FAKULTETSSAMMENLÆGNING AF HUM OG SAMF SKAL FREMTIDSSIKRE AAU

AAU’s bestyrelse har efter indstilling fra direktionen besluttet at samle de humanistiske og samfundsvidenskabelige kræfter i ét nyt og slagkraftigt hovedområde med navnet Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet eller på engelsk Faculty of Social Sciences and Humanities (SSH). Fusionen skal sikre HUM og SAMF større gennemslagskraft og bedre muligheder for at udvikle fremtidens forskningsområder og uddannelser – og dermed levere dagsordensættende indsigter og løsninger på de store globale udfordringer. Samtidig skal en ny PBL-enhed løfte AAU’s pædagogiske model til nye højder.

AAU-FORSKERE FRA TRE FAKULTETER: TVÆRFAGLIG UDDANNELSE SKAL RUSTE STUDERENDE TIL AT LØSE FREMTIDENS PROBLEMER

En gruppe forskere fra Aalborg Universitet er gået sammen med europæiske kolleger om at skabe en ny kandidatuddannelse, der har som mål at uddanne studerende til at arbejde sammen på tværs af fag og forskellige kulturer. De studerende skal blive bedre til at gøre nye opfindelser og løse komplicerede problemer gennem tværfaglighed.

DIPLOMER SKAL VÆRE MED TIL AT ANERKENDE DE STUDERENDES ENGAGEMENT I AAU’S STYRENDE ORGANER

Indvalgte studerende i AAU’s styrende organer skal fremover modtage et diplom for deres engagement. Tiltaget kan forhåbentlig være med til at øge de studerendes motivation for at blive indvalgt i diverse råd og nævn på AAU samt tydeliggøre de kompetencer, de tilegner sig via dette engagement.