Det skønne gruppearbejde

Tekst: Andreas Rytter

Vi kender det alle sammen. Vi skal indgå i en ny gruppe og forventningerne til det fremtidige samarbejde er høje, men spørgsmålene melder sig også. Kan vi arbejde sammen? Er vores emne relevant? Hvad gør vi, hvis nogle ikke overholder aftaler? Vil de andre lave noget? Har vi det samme niveau?

Trods de mange frustrationer over gruppemedlemmer, som kan opstå under et projektsamarbejde, lærer vi meget af det. Gruppearbejdet giver os mulighed for at acceptere hinandens forskelligheder, vi får nye vinkler på de problemer, vi sidder med, vi kan lære meget af hinandens arbejdsmåder og vi har chancen for at levere projekter i topklasse, selvom der opstår problemer undervejs. For der kan og vil opstå problemer undervejs.

Først skal det helt elementære på plads. Dette kan være ting som, hvornår gruppen mødes, findes det akademiske kvarter – og hvordan har vi det med dét, hvad er forventningerne til hinanden og hvad er målet med projektet? Dette er ting, som er vigtige at få på plads tidligt i projektet, da et samarbejde baserer sig på gensidig respekt for hinanden. Kommer den samme person ofte for sent, så kan det føre til frustrationer hos andre gruppemedlemmer, hvis ikke dette er aftalt på forhånd.

I mit seneste projekt havde vi forskellige opfattelser af, hvornår man mødte. Jeg er et af de gruppemedlemmer, som tvinger folk til at stå tidligt op, hvilket for nogle, kan være en udfordring. Dette hensyn skal tages til mig, da jeg er forælder, og derfor, både er i kronisk søvnmangel, men samtidigt oppe klokken 6 hver morgen. Derfor er min daglige arbejdsradius fra 8-16, hvor jeg gerne kommer 5 minutter for sent, da min datter nogle gange skal have et ekstra kram, inden hun bliver helt afleveret i børnehaven. Derfor skal der tages hensyn til mig og derfor tager jeg også hensyn til, når andre fx har problemer med at stå op til tiden.

Et andet dilemma, som kan skabe problemer, er, at jeg ikke kan arbejde om natten. Dette betyder, at vi gerne skal overholde vores tidsplan, for jeg kan ikke sige til mine børn, at jeg ikke lige kommer hjem om aftenen. Dette medfører naturligvis, at vi i gruppen, får en nogenlunde stram disciplin med, hvornår ting er færdige. Og her sænker jeg igen min gruppe, når mine børn, i weekenden før en projektaflevering, vælger at få mellemørebetændelse og derfor kræver min fulde tilstedeværelse. Heldigvis er jeg begavet med en fortrinlig kæreste, som kan aflaste lidt, men hun er ikke far, så dette er stadigt et hensyn, som mine gruppemedlemmer må tage.

Gruppearbejdet kan, med mig som gruppemedlem, blive ret frustrerede, da min personlige situation kræver hensyn – lige så mange hensyn, som det kræver med alle andre mennesker. Selvom det kan være problematisk, er erfaringen man får, når fire hoveder arbejder hurtigere end ét, hjælpen, når der opstår uventet sygdom op til afleveringer, de ekstra tegn og dermed den ekstra mulighed for fordybelse og nørderi i projektarbejdet, dét er uvurderligt.

Vi lærer at tackle problemer, også de uforudsete, i fællesskab. Vi lærer at acceptere andres syn på tingene og inkorporere dem i projektarbejdet, vi lærer at forhandle og vi lærer at indgå i meningsfulde professionelle fællesskaber, som ligner dem, vi oplever, når vi kommer ud på den anden side af universitetets trygge mure. Derfor, opsøg gruppearbejdet og omfavn det, trods alle de forskellige problemer, der kan opstå.


Del din oplevelse

Lad andre studerende lære at DIN oplevelse. Send i en mail til redaktor@agenda.aau.dk med emnet “PBL – All inclusive” og fortæl os din historie på under 3500 anslag. Husk at anføre navn, studieretning og semester.