Tekst: Alexander Kokkedal

Fotos: Simone Trägård Jacobsen

21. marts afholdt Studentersamfundet (S-et) ordinær generalforsamling på Badehusvej i regi af Basis. Den afgående bestyrelse gjorde status på det forgangne år og skitserede strategien fremadrettet, hvilket gav anledning til livlige debatter. Der blev valgt ny bestyrelse, nye kritiske revisorer og ny studenterpolitisk ordfører.

Frivillighed blev hyldet, økonomi drøftet, og det studenterpolitiske samarbejde på nationalt plan debatteret. Der kom en vedtægtsændring, der gjorde op med den studenterpolitiske ordførers sekundære rolle som organisatorisk næstformand i foreningen, og endeligt blev der valgt en ny bestyrelse, der over det næste år vil lægge de overordnede rammer.

 

Frivillighed belønnes

Studentersamfundets afgående formand, Johannes Hellmers, bød velkommen. Bestyrelsen indstillede Søren Valgreen Knudsen, forhenværende uddannelsespolitisk ordfører i S-et, til dirigent. Afgående kasserer Lisa Kramme blev indstillet til referent.

Da konstitueringen således var overstået, blev der taget hul på aftenen med et blødt segment: overrækkelse af et legat til den frivillige i S-et, der i det forgangne år havde leveret en særlig stor indsats inden for Studentersamfundet. Legatet gik til Nicolaj Vinkel Christensen, der studerer Elektronik og IT på AAU.

”Det er superfedt og betyder meget, for det er en organisation, jeg har brugt virkelig mange timer på, så den anerkendelse er virkelig tilfredsstillende,” siger han efter overrækkelsen.

Nicolaj Vinkel Christensen 3

Nicolaj Vinkel Christensen, kåret til årets frivillige af Studentersamfundet

I sin tid på AAU har han været frivillig på en lang række fronter, bl.a. igennem AAULAN, DE-Klubben og ved at repræsentere de studerende i sit studienævn og institutråd – for at nævne nogle få punkter. Vinkel Christensens tid i S-et har været stærkt opkvalificerende.

”Da jeg startede som frivillig, havde jeg næsten ingen erfaring og ikke så meget at prale af på CV’et. Ved at være frivillig har jeg fået virkelig meget erfaring fra alle mulige mærkelige områder, og jeg tror, at det vil skille mig ud, når jeg skal ud at have arbejde nu her, så det har jeg lært helt exceptionelt meget af,” konstaterer Nicolaj Vinkel Christensen.

 

Store udgifter – store indtægter

Efter årsberetninger fra den afgående bestyrelse og studenterpolitiske ordfører faldt talen på regnskabet for 2017. Studentersamfundets aktive indsats under universitetsvalget i november blev en dyr fornøjelse, hvor 85.360 kr. ifølge årsregnskabet blev fyret af på PR til det tre dage lange valg. Til sammenligning blev der brugt 43.333 kr. ved valget i 2016.

S-et er opmærksom på, at kassebeholdningen skal man holde øje med. At støtte op om studenterpolitik og få det økonomiske til at funke er da også blandt opgaverne forude, som afgående formand Johannes Hellmers håber, S-ets nye formand formår at håndtere.

Johannes Hellmers 5

Johannes Hellmers, afgående formand og netop indvalgt kritisk revisor i Studentersamfundet

”Jeg tror, der er en helt klar udfordring i at få sikret, at studenterpolitik har nogle kræfter, og så tror jeg også, der bliver nogle udfordringer i at finde ud af, hvordan vores økonomi skal hænge sammen fremover,” siger Johannes Hellmers, der fortsat vil være aktiv i S-et som kritisk revisor sammen med afgående kasserer Lisa Kramme.

