AAU Inside er universitetets newsfeed. I dagligdagen er det alt for nemt at glemme sidens eksistens, og man overser ting, som er værd at bemærke. Derfor har vi har taget fat i 3 nyheder, som vi ikke synes er et kig værd.

Rod på Kroghstræde 3: Aalborg Universitetsbibliotek flytter

På Kroghstræde 3 sker der ting i skrivende stund, og formentlig også til september, når studierne starter igen: Flere forskere flytter lokaler eller rokeres rundt, og noget nyt flytter ind. Det skyldes, at man er ved at finde plads til Aalborg Universitetsbiblioteks (AUB) hovedafdeling, der indtil nu har ligget på Langagervej 2. Flytningen forventes gennemført omkring udgangen af 2019.

Det betyder ifølge Maj Rosenstand, bibliotekschef Aalborg Universitetsbibliotek, også at forskningen og undervisningen kommer tættere på biblioteket: ”Det vil give lettere adgang til Universitetsbiblioteket for både studerende og ansatte og betyde, at vi kommer tættere på uddannelses- og forskningsmiljøerne.”

Læs mere her

Vi kryber højere på den internationale rangstige

At være et ungt universitet betyder, at man har skullet være nytænkende og ikke har kunnet lokke studerende til via traditioner omtale og status. Et universitet under 50 år ses derfor som en institution, som endnu endnu ikke er rodfæstet i den folkelige bevidsthed.

Listen for ”The Times Higher Education Young University Rankings” hierarkiserer verdens universiteter efter læring, forskning, citationer, internationalt udsyn og økonomi, hvor AAU er nu det 18. bedste universitet under 50 år – en plads vi deler med Aalto University i Finland.

Det er en ære, bare at være nævnt på den prestigiøse liste. Klap hinanden på skulderen, for vi er ikke kun nævnt, vi har en rigtig flot placering.

Læs mere her

Hvad skal barnet hedde? Nyt HUM-Institut navngivet

I starten af året blev det besluttet, at Institut for Læring og Filosofi og HUM-delen af Institut for Kultur og Globale Studier skulle sammenlægges. Der var derfor nye og spændende udsigter til samarbejde og specialisering, som studerende kunne gøre brug af. Tvivlen hos de studerende bliver dog presserende, når kært barn har mange, eller INGEN navne. Derfor kan Dekansekretariatet på HUM nu glædeligt fortælle, at jer som studerer fag som kulturforståelse, anvendt filosofi, international virksomhedskommunikation mfl. nu hører til under Institut for Kultur og Læring – Tillykke med det flotte og favnende navn.

Læs mere her