Tekst: Martin Ingversen

Dine ideer, din virkelighed
Kunne du også tænke dig at få et større indblik i Studiemiljørådets initiativer, så har du nu muligheden for at deltage til studiemiljødagen på Aalborg Universitet.

Du kan læse mere om arrangementet på begivenheden på AAU’s Facebookside eller på studiemiljøhjemmesiden, hvor du også kan tilmelde dig: https://www.studiemiljoe.aau.dk/Studiemiljoedag/

Det gode studieliv 
Aalborg Universitet er altid igang med spændende initiativer, og denne gang er det  studiemiljødagen, der er på dagsordenen. Studiemiljødagen har eksisteret i nogle år, og har haft stor succes, når det kommer til forandringer på AAUs campus.

Denne gang gæster titlen DET GODE STUDIELIV studiemiljødagen! Her kan man berige sig med nye brugbare værktøjer, når AAU’s studiemiljøråd d. 26. marts kl. 15-20 sætter spotlight på det gode studieliv, for både nye og rutinerede studerende. Her vil blive afholdt meningsfulde oplæg og workshops, der skal imødekomme spørgsmål som: Hvordan holder du en sund balance mellem studiet og dit øvrige liv uden for studiet? Hvordan undgår du, at pres bliver til stress? Hvordan håndterer du forskelligheder og uenigheder i studiegrupper? Alt sammen noget, vi alle kender til. Ydermere vil der  blive afholdt en idé-cafe i løbet af dagen, hvor man vil få rig mulighed for at sætte sit præg på det sociale studiemiljø og det gode studieliv. Hvis du også sidder med tanker om, hvordan et godt studiemiljø bør skrues sammen, har du nu mulighed for at bidrage både under de planlagte workshops og til idé-cafeen. Du vil blive garanteret en spændende og oplevelsesrig dag med ny viden, inspiration og motivation. Du får også mulighed for ømme lattermuskler, når improkomik-teatergruppen KOSMONAUTERNE som afslutning sætter en komisk krølle på ”det gode studieliv”.

Vi anbefaler derfor varmt, at du tager dine studiekammerater med til dagen!

Indflydelse giver pote
Der har førhen været afholdt den slags events, og sidste år var det titlen ”Extreme makeover – studiemiljø edition. Dit studiemiljø – dine ideer”, der satte dagsordenen. Her deltog 85 personer til studiemiljødagen, hvor alle gode idéer til forbedring af det fysiske studiemiljø på AAU blev luftet og udviklet. Her arbejdede 11 grupper med forskellige cases, som skulle tage afsæt i lokale studiemiljøer, hvor de mente at stedet manglede et studiemæssigt opkvik. Eftermiddagen blev rundet af med kåringen af den bedste case, som samtidig vandt realiseringen af deres case til en værdi af 100.00 kroner. Vinderne blev fire studerende fra medicin med industriel specialisering, Marie Skovgaard Stephansen, Frederik Østergaard Klit, Maja Zimmer Jakobsen og Katja Lund Cliff. De vandt med casen Niels Jernes Vej 8A – Studiesal, hvor de blandt andet foreslog at opdele lokalet i to, så der bliver et stort rum med fagligt fokus og en lille afdeling til hygge og afslapning i pauserne. Dommerpanelets begrundelse lød således:

”I tager et eksisterende rum, som ikke rigtigt fungerer, hvor der er rigtig mange studerende inde, som skal bruge det i deres hverdag som studierum. Med simple greb og gode ideer får I samlet de ting, der er relevante for studiet og gruppearbejdet i studiearealet og placeret de sociale aktiviteter i et socialt rum. Så med ret simple midler får I lavet noget, som virkelig bliver et godt studieområde, der både har funktionsdelingen og identifikation i indretningen. Så det er godt set – og realiserbart!”

 Idéerne fra de øvrige cases tog Campus Service med i deres videre arbejde med det fysiske studiemiljø. Det betyder, at hele eller dele fra de øvrige cases sidenhen også er blevet realiseret. Dette kan vi alle nyde godt af, og takket være de fremmødte ildsjæle – For det er jer derude, der gør forskellen og sætter dagsorden for et godt studiemiljø.

Hvorfor et godt studiemiljø? 
Et godt studiemiljø er altafgørende og en vigtig spiller, når det handler om at finde sig til rette i et nyt studie, ny by samt nye omgivelser. For mange studerende på de danske universiteter, specielt på humaniora, har man et begrænset antal forelæsninger om ugen, og derfor kan det være svært at finde tid og sted til sine medstuderende. Derfor er et godt studiemiljø afgørende, når det kommer til frafaldsprocenter og de studerendes trivsel. Det er ikke alene i forelæsningslokalet, man udvider sin faglige og sociale horisont, faktisk er det i sociale omgivelser, man rigtig får sparret og afprøvet viden. Derfor er det essentielt for et universitet at have stærke rødder i studiemiljøet, for netop at skabe plads til at studerende mødes og filosoferer omkring alt mellem himmel og jord. Et godt studiemiljø kræver de studerendes perspektiv og erfaringer, og derfor er det vigtigt som studerende at deltage ved disse arrangementer og at sætte dagsordenen for et godt studiemiljø, for det er jo trods alt os der skal bruge det. Så derfor er der brug for jeres fremmøde og energi, når der skal prikkes hul på studiemiljøboblen. 

Studiemiljørådet

  • Rådet er nedsat af direktionen som rådgivende organ for prorektor for uddannelse, der er formand for rådet.
  • Medlemmerne af rådet er prorektor, prodekan for uddannelse, en institutlederrepræsentant, en studielederrepræsentant, en repræsentant for studienævnsformændene, Studiechefen, lederen af AAU Studievejledning, studiemiljøkoordinator ved Campus Service, studenterrepræsentanter for hvert Akademisk Råd, de to studerende i AAU’s bestyrelsen og eventuelt en studenterrepræsentant fra hhv. Campus Esbjerg og København (i alt op til ni studerende).
  • Studiemiljørådet varetager hele Aalborg Universitets interesser inden for området og har bl.a. til formål at sikre, at der iværksættes tiltag på tværs af universitetet til styrkelse af det fysiske, psykiske, æstetiske og digitale studiemiljø på institutionsniveau.