Det er nærmere reglen end undtagelsen, at studerende bliver tilbudt job efter deltagelse i Aalborg Universitets Case Competition. Med bæredygtighed som fokus fra TDC Group, har studerende i år endnu engang mulighed for at vise sig frem.

Tekst Frederik Vrist Hansen

Når Create onsdag d. 18. marts traditionen tro sparker dørene op for årets indledende runde i Aalborg Universitets Case Competitions [AAUCC], banker deltagerne samtidigt på døren til et fremtidigt job. Foran en fagjury får deltagerne, der alle er studerende, mulighed for at vise deres kompetencer og færdigheder frem. Det, der kæmpes om, er I første omgang én af de fire eftertragtede finalepladser til dagen efter i Musikkens Hus, hvor titlen som årets vinder af AAUCC endegyldigt bliver afgjort, og hvor pengepræmier for 21.000 ligeledes vil blive uddelt. Titlen og pengene er dog langt fra det eneste, der kæmpes om, hvor erfaringen derfra, et styrket CV og ikke mindst et udvidet netværk i erhvervslivet kan vise sig at blive langt mere værdifuld.

Det er i år femte gang at AAUCC afholdes, og som altid, når konkurrencen løber af stablen, inviteres der en ekstern partner ind udefra som leverer og præsenterer casen for de engagerede deltagere. I år er denne partner telekommunikationsvirksomheden TDC Group, som dermed går i blandt andre mejerigiganten Arla, samt det ledende ingeniør-, design- og konsulentvirksomhed Rambølls fodspor som caseejer på AAUCC. Under overskriften ´The City of Tomorrow´, har TDC Group præsenteret temaet ´Sustainable Communities in a Digital Society´ som årets case, hvor studerende i grupper af fire vil arbejde på at finde et løsningsforslag på én af følgende tre problemstillinger, som vil blive yderligere uddybet på dagen for AAUCC:

  1. Hvordan kan IoT- (´Internet of Things´, eller på dansk: intelligente automatiseringer) og 5g-løsninger gøre Aalborg til en mere attraktiv by for virksomheder og borgere?
  2. Hvilke tekniske- eller forretningsinitiativer kan hjælpe på at bygge en en stærk relations mellem stakeholders?
  3. Hvordan kan IoT hjælpe med at opbygge et trygt miljø for Aalborgs borgere?

Hvilken af de tre problemstillinger som hver af de 15 grupper kaster sig over, hvordan de går til opgaven, og hvilke værktøjer der tages i brug, ligger deltagerne frit for. Tidligere år har der derfor været både grupper på tværs af studieretninger, samt flere homogene grupper, hvortil  AAUCC derfor ikke begrænser sig til nogle bestemte studier. Ligeledes er der heller ikke krav til f.eks. karakterer eller interesser – for som, den tidligere stifter af og head of AAUCC, Kenneth Dam Røn Jensen også udtalte til AAUCC´s hjemmeside op til 2018-udgaven af case competition:

Det gode ved at deltage er at dine karakterer ikke betyder noget når handler om kreativitet og finde løsninger – hvilket betyder at alle kan være med. […] På Aalborg Universitet reagerer vi med en masse forskellige kompetencer, da vi er et vidtstrækkende universitet”.

En af de senere vindere af casen samme år, Steffen Foldager Jensen, udtaler ligeledes til en artikel på AAUCC´s hjemmeside, at det heller ikke var hans indtryk, at det var den enkeltes kompetencer indenfor et specifikt felt, som var afgørende for, hvordan man blev vurderet, men snarere, hvordan man gjorde brug af sine erfaringer:

Nye deltagere skal være opmærksomme på, at de mest interessant perspektiver ikke nødvendigvis altid stammer fra noget videnskabeligt. I stedet for at tænke specifikke studieretninger i den kreative proces, kan man med fordel trække på forskellige hverdagsoplevelser, som vi alle har gjort i forskellige situationer”.

I forhold til at løse de cases deltagerne påtager sig, kan det altså nemt vise sig at være en styrke i projektet at arbejde i tværfaglige teams, bruge hinandens forskellige viden og erfaringer. Som Rasmus Gade Laursen der ligeledes vandt AAUCC 2018 udtalte, da han blev bedt om at give gode råd til fremtidige deltagere, så kan det være “(…) en god ide at lytte til hinanden og bygge videre på hinandens ideer”.

