Interview med Emil Njor, Studenterpolitisk ordfører

Tekst: Marianne Roed Abrahamsen

Foto: Sofie Mosgaard

Emil Njor er Studenterpolitisk ordfører i Studentersamfundet. Han fortæller her om de kommende studenterpolitiske arrangementer og emner, og hvordan man kan engagere sig i studenterpolitik.

Studenterforum

Folk, der ikke i forvejen er optaget af studenterpolitik, kan holde øje med det arrangement der hedder Studenterforum, som vi holder i Studentersamfundet (S-et) i september, oktober, november og december. Det er altid den første mandag i hver måned, og på møderne snakker vi om de politiske emner, der er oppe inden for studenterpolitik. 2.-4. november holder DSF Politikkonference med deltagende studenterorganisationer fra alle universiteterne i Danmark. Her bliver de enige om den nationale politik, som DSF herefter fører ud i livet. Man kan komme i Studenterforum og sige sin mening der, og så tager S-et den politik med til Politikkonferencen i november. DSF siger meget i medierne, så vejen kan være ret kort fra, at vi bliver enig om noget i Studenterforum, til at DSF melder noget ud, som kan ses i nyhederne.

Universitetsvalg

26.-29. november bliver der afholdt Universitets-valg. Hvert år er der valg til de fire forskellige organer på Aalborg Universitet. De fire organer er Studienævnene, som repræsenterer hvert studie. Der sidder et lige antal studerende og undervisere, og her besluttes det, hvordan studieordningen skal se ud. Desuden behandler nævnet dispensationsansøgninger. Derudover er der valg til Institutrådene, hvori man også kan få indflydelse på de fysiske rammer som studerende. Så er der Akademisk Råd i de forskellige fakulteter HUM, SAMF, TECH, ENGINEERING og SUND. Og sidst, men ikke mindst, kan man blive valgt til universitets-bestyrelsen. Det er kun én om året der bliver valgt, og kandidaten bliver typisk valgt i Studentersamfundet i løbet af en generalforsamling i efteråret. Det er især arbejdet med de langsigtede beslutninger. Hvis man er lidt bange for at blive valgt ind i Studienævn, og skal repræsentere de studerende, og tænker, at underviserne har meget mere erfaring inden for disse emner, så holder S-et bootcamps en gang hvert semester, hvor vi fortæller de studerende noget om deres rettigheder, og hvad det vil sige at sidde i et Studienævn.   

Studenterpolitik

Der kommer også et Folketingsvalg inden for de næste ti måneder, så når det er på trapperne, vil vi køre nogle kampagner. I Finanslovsforslaget er det også foreslået at skære i bidraget til uddannelser på 2 %, hvilket i starten skulle løbe ind til 2021. I forslaget er det udvidet til ubestemt tid. Nu har parterne så sagt, at for 2022 bliver de 2 %, man tager fra uddannelses-, kultur- og undervisningsområdet, ført tilbage til området. Men det er regeringens beslutning, hvor de midler bliver ført hen. Det betyder, at vores universiteter bliver presset med hensyn til, hvad de kan budgettere med, fordi de ikke kan vide, hvor pengene havner.

Derudover er emner som fjernelse af uddannelsesloftet og dimensionering af antallet af internationale studerende på uddannelserne på dagsordenen i de studenterpolitiske kredse.