AAU HAR INVESTERET I GRØN OMSTILLING – HAR DU EN GRØN INDSTILLING?
Når studerende og ansatte vender fysisk tilbage til campus efter sommerferien og måneder på hjemmearbejdspladsen, så vender de også tilbage til en ny affaldssortering. Affaldssorteringen er et led i AAUs investering i den grønne omstilling.

NY INSTITUTLEDER I SPIDSEN FOR DET STRATEGISKE UDVIKLINGSARBEJDE PÅ JURIDISK INSTITUT
Professor (MSO) Trine Schultz blev ny institutleder på Juridisk Institut fra den 1. september. Det videre arbejde med at udvikle Juridisk Institut, etableringen af SSH-fakultetet og den nye universitetsstrategi ”Viden for Verden II” kommer til at stå øverst på hendes dagsorden.

AAU VENDER TILBAGE: JEEVITHA GENFINDER SIN HVERDAG
Postdoc Jeevitha Yogachandiran Qvist er glad for at være tilbage på campus. Men samtidig lærte hun af hjemsendelsen, at hun er mere omstillingsparat, end hun troede. Artiklen er anden del i miniserien om AAU-medarbejdernes tilbagevenden til campus.