Vi lever idag i en knudret samfundstilstand, hvor vi bliver skolet til at svare på spørgsmål fremfor at lytte.

Tekst // Martin Ingvarsen

‘Uenige Sammen’ er et nyt program, Danmarks Radio har igangsat for at få unge mennesker til at udveksle holdninger, synspunkter og overbevisninger. Essensen i programmet er, at unge bliver stillet overfor hinanden, på tværs af kultur og meninger. Her handler det netop ikke om at råbe højest for at blive hørt eller om at bryde igennem med en holdning. Tværtimod, handler det om at binde unges holdninger sammen, så de kan skabe mening for hinanden og dermed, i fællesskab, udvide deres forståelse af samfundsproblematikker.

Foldet arme og HØR PÅ MIG.

Vi har i dag en samfundstilstand, hvor højtråbende individer overtrumfer og tilsidesætter viden, som ellers kunne have optimeret deres egen erkendelse og viden. Hvornår har du sidst haft en reel samtale med én af anden religiøs, politisk eller faglig baggrund, som var behagelig? Nej, dette sker yderst sjældent. Vi er bange for at miste maske, hvis vi accepterer en andens præmis. En typisk debat bliver indledt med armene over kors og dermed er stemningen allerede lagt. ’’Kom ikke her og belær mig om dine overbevisninger’’, kan man næsten høre dem sige.

At være uenige sammen

Omkring 4000 elever på 45 forskellige skoler over hele landet, har deltaget i ‘Uenige Sammen’. På erhvervsskolen Next i Københavns Nordvestkvarter, blev der debatteret heftigt omkring legalisering af hash:

”Vi kan jo se, at det ikke har fungeret med at kriminalisere det’’

”Hvis man gør det lovligt, begynder flere unge bare at ryge”, prøvede en anden, og en tredje sagde med stærk overbevisning i stemmen, at ”der er aldrig nogen, der er døde af at ryge hash’’ Eleverne argumenterede for og imod i de fire minutter, der var sat af til hver samtale. Efter at have debatteret under de opstillede rammer, stod eleverne tilbage med en lidt større viden om og indsigt i det modsatte synspunkt.

Udover samtaler af legalisering af hash, blev der også debatteret  emner som hårdere straffe for vold og voldtægter, rygning i det offentlige rum, karakterskalaer og klimaafgifter på kød og flyrejse. Før hvert emne blev igangsat,  skulle eleverne gøre op med sig selv, om de var for eller imod det emne, der senere skulle diskuteres.

Træn din uenigheds muskel

Det at lytte er ikke altid så nemt, som det lyder:

“Det er så vigtigt, at vi lytter til hinanden og det prøver jeg også altid på. Men alligevel har jeg oplevet at være i diskussion med nogen, der var så sikre på deres egne holdninger, at de ikke lyttede til, hvad jeg havde at sige. Og jeg har måske gjort det samme og ikke lyttet ordentligt til deres side af sagen”, siger Victoria Bastholm Danelby, som er studerende på EUX business. Paradoksalt nok lever vi i et demokratisk samfund, hvor vigtigheden i at lytte er helt essentiel! Desværre, synes jeg, vi danskere er gået fra at være borgere til ignorente tunnelsyns forbrugere, der slynger ud med holdninger og ignorante forestillinger om alting. Den ignorance er dog ikke altid selvvalgt. Vi kan blive nudged, f.eks.  igennem vores feat på sociale medier. De er designet således, at man får skræddersyet ens holdninger, hvilket yderligere bekræfter dig i, hvad du synes og dermed bliver du aldrig mødt af modsatte holdninger. Ved at isolere sig selv fra modsatte holdninger, frasiger man både at kunne håndtere en uenighed, samt en tættere forståelse af helheden af emnet.

Det er okay at være uenig. Vi er konsensussøgende individer, der altid søger svar og mening. Dog tillader vi sjældent at lade os påvirke af andres overbevisninger eller holdninger. Om man er enig eller ej, er faktisk banalt. Det handler egentlig bare om filosofi, som på latinsk betyder kærlighed til videnskab. Og som Sokrates så fint formulerede det, har vi to ører og én mund. Ved at tillade sig selv den respekt at fjerne ens ’’jeg ved jeg har ret’’ forestilling, når man indgår i en dialog med en anden, så bliver man beriget med Philo såvel som Sophia, og med disse to væsner, når man langt.

Åben op for debat

Med inspiration fra 1920’ernes salonsamtaler i Paris og Filosofiske Saloner på Vesterbro i København i de seneste år, lanceres nu Filosofiske Saloner i Aalborg – spændende og hyggelige aftener sammen med mennesker, du ikke (nødvendigvis) kender og hvor der er højt til loftet og plads til de store tanker. Med samtalesalonerne skaber de et rum for intensive og eksistentielle samtaler om livet, med interessante oplægsholdere, der kommer og sætter samtalen i gang.

Følg deres gruppe på Facebook, og hold dig opdateret for næste arrangement.