Tekst: Mie Louise Nielsen / Foto: verdensmaalene.dk

Bæredygtighed er for alle, – både rige og fattige lande, og lande med store udfordringer, og lande med små udfordringer. Verdenen står overfor store udfordringer med stigende ulighed og kæmpe klimaforandringer. Det er udfordringer der gælder for os alle, og derfor er det nødvendigt at løse de globale konsekvenser i fællesskab. Og det gælder også dig og mig og Aalborg Universitet!

Som uddannelsesinstitution, har Aalborg Universitet en unik mulighed for at fremtidssikre samfundet, ved at arbejde med bæredygtig udvikling i både miljømæssige-, sociale- og økonomiske forhold”. Aalborg Universitet skal kunne være konkurrencedygtige, når det drejer som bæredygtighed, særligt idet at erhvervslivet efterspørger dimittender, som kan arbejde mod en mere bæredygtig fremtid. Aalborg Universitet har altså en unik mulighed for i samarbejde med det danske erhvervsliv at gå i front ved at have fokus på FN’s verdens mål.

FN’s verdensmålene trådte i kraft den 1. januar 2016. Verdensmålene blev vedtaget under FN topmødet i september 2015, hvor en ambitiøs udviklingsstrategi så sit lys. FN’s verdensmål har frem til 2030 fokus på en bæredygtig udvikling for både menneske og planeten.
For at være helt konkret, så udgør verdensmålene 17 mål og 169 delmål. Disse mål er forpligtet af alle FN’s medlemslande. Nogle af de 17 verdensmål handler blandt andet om at reducere ulighederne i verdenen, ved blandt andet at have fokus på god uddannelse og bæredygtig økonomisk vækst. Men det handler også om den miljømæssige udvikling og om at holde planeten grøn.

Hos Studentersamfundets studenterforum har man taget det første skridt i kampen mod en mere bæredygtig fremtid, ved at oprette et udvalg som har fokus på hordan verdensmlene immødekommes her på AAU. Udvalget er et taleorgan for alle studerende på Aalborg Universitetet, og  alle er velkomne!
Udvalget består af studerende med bagland hos flere forskellige fakulteter, der samles for at arbejde for, hvordan verdensmålene for bæredygtig udvikling kan blive en naturlig del af universitetet for os: både studerende, ansatte og ledelse. “Vi har interesse i at undersøge mulighederne, for at inkorporere bæredygtig udvikling i særligt; Undervisning, Forskning, samt Drift & Ledelse. Vi mener samtidig, at det er nødvendigt at italesætte verdensmålene, for at udbrede kendskab til vigtigheden af en bæredygtig udvikling”, sådan fortæller udvalget, og de opfordrer alle studerende til at følge med i udviklingen i dette spændende udvalg.


Studenterforum

Studenterforum er den højeste politiske myndighed i Studentersamfundet, hvor alle studerende på Aalborg Universitet kan mødes på lige fod, uanset politisk overbevisning og forbedrede DIT studieliv! Studenterforum afholdes den første mandag i hver måned i Studenterhusets lokale 407.

Udvalgsmøde

Der forventes at holdes møder en gang om måneden, og alle der bare måske er interesserede, eller vil se hvad der er for noget, er velkomne, så hold øje med Studentersamfundets begivenheder på Facebook, hvor næste møde vil blive offentliggjort.