AAU Inside er universitetets newsfeed. I dagligdagen er det alt for nemt at glemme sidens eksistens, og man overser ting, som er værd at bemærke. Derfor har vi har taget fat i 3 nyheder, som vi synes er et kig værd.

Årets underviser på Humaniora
De studerende på det humanistiske fakultet har kåret Anne Grethe Julius Pedersen som årets underviser. Pedersen underviser i tysk og markedskommunikation og er tilknyttet Studienævn for International Virksomhedskommunikation.

Blandt andet hendes engagement og formidlingsevner fremhæves i begrundelserne. En studerende skrev blandt andet at Pedersen ”brænder utroligt meget for sit job og for det tyske sprog. Det er tydeligt, at hun elsker sit job, og hun har altid været en fantastisk underviser og vejleder”.

Pedersen er ikke blot en engageret forsker og formidler, men viser også stor interesse i, at de studerende klarer sig godt. En studerende understregede: ”Anne Grethe er altid forberedt med spændende materiale til undervisningen, og man kan som studerende mærke, at hun kun ønsker det bedste for en. Hun motiverer os til at komme til undervisningen, og hun formidler til os på en måde, hvor alle er med og kan få så meget ud af kurset som muligt.”.

Trivsel blandt medarbejdere på AAU er faldet
Trivselsundersøgelsen for medarbejdere for 2019 viser et lille generelt fald i forhold til 2018. Dette kan du læse mere om artiklen “Et fald i trivslen på AAU” fra vores martsudgave. 

Senere har flere ansatte på AAU kritiseres denne holdning på siden Inside synspunkt, der er et forum, hvor de ansatte kan skrive indlæg (men som ikke er udtryk for Aalborg Universitets holdninger). De påpeger blandt andet, at de mange institutsammenlægninger, fyringsrunder og besparelser samt den øgede konkurrence har øget usikkerheden og presset for de ansatte.

De skriver at ”Hvis ledelsen på AAU vil gøre noget ved problemerne med manglende trivsel og ved at mange oplever stress, er det nødvendigt, at lederne indser, at social kapital og ikke mindst gensidig tillid er vigtig. Når gennemskueligheden er lav, og tilliden, samarbejdet og oplevelsen af retfærdighed har dårlige vilkår, går det ud over arbejdsmiljøet”.

Screening af sprog skal neutralisere ansøgningsbias
En ny IT-teknologi skal være med til at øge diversiteten blandt ansøgere til AAUs stillinger. Forskning viser, at sproget i stillingsopslag har en psykologisk effekt på ansøgeren, og at der dermed kan være implicit bias i forhold til køn, etnicitet og alder. 

Lars Hvilsted Rasmussen, dekan for det sundhedsvidenskabelige fakultet og formand for universitetets ligestillings- og diversitetsudvalg (ULD), siger: ”Med programmet får vi neutraliseret universitetets stillingsopslag, så de henvender sig til alle potentielle ansøgere i stedet for nogle få udvalgte […] så vi kan finde den mest kvalificerede ansøger uanset køn, alder eller etnicitet”.

IT-programmet virker ved at fremhæve stereotypisk sprogbrug og foreslå alternativer. 


Trivselsbarometre: http://www.adm.aau.dk/personaleafd/hrfiler/

AAU synspunkt:  https://www.inside.aau.dk/synspunkt/vis-synspunkt/kommentar-til-trivselsundersoegelsen.cid451954

Årets underviser: https://www.inside.aau.dk/nyheder/nyt-om-AAU/nyhed/anne-grethe-julius-pedersen-er-aarets-underviser-paa-hum.cid450768

Screening af stillingsopslag: https://www.inside.aau.dk/nyheder/nyt-om-AAU/nyhed/nyt-it-program-skal-oege-diversiteten-blandt-ansoegere-til-aau-s-stillinger.cid448637