November 2017

Nu med kuglepen og papir

Kære Agenda.

Kan i følge med i jeres forelæsninger? Jeg har faktisk kun to kurser herovre og skal derfor bare være til forelæsning i små fire timer om ugen, så jeg sidder meget på mit værelse og læser. Heldigvis er der normalt meget selvstudie på min uddannelse på AAU, for ellers kunne jeg godt frygte for min selvdisciplin. Jeg har politisk filosofi og et kursus om Europa og international sikkerhed, som jeg kender fra tidligere semestre, og det er rart med lidt baggrundsviden, når man er et nyt sted.

Noget nyt er, at der i mit undervisningslokale ikke er borde, men kun en lille skrivepult ved højre hånd – simpelthen fordi det virker til, at dét at bruge computer til at skrive noter med i undervisningen ikke er noget, de fleste gør. I stedet bliver der skrevet noter i hånden. Gennemsnitligt er vi vist kun fire, som har computer med…jeg har talt os!

Jeg er meget tilfreds med undervisningen, som består af præsentationer og diskussioner. Der er ingen eksamener i slutningen af semestret, men i stedet fire opgaver, som jeg skal skrive løbende, og så er det også noget nyt, at jeg ikke skal tænke på projektemne og gruppearbejde. I hvert fald ikke i samme grad som på universitet i Aalborg.

Alligevel er der meget at se til med mine essays, og to af dem vil jeg gerne nå at færdiggøre indenfor de nærmest dage. Jeg er nemlig så heldig at have en sød kæreste, som snart vil rejse over for at besøge mig, og den tid skal ikke bruges på at skrive opgaver.

Jeg håber, at det også går godt med de opgaver, I arbejder på!

Mange hilsner fra Rikke