Efteråret 2020 byder på flere nye studerende
4.561 nye studerende er blevet optaget på AAU denne sommer. Det er en stigning på 3,6 pct. i forhold til sidste år. Det er især inden for ingeniørområdet og de samfundsvidenskabelige uddannelser, at flere nye studerende er blevet tilbudt en studieplads sammenlignet med 2019. 

Derudover er der også set en mindre stigning blandt de humanistiske fag, hvoraf de mest populære er psykologi, musik og dansk.

Humaniora post Corona
Ifølge dekan for Det Humanistiske Fakultet, Henrik Halkier, har det øgede fokus på kommunikation og adfærdsændringer for at mindske smitten under Coronakrisen, vist hvor stor en betydning humaniora har for samfundet.

Endvidere har det øgede fokus på digitalisering under krisen også banet vejen for planlægningen af, hvordan dette kan inkorporeres i fremtidens uddannelser og arbejdspladser.

Videncenter for Hudkræft
AAU er gået sammen med Privathospitalet Mølholm og Bispebjerg Hospital om at etablere et nyt Videncenter for Hudkræft, der bl.a. vil have fokus på udviklingen af alternativ beskyttelse mod sollys og mere skånsomme behandlingsmetoder mod hudkræft.

AAU har doneret 4 mio. kr. til det nye Videncenter og bidrager derudover med bl.a. udstyr og forskningsfaciliteter.

TEKST Niclas Jacobsen