Indtægter var der dog også nogle af, bl.a. fra Studentersamfundets mange barer spredt udover AAU. Særligt Mærkbar på Kroghstræde imponerede med en indtægt på 13.320 kr. mod de budgetterede 2.000 kr. – en forskel på 566 %. Dette resultat kan tilskrives nogle aktive frivillige, der holder baren kørende. Hellmers ser gerne flere engagere sig som frivillig.

”Jeg vil komme med en opfordring til at være frivillig generelt, og jeg vil også opfordre til at være frivillig lokalt. Hvis du er et sted, hvor du ikke synes, der sker nok, er det ikke meget sværere end at sætte noget i gang,” fremhæver han.

 

DSF-debat – hvorfor er vi med?

Senere på aftenen blev der lagt op til debat om Studentersamfundets rolle som medlemsorganisation i Danske Studerendes Fællesråd (DSF). Dette kom på foranledning af tidligere ytrede ønsker om at slå formålet med medlemskabet fast. Generalforsamlingen blev gæstet af DSF-forkvinden Sana Mahin Doost, der under debatten tog imod spørgsmål om organisationen. Hun fik føling for S-ets tanker om medlemskab og roste foreningen.

”[Studentersamfundet, red.] er en af vores mest aktive medlemsorganisationer både i vores bestyrelse, men også i vores forskellige udvalg, så Studentersamfundet spiller en meget stor rolle og har meget stor vægt i DSF,” fortæller hun.

Relevant er debatten om medlemskab blevet set i lyset af visse aktiviteter foretaget i regi af kampagnen Uddannelsesalliancen, som Studentersamfundet hævder ikke at have interesse i eller tid til og føler sig pålagt af DSF at være en del af. Dog argumenterede ingen på generalforsamlingen for at forlade DSF, og forude venter endnu et års samarbejde.

”Jeg har de forventninger til Studentersamfundet, at vi fortsat har et stærkt og tæt samarbejde, og det gælder for begge parter, at de aktivt er med til at prioritere det samarbejde,” siger Sana Mahin Doost.

Sana Mahin Doost 6

Sana Mahin Doost, forkvinde i Danske Studerendes Fællesråd

Ny bestyrelse fundet

Efter en længere debat om vedtægtsændringer blev der truffet beslutning om at ændre vedtægterne således, at rollen som studenterpolitisk ordfører atter bliver adskilt fra S-ets organisatoriske næstformand. Dette i kølvandet på tømmermænd resulterende fra sidste års sammenlægning af Studenterpolitisk Direktion med Studentersamfundets organisatoriske del, hvorved den studenterpolitiske ordfører blev overbebyrdet med administrativt arbejde og endte i et underordnelsesforhold til S-ets formand.

Til sidst i programmet blev en ny bestyrelse valgt bestående af formand Peter Kjær Fisker, studenterpolitisk ordfører Emil Njor, organisatorisk næstformand Michael Falk Vedel, kasserer Christian Juel Nicolajsen samt seks menige bestyrelsesmedlemmer. S-ets nye formand melder sig klar til at tage hånd om udfordringerne forude.

”Det er rart at se, at der er opbakning til mit kandidatur, og jeg ser frem til at arbejde videre med de ting, der står på vores arbejdsprogram. Det bliver rigtig spændende fremover at skulle få indført nogle af de ting, jeg har glædet mig til i en længere periode, og at kunne få mandat til selv at sidde med,” fortæller Peter Kjær Fisker.

Peter Kjær Fisker 6

Peter Kjær Fisker, Studentersamfundets nye formand

”Jeg ser rigtig meget frem til at få et godt og konstruktivt arbejdsår med vores kommende bestyrelse og medlemmer og få sørget for, at Studentersamfundet stadigvæk er en af de bedste organisationer, jeg kender til,” slutter han.

Studentersamfundet på Aalborg Universitet afholdt ordinær generalforsamling i marts måned, der bød på årsberetninger og -regnskaber, valg til bestyrelsen og debatter om løst og fast. Agenda bringer nogle brudstykker af aftenens forløb.

IMG_6746