Tekst: Lina Mancini

Torsdag d. 21. marts på Kroghstræde 3 på Campus Øst afholder AAUs Studiemiljøråd Studiemiljødag, hvor alle studerende fra AAU inviteres. Formålet med dette arrangement er, at de studerende vil få mulighed for at komme med deres input til, hvordan studiemiljøet på AAU kan udvikles. 

Studiemiljøet er meget vigtigt som universitetsstuderende, da mange timer om ugen bliver brugt i lokaler på de forskellige campusser i Aalborg. Hvad lokalerne og fællesrum har til fælles er, at det er de områder, hvor der skal læres – om det så er projekt, eksamensopgaver eller helt almindelig undervisning. Derfor er det vigtigt, at man kan føle sig velkommen og godt tilpas, så man får mest ud af sin forelæsning eller gruppearbejde. I de seneste år har AAU’s Studiemiljørådet været vært for en Studiemiljødag, hvor studerende inviteres til en spændende og inspirerende dag, hvor der er rig mulighed for, at komme med sine egne inputs til, hvordan studiemiljøet på Aalborg Universitet kan udvikles.

Hvem er Studiemiljørådet?

Studiemiljørådet har flere opgaver at varetage indenfor Aalborg Universitets studiemiljø. Rådet skal bl.a. sikre, at Aalborg Universitets uddannelser er funderet i et attraktivt studiemiljø, der understøtter problem- og projektbaseret læring, afdække problemstillinger og stille forslag til forbedring af det fysiske, psykiske og sociale studiemiljø i tæt dialog med de studerende, og følge med i de problemstillinger, som er påpeget af rådet, tages op og løses af de relevante instanser. Det er også en del af Studiemiljøets arbejdsform, at der løbende nedsættes arbejdsgrupper blandt rådets medlemmer samt andre med interesse i studiemiljøområdet.

Glade og tilfredse studerende

Prorektor for uddannelse, Inger Askehave, udtaler følgende om studiemiljøet på Aalborg Universitet:

”Det, der kendetegner et godt studiemiljø, er, bl.a. nogle gode rammer, som man som studerende kan udfolde sig indenfor. Rammerne spænder vidt – lige fra undervisningslokaler og udsmykningen på gangene til de sociale og psykiske sammenhænge, som studerende indgår i. På Aalborg Universitet bruger vi bl.a. Studiemiljørådet til at mødes på tværs af studier – og studerende og ansatte i mellem – for at sætte fokus på, hvordan vi skaber et så godt og inspirerende studiemiljø som muligt”

Fra d. 30. marts til d. 24. april 2016 havde alle studerende på AAU’s bachelor- og kandidatuddannelser mulighed for at deltage i AAU’s studiemiljøundersøgelse 2016, hvor 4.600 studerende deltog. Resultaterne fra undersøgelsen i 2016 viser, at de studerende overordnet er glade og tilfredse med deres studieliv på AAU.

  • 92 % af de studerende trives på deres uddannelser.
  • 89 % af de studerende oplever deres undervisere/vejledere som engagerede.
  • 73 % af de studerende oplever et godt fællesskab på deres uddannelse.

Resultaterne fra undersøgelsen har bl.a. fungeret som udgangspunkt for universitets strategi på studiemiljøet, og det var universitets målsætning, at mindst 80 % af de deltagende i undersøgelsen i 2016 trives på deres uddannelse.

#gratisaftensmad #kommedddinebedsteideer #førsteølellersodavandgratis

For at opretholde de gode resultater fra sidste undersøgelse og sørge for, at de studerende stadig er tilfredse og glade på deres uddannelser, inviter Studiemiljørådet til Studiemiljødag 2019 i Kroghstræde 3, Aalborg Øst. Dørene åbner kl. 14:30, hvor der serveres kaffe, te og boller, hvor det officielle arrangement starter kl. 15:30 med præsentationer indenfor forskellige afdelinger for studiemiljøforbedringer. Der er gratis aftensmad til alle deltager, og kl. 19 åbner baren, og arrangementet slutter kl. 20:15. For en mere fyldestgørende og detaljeret beskrivelse af programmet gå ind på www.studiemiljoe.aau.dk/studiemiljoeraadet/studiemiljodag. Tag din studiegruppe under armen, eller bare sig selv og deltag i en dag, hvor alle ideer er velkomne, så studiemiljøet på AAU kan udvikles – dit studiemiljø har brug for dig.