Tekst: Marianne Roed Abrahamsen

Grafik: Emil Kongsgaard Guldager

På hjemmesiden for valget udtaler Inger Askehave, Prorektor på AAU:

”Som ledelse vil vi gerne opfordre jer studerende til at afgive jeres stemme til de studerendes valg til bestyrelse, råd og nævn. Vi sætter stor pris på, at I som studerende tager ansvar for jeres universitet. Det er vigtigt med engagerede studerende.”

Ordinært valg er udskrevet pr. 30. september, og som studerende kan du stille op som kandidat inden 30. oktober kl. 12, eller bruge din stemme til valget mellem den 26. og 29. november.

Universitetsvalget er din chance for som studerende at få indflydelse på aktiviteter og vigtige beslutninger, der træffes i beslutningsorganerne på AAU.

Stem til valget!

Man kan stemme til univalget fra mandag den 26. november kl. 9 til den 29. november kl. 14 ved elektronisk afgivelse af stemme.

Find mere information omkring valget, tidsplan for valget, dine rettigheder for at stemme, information om at opstille til valget osv. på univalgets officielle hjemmeside her.

Stil op til valget!

Det er vigtigt, at et antal kandidater stiller op, så man sikrer en bred indflydelse inden for beslutningsorganerne. Hvis ikke alle pladserne i rådene er fyldt op, eller hvis ingen kandidater stiller op til et beslutningsorgan, vil de pladser, der er tilovers, være tomme.

Det eneste det kræver for dig at stille op til f.eks. studienævn er, at du er studerende ved Aalborg Universitet og at du går på et tilvalgsfag, som hører under studienævnets område. Læs mere om at stille op som kandidat ved at klikke her, og læs desuden AAU Håndbogen – Valgregler, især Tilknytningskrav, hvis du vil vide mere om dine muligheder. Deadline for ansøgning som kandidat til valget er 30. oktober kl. 12.

 Stem din studiekammerat ind i!

– F.eks. i et Studienævn

Der er 42 studienævn i alt på Aalborg Universitet, som du kan stemme kandidater ind i. Se en samlet liste over studienævnene her.

På studienævnenes respektive hjemmesider kan du desuden læse referater fra møder holdt i studienævnene – og på denne måde få en indsigt i, hvad der bliver drøftet og besluttet i nævnene.

Organerne

De organer, der opstilles kandidater i til uni-valget, er følgende:
Bestyrelsen

Akademisk Råd

Institutråd

Ph.d.-udvalg

Studienævn

Organerne har hver deres formål og kompetencer, og der er også meget forskellige opgaver bundet op på at sidde i de forskellige organer. For eksempel arbejder de 42 studienævn primært med godkendelse af studieordninger, samt sikrer kvaliteten på uddannelsen. Mens de 19 institutråd – et per institut – typisk ansætter nye forskere og undervisere, samt arbejder med at forbedre de fysiske rammer for undervisningen. Akademisk råd, som der er 5 af, – et per fakultet – arbejder primært med at forbedre og udvikle fakulteterne og forme interne budgetter, samt lægge strategier og visionsplaner.  


Se mere om tidsplan for valget her.

In English?

Read more about the election at Aalborg University here: https://www.election.aau.dk/