Erhvervslivets vej til de studerende
Når 60 engagerede studerende er samlet om at løse fremtidens udfordringer, er det noget, der vækker opsigt hos flere firmaer og erhvervsdrivende. Flere af disse vil således være at finde under finalen i Musikkens Hus d. 19. marts, hvor de foruden at være til stede under præsentationen af de fire finaleprojekter ligeledes vil deltage i et networkningsarrangement. Her får firmaerne og de studerende mulighed for at se hinanden an, lære hinanden at kende, og skabe det netværk, som kan matche den helt rigtige til et fremtidigt job.

På deres hjemmeside skriver AAUCC ligeledes, at selve formålet med case competition er rekruttering og branding af arbejdsgivere, hvor det som de skriver “(…) er mere reglen end undtagelsen, at jobs bliver udfyldt som et resultat Case Competition”. I de foregående fire udgaver af AAUCC, har der således være flere eksempler på studerende som efterfølgende har fået tilbudt studiejob, praktikpladser og sågar konkrete jobtilbud efter endt studium på baggrund af deres præstationer i case competition.

Til en video på AUUCC´s LinkedIn, lægger Lykke fra TDC Groups talentudviklingsprogram heller ikke skjul på, at de ligeledes ser store mulighed i deres tilstedevær under AAUCC:

En Case Competition er en stor mulighed for os til at shoppe nye talenter, observere hvordan du arbejder, samarbejder og interagerer med ambitiøse studerende, der ønsker at få en indflydelse på Danmarks digitale fremtid”.

Foruden muligheden for at se de studerende an, udtalter Senior Programme Manager hos TDC Group, Kristian Kindtler til Erhverv Norddanmarks magasin, der udkom i december 2019, at han håber på at se innovative løsningsforslag på tværs af studieretninger, ligesom han håber på, at de studerende kan være med til at udfordre og inspirere de tanker og måder, hvorpå de arbejder hos TDC Group.

En lærerig erfaring
Hvor nogle tilmelder sig med forhåbning om at score et job og vise sig frem for mulige arbejdsgivere, ser andre en case competition som en proces i deres udvikling, og som en værdifuld erfaring. Steffen Foldager fremhævede nogle måneder efter sin sejr, at han gennem deltagelsen havde opnået en stærkere indsigt i og mening om hans egne kompetencer, hvilket han så som en klar fordel at kunne sætte ord på overfor en potentiel arbejdsgiver.

Andre perspektiver på den lærerige erfaring kan man læse på AAUCC´s hjemmeside. Studerende fra det første vinderhold nogensinde af AAUCC: Jannick Kjær Jørgen, Marie-Louise Knop Lund og Anders Søbye, blev bedt om at se tilbage på, hvad de havde fået ud af deltagelsen:

Anders: “Vi ved nu, at vi kan løse et problem i den virkelige verden, hvilket vi ikke er vant til [ift. studiet]. Vi har vist, at vi kan tænke ud af boksen, hvilket vi antager har stor værdi i virksomhedernes øjne. Så dette er en stor mulighed for os til at øve os – og så er det samtidigt sjovt”.

De fire vindere af den første udgave af case competition studerede alle Nanoscience, og ifølge Marie-Louise havde de derfor heller ikke en særlig interesse i den specifikke case det pågældende år, som var leveret af rådgivningsvirksomheden COWI. Det, der tiltrak gruppen, var som Jannick udtalte, muligheden for at bruge den viden og de kompetencer de havde tilegnet sig til at løse problemer i den virkelige verden; “På den måde var det med til at lære os meget om os selv”.

Når 15 grupper kæmper mod hinanden om sejren og pengepræmien, giver det sig selv, at ikke alle kan vinde. Og selvom Jannick, Marie-Louise og Anders m.fl. har været så dygtige og heldig at vinde en case competition, er det ikke ensbetydende med, at de er de eneste der har fået noget ud af deltagelsen. Erfaringerne man opnår gennem deltagelsen kan være lige gode, om man vinder eller ryger tidligere ud. Deltagerne opfordres derfor også til at lytte, lære og måske endda hjælpe hinanden undervejs, i stedet for at se hinanden som konkurrenter. Jonas som er graduate hos TDC Group, udtale i en video til AAUCC´s LinkedIn:

Årsagen til at studerende skal deltage i Case Competition er fordi, at det tillader os at bygge bro mellem den akademiske og virkelige verden. De værktøjer, du får, vil hjælpe dig med at se et nyt perspektiv i den akademiske verden, og de vil også hjælpe dig til at forstå i, hvilken retning du nu vil gå, og hvilke sider af dig selv du skal arbejde på”.

Lytter man til tidligere deltagere og folk omkring de forskellige case competitions, er der altså mange gode grunde til enten selv at deltage, eller at slå en smut forbi Musikkens Hus d. 19. marts som tilskuer og lade sig inspirere, når dørene åbner for årets finale.