Indsendt af: Christian Juel Nicolajsen, bestyrelsesmedlem Aalborg Universitet, Simon Mæng Tjørnehøj, bestyrelsesmedlem Aalborg Universitet og Lukas Bysted, tidligere bestyrelsesmedlem Aalborg Universitet

Siden 2016 har vores politikere med finansloven indført en årlig besparelse på 2% af tilskuddet til de danske universiteter. I løbet af denne valgkamp har en række politiske partier meldt ud, at de vil stoppe disse besparelser. Det er vigtigt, at vi holder vores politikere fast på disse valgløfter, og vi sikrer at der igen bliver tilført de nødvendige midler til de videregående uddannelser.

Vi har derfor skrevet dette læserbrev for at fortælle om, hvordan de nationale besparelser på videregående uddannelser har ramt Aalborg Universitet. Som aktive i vores tværgående studenterorganisation Studentersamfundet, og som nuværende og tidligere medlemmer af bestyrelsen på Aalborg universitet, møder vi dagligt konsekvenserne af besparelserne.

I år har vi oplevet en af de største afskedigelsesrunder i Aalborg Universitets historie. Flere bygninger er blevet opsagt. Vi har sagt farvel til mange dygtige forskere, studiesekretærer og mange andre ansatte, som hver dag har arbejdet for kvaliteten i vores uddannelser.

Vores dygtige forskere og undervisere giver os kvalitetsuddannelse ved netop at forske og dele denne forskning med os studerende. De udvikler nye metoder og redskaber til at løse de problemer vi bliver stillet overfor i vores fremtidige arbejdsliv. Når man bliver nødt til at afskedige forskere, mister man også den viden, de besidder og har udviklet gennem mange års virke. Det går også ud over os studerende.

Vores studiesekretærer er ofte de første, vi studerende møder når vi står med problemer, vi ikke selv kan løse. De er eksperter i de administrative systemer, og kan altid hjælpe os studerende eller sende os præcis derhen, hvor vi kan få hjælp. Hver gang vi mister en studiesekretær, mister vi en person med viden og erfaring, som tidligere var med til at lyse vejen op for os. Det betyder at universitet bliver sværere at navigere i for os studerende.

Vores studiemiljø er vores arbejdsmiljø – og besparelserne på Aalborg universitet har betydet at der er blevet opsagt en række lejemål. Det betyder at flere studerende på Aalborg Universitet nu har færre studieområder at arbejde i, og at gode og hjemlige studiemiljøer er blevet lukkede. Dette betyder færre undervisningslokaler. Det betyder i mange tilfælde at arbejdet på projekter og gruppearbejde nu foregår hjemme i private lejligheder – og selvom Aalborg er Danmarks bedste studieby når det kommer til studieboliger, kan man ikke rumme en stor projektgruppes arbejde i en studiebolig.

Dette skal ikke læses som en kritik af ledelsen på Aalborg Universitet. De har gjort hvad de kunne indenfor de rammer, de har haft. Men vi er nået til et punkt med besparelserne hvor der ikke findes gode løsninger længere. Der er derfor vigtigt for os at fortælle hvad vi oplever på Aalborg Universitet. Og det er ikke kun her, det gør ondt. Vi hører lignende fortællinger fra andre universiteter og uddannelsesinstitutioner i Danmark.

Så kære læsere. Aalborg Universitet er fantastisk for Nordjylland og for Danmark. Selvom vi stadig er et ungt universitet, har vi formået at skabe et universitet, der leverer uddannelse og forskning i verdensklasse, og er med til at løfte vores region med viden, innovation og globale partnerskaber. Universitetet er en central spiller når det handler om at løse fremtidens udfordringer, uanset om vi skal finde løsninger på klimakrisen, skabe et bedre sundhedsvæsen, udvikle vores infrastruktur eller skabe bedre og klogere administration af vores samfund. Vi skal fastholde vores politikere på løfterne om at sikre finansiering af uddannelse, og vi vil opfordre jer til at have uddannelse og forskning med i jeres overvejelser når i skal ned at stemme til folketingsvalget. Vi bliver helt sikkert ikke bedre til at løse fremtidens udfordringer gennem flere besparelser på uddannelsesområdet.