til Undervisningens Dag og vær med til at fejre dem med manér! 

De 10 parametre som underviserne bliver vurderet ud fra til årets underviser: 

  1. Bidrager underviseren/vejlederen ekstraordinært til at opnå stort engagement, kritisk refleksion og et højt fagligt niveau hos de studerende? 
  2. Formidler underviseren/vejlederen vanskeligt stof på en inspirerende måde og giver konstruktiv feedback til de studerende? 
  3. Spiller underviseren/vejlederen en væsentlig rolle for fornyelse og kvalitetsudvikling af undervisningen, fx gennem introduktion af nye undervisningsmetoder og ny teknologi eller inddragelse af ny forskningsbaseret viden, til gavn for de studerende?
  4. Deler underviseren/vejlederen erfaringer med og inddrager kollegaer og feedback fra de studerende i udvikling af egen undervisning? 
  5. Understøtter underviseren/vejlederen relevans i undervisningen, fx gennem inddragelse af erfaringer fra praksis og inspiration fra eksterne parter? 
  6. Bidrager underviseren/vejlederen via sin forskningsbaserede undervisning og vejledning til, at studerende lærer at anvende videnskabelige teorier og metoder? 
  7. Er underviseren/vejlederen dybt engageret i sin undervisning og vejledning? Er det en person, der brænder for sit fag og er i stand til at videregive denne entusiasme til de studerende? 
  8. Stimulerer underviseren/vejlederen de studerendes nysgerrighed og inspirerer de studerende til at yde en ekstraordinær indsats? 
  9. Evner underviseren/vejlederen at bringe fagets relevans i spil – f.eks. ved at tilskynde til samarbejde med eksterne parter? 
  10. Er underviseren en rollemodel? Én de studerende ser op til fagligt/menneskeligt?